Financieringsrondes voor starters: Vroege fase tot serie A, B & C

Je hebt waarschijnlijk wel eens iets gelezen of gehoord over een bedrijf dat een nieuwe financieringsronde lanceert. Misschien heb je iets in het nieuws gezien over financieringsrondes voor startups. In dit artikel leggen we iets meer uit over investeringsrondes en hoe financieringsrondes voor startups werken. We bespreken ook voorbeelden van bedrijven die succes hebben geboekt met verschillende financieringsrondes. Aankondigingen van financieringen zijn waardevolle stukken PR-content en daarom is het essentieel om de rol van public relations bij financieringsrondes van startups te begrijpen. Voordat we ons kunnen verdiepen in hoe PR u helpt investeerders en durfkapitaal te werven, moeten we weten in welke fase van de financieringsreeks we externe investeerders kunnen bereiken.

gepubliceerd: februari 20, 2023
bijgewerkt: februari 20, 2023

Wat is een startinvestering?

Financieringsrondes zijn spannend nieuws voor zowel starters als techbedrijven. Ze betekenen niet alleen dat er nieuw kapitaal bijkomt voor de financiering van groeibedrijven, maar ze bieden ook mogelijkheden voor media-exposure en extra publiciteit.

Voordat we ingaan op de details van financieringsrondes en hoe PR een essentiële rol speelt bij financieringsaankondigingen, laten we een definitie geven van startup-investeringen. Wanneer je een nieuw bedrijf begint, is de kans groot dat je externe investeringen nodig hebt om je bedrijfsidee te ontwikkelen.

De term financieringsronde verwijst naar de financieringsrondes die startups doorlopen om kapitaal aan te trekken. Het kapitaal dat je nodig hebt om je bedrijf te lanceren en te laten groeien, wordt 'startfinanciering' genoemd. De eerste financiering komt waarschijnlijk van persoonlijke investeringen van de oprichter, vrienden of familie. Durfkapitalisten investeren ook wanneer zij overtuigd zijn van bedrijfsgroei en winst op lange termijn.

Startkapitaal wordt meestal aangeduid als "zaaigeld" dat wordt verkregen uit investeringen of bankleningen om een nieuw bedrijf op te starten. Wat je met het nieuw verworven kapitaal doet, hangt af van de aard van je bedrijfsontwikkeling.

Tijdens de financieringsreeks zullen zich nieuwe kansen en nieuwe doelen voordoen. Dienovereenkomstig zal de financiering worden gebruikt om het bedrijf op een of andere manier op te schalen.

De investeringen in durfkapitaalrondes kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor productontwikkeling, de lancering van een dienst of voor het opstarten van marketingcampagnes. Als de eerste startinvestering succesvol was, volgt een reeks financieringsrondes. Deze fondsen worden later gebruikt om het bedrijf op te schalen.

StartupVenture Capitalists investeren in startups door kapitaal te ruilen voor aandelen. Dit betekent dat zij een percentage van het bedrijfseigendom en toekomstige rechten op potentiële winsten van de startup kopen. Hiermee creëren investeerders een investeringspartnerschap met de startup.

In wezen kopen startup-investeerders met hun investeringen een stuk of aandeel van het bedrijf. Vergeet niet dat het startkapitaal dat je krijgt van investeerders niet hetzelfde is als donaties. Durfkapitalisten willen bijvoorbeeld aandelenkapitaal in ruil voor hun investeringen, namelijk een percentage van het eigendom van de startup en rechten op de potentiële toekomstige winsten.

Er zijn veel verschillende financieringsbronnen waar investeringen in je bedrijf vandaan kunnen komen. Het belangrijkste om te onthouden is dat je het succes van je onderneming moet bewijzen aan investeerders, gedurende de hele reeks financieringsrondes.

Onderweg zal je nieuwe uitdagingen en doelen tegenkomen, allemaal om investeerders te bewijzen dat je startup hun kapitaal waard is en dat de financiële groei vol te houden is. Zonder startinvesteringen zal het moeilijk worden om te overleven in het bedrijfsleven.

Startinvesteringen verwijzen naar het kapitaal dat het bedrijf nodig heeft om een idee om te zetten in een werkend bedrijfsmodel. Na het verwerven van startkapitaal zal het bedrijf verder groeien en nieuwe financieringsrondes voor startups ingaan.

Wat zijn financieringsrondes?

Na het succes van een eerste startinvestering gaat de financieringsreeks verder. Wij definiëren financieringsrondes als een reeks investeringen waarmee kapitaal voor het bedrijf wordt opgehaald. Naarmate de startup groeit en opschaalt, is elke financieringsronde een volgende stap in het proces om een bloeiend bedrijf op te zetten.

Merk op dat het 'financieringsrondes' is en niet 'financieringsronde'. Voor de meeste starters is financiering geen eenmalige gebeurtenis. Je werkt je door meerdere rondes heen, waarbij elke ronde voortbouwt op de vorige om nieuwe bedrijfsdoelen of een mijlpaal te bereiken.

Tussen de financieringsrondes door blijft de startup werken aan de verbetering van het bedrijf. Bijvoorbeeld de verkoop verhogen, teamleden toevoegen en hun marktpositie vergroten. Als de waardering van het bedrijf voldoende is gestegen om het zoeken naar extra fondsen te rechtvaardigen, kan een nieuwe financieringsronde beginnen.

Een specifiek tijdschema voor de financieringsronde zal worden vastgesteld door de oprichters en de bestaande investeerders. Ook zal een specifiek doel voor de ronde worden bepaald en zullen de voorwaarden tussen investeerders en oprichters worden vastgesteld.

Veel ondernemers en kleine bedrijven maken de fout de financieringsronde te overhaasten. De succesvolle afronding van een bepaalde fase in de financieringsreeks kan wel een jaar duren. Veel nieuwe starters denken dat ze zich kunnen haasten en de fase binnen drie maanden kunnen afronden, meestal leidt dit tot succes op korte termijn en in de meeste gevallen worden de fondsen van de investeerders verkeerd beheerd.

Er zijn meerdere financieringsrondes voor starters. Een bedrijf doorloopt elke ronde om
investeringen te verkrijgen die kunnen worden gebruikt om het bedrijf te laten groeien, uit te breiden of op te schalen. Het doel is om investeerders erbij te betrekken, zodat het bedrijf het toegevoegde kapitaal kan gebruiken om extra inkomstenstromen te genereren en het succes van het bedrijf op de markt te bevorderen.

Hoe startfinanciering werkt

Het basisidee achter financieringsrondes voor starters is dat het eigen vermogen voortdurend wordt verdeeld, als een taart. Wanneer je begint, is je taart echt klein. Je hebt alleen een volle, maar zeer kleine taart. Naarmate je bedrijf echter investeringen van buitenaf begint te ontvangen, wordt de taart groter.

Naarmate je de reeks financieringsrondes doorloopt, nemen meer investeerders een stuk van de taart (hun deel van het eigen vermogen, gebaseerd op hun investering). Tegelijkertijd wordt de taart steeds groter, dus zelfs als er meer stukken worden genomen, neemt de waarde van het stuk toe.

Het is belangrijk dat u alleen investeringen doet wanneer dat nodig is. Ja, het verdelen van je taart betekent dat het bedrijf groeit met elke investering, maar je geeft een stuk controle weg met elke plak. Je moet ervoor zorgen dat je, je investeerders vertrouwt en respecteert en een gezonde zakelijke relatie met hen opbouwt.

De typische zaai- en risicokapitaalrondes zijn gebaseerd op het principe dat het eigen vermogen voortdurend wordt verdeeld. Ook al wordt je percentage aandelen continu verdeeld, je krijgt een hogere waarde op je deel van de taart.

Financieringsrondes in een vroeg stadium

Een startup bouwen is geen gemakkelijke taak. Naast het verkrijgen van bedrijfskapitaal zijn er veel bijkomende zakelijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Bij de eerste start van je bedrijf moet het vinden van startkapitaal grondig worden gepland.

Het is belangrijk om de verschillende financieringsrondes te begrijpen, zodat je weet wat je van investeerders kunt verwachten en in welke fase je verschillende soorten investeerders inschakelt. De vroege stadia zijn cruciaal, omdat deze je voorbereiden op voortdurend succes en bedrijfsgroei.

1

Pre-seed

In de beginfase van een startup wordt de financiering meestal informeel verzameld. Pre-seed financiering staat helemaal aan het begin van de startup. Oprichters beginnen met het investeren van hun eigen geld en zoeken meestal bijdragen van vrienden en familie.

Het idee van de grond krijgen is het moeilijkste deel, want het vergt het meeste werk met de minste investeringen. Tijdens de pre-seed fase bevindt het bedrijf zich nog in de marktonderzoeksfase. Het bedrijfsmodel is nog in ontwikkeling, dus de investeringen zijn nog steeds risicovol.

Omdat er nog weinig bewijs van winstgevendheid is, is het zeer zeldzaam om in dit stadium financiering te ontvangen van durfkapitalisten of banken.

2

Seed

Zodra de pre-seed financieringsronde is afgesloten, kan de typische seed-ronde van start gaan. Angel-investeerders, die vermogende particulieren zijn die financiële steun verlenen, stappen meestal in voordat de meeste investeerders in het succes van de startup geloven.

Seed financiering vindt plaats voordat de startup operationeel wordt. In dit stadium worden de middelen gebruikt om het bedrijfsidee te ontwikkelen en de bedrijfsvoering te perfectioneren. Het belangrijkste idee achter Seed fondsen is om kapitaal te hebben dat de verfijning van het hoofddoel van de startup kan ondersteunen, voordat het aan grote investeerders wordt aangeboden.

Financiering van investeerders komt vaak met een hoog rendement, maar het is veel riskanter dan een banklening of een schuld die je moet terugbetalen.

Omdat er nog weinig ROI-gegevens zijn om met investeerders te delen, zal de PR voor seed funding zich richten op het verhaal achter het merk en de meerwaarde van het bedrijf. PR zal sterk motiveren waarom het bedrijf levensvatbaar en een noodzaak voor de markt is.

Zodra een startup de seed financieringsrondes voorbij is, beginnen de risico's af te nemen en kunnen investeringen veel opleveren als het bedrijf succesvol blijft groeien.

3

Series A

Op dit punt moet het bedrijf zo ver ontwikkeld zijn dat het een echt bedrijfsmodel heeft dat zeker snel winst oplevert. Startups die deze financieringsfase halen, beschikken over betrouwbare gegevens en transparant onderzoek dat bewijst dat een hoog rendement op investering (ROI) zal worden verzekerd.

Series A-financiering vereist een actuele bedrijfsstrategie die aantoont dat de investeringen zullen leiden tot groei op lange termijn. Investeerders zijn geïnteresseerd in de gegevens en statistieken die het potentieel van de continuïteit van de startup aantonen, belangrijker nog, de winstgevendheid.

In dit stadium kan de financiering met durfkapitaal beginnen. Net als seed financiering is series A-financiering gebaseerd op eigen vermogen en wordt de financiering veiliggesteld door aandelen van het bedrijf te verkopen aan investeerders. Het persbericht van een series A-financieringsronde is gericht op het aantrekken van deze investeerders, door aan te tonen dat het bedrijf een positieve inkomstenstroom en aanhoudende groeimogelijkheden kan creëren.

Voordat het bedrijf inkomsten begint te genereren, zijn de investeringen gebaseerd op het onderzoek van de startup en de statistische kansen op succes binnen de markt. Het bedrijf is nog steeds een investering met een hoog risico en zal hard moeten werken om investeerders ervan te overtuigen dat hun bedrijfsmodel ROI zal genereren.

Late fase financieringsrondes

Elke financieringsronde is even belangrijk als de vorige, ongeacht de fase waarin je, je bevindt. Financiering betekent dat u belangstelling genereert voor je bedrijf, waarbij je werkt aan het versterken van marktvalidatie.

1

Series B

Nu de ontwikkelingsfasen volledig zijn afgerond, wijst financieringsronde B op bedrijfsgroei en stabiele inkomsten. In deze fase groeien startups en bouwen ze verder aan hun financiële bronnen.

Series B is een overgangsfase, de startup gaat nu de periode in waarin ze een gevestigd bedrijf worden. Het opbouwen van een gerenommeerd merk wordt nu een prioriteit. Omdat bedrijven in deze fase hun succes hebben bewezen, is de investering minder risicovol en kunnen investeerders gerust grotere bedragen verstrekken.

2

Series C

Series C wordt beschouwd als financiering in een laat stadium. Deze financieringsronde is bedoeld om de bedrijfsuitbreidingen op een hoger niveau voort te zetten. Het bereiken van deze financieringsronde is een indicatie dat de startup zeer succesvol is en een solide economische waarde heeft.

Je moet zeer succesvol zijn om het zo ver te schoppen. Door het aangetoonde succes van bedrijven in deze ronde zullen groepen zoals hedgefondsen en investeringsbanken op zoek gaan naar betrokkenheid bij wat nu een investering met een laag risico is.

Deze grote investeringen zijn geweldig voor de PR, omdat ze blijk geven van een solide geloofwaardigheid. In dit stadium kunnen bedrijven ook beginnen met het plannen van merkovernames en aanvullende marktexpansies.

3

Series D

Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en de sector waarin u actief bent, kunnen aanvullende financieringsrondes worden nagestreefd. Waarvoor u de fondsen wilt gebruiken, is ook van invloed op het aantal financieringsrondes dat u doorloopt.

Vanaf series C zijn investeerders op zoek naar bedrijven met een laag risico om in te investeren. Het draait allemaal om schaalvergroting, fondsen worden gebruikt om de aanwezigheid van het bedrijf op de markt uit te breiden en een nog betere marktpositie te bereiken.

Wanneer de latere financieringsfasen zijn bereikt, bereiden bedrijven waarschijnlijk hun Initial Public Offering (IPO) voor. Dit is wanneer een particuliere onderneming haar eerste groep aandelen op de beurs aanbiedt. Het duurt echter jaren voordat een particuliere onderneming het punt bereikt dat zij naar de beurs gaat.

De complexiteit van een beursgang is dat je nu niet alleen investeerders moet beheren, maar ook aandeelhouders. Als u een meerderheidsbelang in uw bedrijf wilt behouden, is het dus raadzaam om privé te blijven en financieringsrondes tot een minimum te beperken.

4

Mediatraining

Vanaf series D kan de PR zich tijdens financieringspersberichten richten op de toppublicaties. Het bedrijf heeft zijn succes bewezen en kan zich richten op nieuwe marktkansen die zich aandienen.

Bedrijfsuitbreidingen en overnames op dit niveau zullen grote belangstelling van de pers wekken, en bieden de perfecte gelegenheid om de waarde van het bedrijf in de sector te koppelen aan de financieringsaankondiging.

Series B geeft aan dat de ontwikkelingsfasen volledig zijn afgerond en dat het bedrijf overgaat naar financiering voor bedrijfsgroei en stabiele inkomsten kan aantonen. Tijdens late-fase financiering kan het bedrijf expansie en groeimogelijkheden nastreven. De startup is nu niet langer een investering met een hoog risico.

Voorbeelden van financieringsrondes

Naarmate je bedrijf groeit en zich ontwikkelt, zullen ook je nieuwswaardige verhalen veranderen. Financieringsnieuws kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Samen met de aard van ujew bedrijf en de financieringsronde waarin je, je bevindt, kan een overtuigend merkverhaal worden ingezet om investeerders aan te trekken.

Hier zijn een paar voorbeelden van hoe bedrijven van verschillende omvang media-aandacht kregen, in verschillende stadia van PR-financiering:

Voorbeeld 1: Chargebee

Chargebee opereert in de software as a service (SaaS) wereld van de technologie. Met hun diensten kunnen bedrijven factureringsprocessen, abonnementen en inkomsten operaties opzetten en beheren.

Het bedrijf is een van de zeer weinige startups die erin geslaagd zijn toe te treden tot de felbegeerde unicorn-club. Hun succes komt voort uit hun series G-financieringsronde, waarbij ze 125 miljoen dollar hebben opgehaald. Onder leiding van Sapphire Ventures en bestaande investeerders Tiger Global en Insight Venture Partners wist de 10 jaar oude startup een waarde van 1,4 miljard dollar te bereiken.

In het bedrijfsleven verwijst de term 'unicorn' naar een particulier gefinancierde startup die meer dan 1 miljard dollar waard is. Ze zijn uiterst zeldzaam, vandaar de naam naar een mythisch wezen.

PRLab assisteerde Chargebee om het nieuws van hun series F-financiering bekend te maken aan een wereldwijd publiek. De startup is een voorbeeld van hoe grote investeringen groot nieuws creëren. De statistieken spreken voor zich, maar de persberichten bevatten hoe Chargebee's voortdurende succes gebaseerd is op het feit dat ze voldoen aan een enorme vraag naar diensten.

De PR campagne koppelt slim de persverhalen over hun grote financiële winsten aan de toegevoegde marktwaarde die Chargebee biedt. Dit laat zien hoe de startup in staat is om een overtuigend merkverhaal, buiten de winst, te stimuleren in hun financieringsaankondigingen.

Voor investeerders betekent dit een extra laag van betrouwbaarheid en transparantie over het bedrijf. Het gebruik van een tijdlijn van gebeurtenissen uit het verleden, in de aanloop naar de laatste financieringsronde, vertelt een verhaal van doorzettingsvermogen en laat zien dat zakelijke groeimogelijkheden voortdurend worden nagestreefd en met succes worden beheerd.

Voorbeeld 2: Agicap

Nu de FinTech-markt voortdurend evolueert en er nieuwe ontwikkelingen in de sector plaatsvinden, hebben bedrijven die op dit gebied actief zijn veel mogelijkheden om hun bedrijf te laten groeien.

Agicap is een van de bedrijven die het afgelopen jaar snel zijn gegroeid. Zij sloten hun series B-financieringsronde af voor 80 miljoen euro, waardoor zij de leider zijn op het gebied van cashflow beheer voor KMO's.

Na €2,4 miljoen Seed financiering en €18 miljoen tijdens hun serie A financiering, is het bedrijf een uitstekend voorbeeld van hoe een gerenommeerd merkimago, en het aantonen van stabiele inkomsten, kan leiden tot grote kapitaalwinsten tijdens vroege financieringsrondes.

PRLab stond Agicap bij met PR-diensten voor Fintech en het genereren van media-aandacht rond hun financieringsaankondiging en hun ambitieuze marktexpansieplannen. Het verhaal draaide rond de introductie van Agicap als een betrouwbare dienstverlener die kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunt in hun cashflowbeheer, ongeacht het land waarin ze actief zijn. Het succes van de Series B-financiering diende als orgelpunt om de groei van Agicap als bedrijf in de verf te zetten.

Voorbeeld 3: Siilo

Siilo is een beveiligd medisch messenger platform, ontworpen voor professionals in de gezondheidszorg. Vandaag is Siilo het grootste medische netwerk in Europa met meer dan 250k actieve leden.

In 2020 had het bedrijf net zijn series A-financieringsronde afgesloten, terwijl het tijdens de COVID-19 pandemie kritieke diensten verleende aan medische professionals. Ze maakten gebruik van PRLab's PR-diensten voor HealthTech om hun financieringssucces aan te kondigen en ook om publiciteit rond het merk te genereren om hun status als leider in MedTech te verhogen.

Dit is een voorbeeld van hoe een waardevol dienstenaanbod, in combinatie met een vroege financieringsronde succes, geweldige PR-inhoud kan genereren over de toekomstperspectieven van een bedrijf. Aangezien het bedrijf nog steeds groeit, vormt de kapitaalwinst van 9,5 miljoen euro uit hun series A-financieringsronde een goede basis voor een sterk verhaal over toekomstige financieringsaankondigingen.

Ongeacht de financieringsfase en de omvang van het bedrijf moeten bedrijven hun financieringsaankondigingen naar waarde schatten. Het is zeer belangrijk om financieringsaankondigingen in de media te delen, om investeerders te blijven aantrekken en te laten zien hoe je bedrijf kapitaalinvesteringen gebruikt om waarde aan de markt toe te voegen.

De rol van public relations bij financieringsrondes van startups

Als je startup een hoog groeipotentieel vertoont, zal het zeker de aandacht trekken van particuliere investeerders. Daarom is het belangrijk om je nieuws gepubliceerd en opgemerkt te krijgen door waardige investeerders, maar ook door waardevolle zakelijke vooruitzichten.

Hier komt het PR-team om de hoek kijken. De dagen dat startups financieringsrondes zagen als onmiddellijk nieuwswaardig, gemakkelijk te pitchen marketingmateriaal, zijn al lang voorbij. Het afsluiten van een financieringsronde is niet meer voldoende om de pers en journalisten te boeien.

Public relations is een geweldig instrument, binnen de geïntegreerde marketingaanpak, om te gebruiken voor het verkrijgen van belangstelling van durfkapitalisten. PR gaat immers over het vergroten van de bekendheid en het voeden van het merkimago.

Bij het managen van de verwachtingen van investeerders zal een goed geplande strategische communicatie je helpen om geloofwaardigheid op te bouwen tijdens je voorstellen voor financieringsrondes. Het doel is het vertrouwen van investeerders te winnen, om hen ervan te overtuigen dat je bedrijf een investering met een laag risico is. Hiervoor neemt PR de tijd om media-aandacht te verdienen die je geloofwaardigheid en geldigheid zal ondersteunen.

Financiële transacties spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het toekomstige traject van de startup. Dit betekent ook dat het communicatiemanagement dat gepaard gaat met het delen van het nieuws rond financieringsaankondigingen kritische zorg behoeft. Voor interne en externe communicatie werkt het PR-team aan een samenhangend merkverhaal ter ondersteuning van de huidige of toekomstige financieringsronde.

Vooral in de particuliere technologiesector wordt voortdurend kapitaal in bedrijven gepompt, met een dagelijkse stroom van investeringen. Dit maakt de meeste financieringsaankondigingen onopvallend. Daarom is een public relations-strategie nodig om ervoor te zorgen dat er een spotlight-verhaal wordt gepubliceerd waarin durfkapitalisten kennis nemen van je bedrijf.

Public relations is zeer nuttig om je te onderscheiden van de concurrentie. Niet alleen dit, maar het PR-team staat je ook bij in het professioneel omgaan met de media. Een positief beeld in de media kan op zijn beurt leiden tot geloofwaardigheid en authenticiteit van je merk. Beide factoren zijn zeer belangrijk om in overweging te nemen bij het aantrekken van nieuwe investeerders.

Aangezien een eenvoudige aankondiging van de financiering over de details van de transactie niet meer volstaat, is de rol van public relations bij financieringsrondes van startups belangrijker geworden om het bedrijf op te schalen. PR is er ter ondersteuning van de fondsenwerving en om nieuwe acquisities veilig te stellen of bestaande stakeholders te behouden.

Bij het delen van het laatste financieringsnieuws mag de holistische bedrijfsboodschap en -visie niet verloren gaan. Daarom stellen deskundigen voor dat startups zich afstemmen op PR-professionals om baanbrekende verhalen te creëren rond de financieringsaankondiging.

Aangezien de financiering de basis vormt voor voortdurende groei, moet de financieringsaankondiging veel aandacht krijgen, zodat succesvolle investeringen kunnen worden veiliggesteld. De inzichten van PR-experts helpen alleen maar om de slagingskans daarvan te vergroten.

Het belangrijkste doel van public relations is het creëren, onderhouden en beschermen van de reputatie van de organisatie. PR sluit aan bij financieringsrondes van startups door het promoten en beheren van financieringsaankondigingen. Het beheren van de verwachtingen van investeerders en het veiligstellen van nieuwe investeringen is ook een cruciaal aandachtsgebied voor het PR-team.

Conclusie

Hopelijk heeft dit artikel je geholpen om een beter inzicht te krijgen in de verschillende financieringsrondes en wat financieringsreeksen zijn. Elk bedrijf heeft financiering nodig om zijn marktaandeel te blijven vergroten en inkomsten te genereren. Voor startups zijn vooral de A B C-financieringsrondes belangrijk. De oprichters moeten investeerders bewijs van groei en markttractie kunnen voorleggen, waarna extra financieringsrondes kunnen worden gepland. Naarmate het bedrijf groeit en er grotere investeringen worden gedaan, zullen de cijfers vanzelf nieuwswaarde gaan genereren.

Voordat je echter zeer indrukwekkende kapitaalwinsten hebt, heb je een goede public relations-strategie nodig om de aandacht van investeerders te trekken tijdens durfkapitaalrondes. Zelfs tijdens of na financiering in een laat stadium speelt public relations een cruciale rol bij financieringsaankondigingen. Het gaat erom je belangrijkste merkverhaal over te brengen en de toegevoegde waarde van je bedrijf te benadrukken, in samenhang met uw verschillende financieringsrondes.

februari 20, 2023
Terug naar top
Logo van PRLab, een internationaal technologie-PR-bureau

We hebben meer dan 100 klanten geholpen hun zakelijke doelen te bereiken met de kracht van Strategische PR in diverse sectoren en markten. Al onze PR-strategieën worden op maat gemaakt om aan specifieke behoeften te voldoen en te ondersteunen in welke groeifase dan ook. We horen graag meer over jullie organisatie en hoe we jullie kunnen helpen.

Contact ons
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederland
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Zweden
+46 8 446 830 00
Munich
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Beieren, Duitsland
+49 800 0001393
Logo van PRLab, een internationaal technologie-PR-bureau
Ma t/m vrij: 09:00 - 17:00
Contacteer
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram