9 anledningar till att du bör använda PR

När du tänker på PR, kanske din första tanke är att det är ett verktyg för strategisk kommunikation, men har du funderat på hur det kan påverka ditt företags rykte?

I den här artikeln går jag igenom de vanligaste fördelarna och nackdelarna med PR, så att du kan få en ökad förståelse för området när du planerar företagets övergripande marknads och kommunikationsstrategi.

maj 13, 2022 |

6 minuter

Omslagsfoto för artikel 9 fördelar med PR: fördelar och nackdelar

1

9 fördelar med PR

De mest uppenbara fördelarna med PR grundar sig i deras samlade förmåga att skapa relationer med kunder som bygger på transparens och förtroende. Här är nio av de viktigaste fördelarna med PR.

1. Ökad varumärkeskännedom

En av de mest centrala fördelarna med PR är dess förmåga att förhöja räckvidden av din marknads och kommunikationsstrategi och skapa ökad varumärkeskännedom.
Då PR syftar till att kommunicera ett varumärke eller företags idéer så kan dessa berättelser ofta få uppmärksamhet i media, och särskilt när man berättar om innovation, nytänkande i branschen eller unika framtidsspaningar.

2. Positiv bild av varumärket

Efter att PR skapat en grundläggande medvetenhet hos mottagaren, så kan PR teamet börja arbeta på att bygga en positiv bild av varumärket. Att skapa en positiv bild av varumärket är oerhört viktigt för företagets marknadsposition och status, och därav är det en av de viktigaste fördelarna med PR.

3. Trovärdighet

En positiv bild av varumärket är direkt sammanlänkat med företagets trovärdighet. Detta förstärks givetvis när någon annan talar gott om varumärket och det här är en av grundstenarna i en välslipad PR strategi - se till att människor talar väl om varumärket för att skapa trovärdighet.

4. Lead generation

När effekterna av PR börjar visa sig kommer det här med stor sannolikhet ge ditt företags marknadsposition en knuff i rätt riktning, och inte minst - nya, potentiella kunder. Det här är väldigt logiskt, då bra PR väcker intresset hos rätt målgrupp och uppmanar till call-to-action.

5. Attrahera investerare

Att ha en PR strategi redo innan man ger sig på att försöka locka investerare ökar chansen att processen går smidigare och att man faktiskt får det kapital man söker. Det är ingen garanti, men med rätt placering i media och en effektiv timing, så kan man förvänta sig en ökad chans till att visa upp sitt företag och lyckas vinna deras förtroende.

6. Stärkt relation till media

Fördelarna med PR i marknadsföring är att det skapar och förstärker relationer till journalister och media. Om du har goda relationer till journalister och media som är verksamma i din bransch så är chansen större att de nappar om du kan erbjuda innehåll som tillför nyhetsvärde och relevans.

7. Godkännande från tredje part

Att få mediautrymme på en plattform som inte kontrolleras av ditt företag är ett viktigt steg på väg mot att skapa förtroende för ditt varumärke.

Med hjälp av PR så kan dina nyheter exponeras mot rätt målgrupp, vilket skapar högre värde än betald annonsering. Konsumenter känner i regel ett större förtroende för mediautrymme som är förtjänat snarare än köpt.

8. Upprätthålla rykte

De flesta PR strategier är långsiktiga och har som mål att bygga förtroende för ditt varumärke i media. Det här är ett arbete som tar tid, då konsumenter ofta tar tid på sig att bli lojala mot ett företag eller varumärke. PR är det bästa verktyget för att upprätthålla och underhålla företagets rykte över tid.

9. Värde ur ett utbildningsperspektiv

Att kunna upplysa och utbilda människor är en stark fördel med PR. Att dela med sig av innehåll om varumärken, produkter och tjänster som löser människors problem, är ett effektivt sätt att skapa värde för mottagaren. Thought leadership är en PR metod som går ut på att förhöja och framställa en individ med hög kunskap inom ett område, så att denna person etableras som en expert. Det här hjälper kunder att känna förtroende för personen som är thought leader men även företaget som står bakom personen.

SAMMANFATTNING
Kärnan i PR är att det hjälper till att skapa trovärdighet. När en tredje part delar ert budskap i media så ökar kännedomen om varumärket och detta kan i längden stärka företagets position på marknaden.

2

Finns det nackdelar med PR?

Att vara medveten om både fördelar samt nackdelar med PR kan hjälpa dig att fatta mer strategiska beslut om hur du vill framställa ditt företag offentligt och vilka budskap som skall kommuniceras ut.

1. Svårt att mäta

PR har inte riktigt ett utarbetat system för att mäta hur framgångsrikt arbetet varit och hur mycket ROI det genererat. Vilka mätvärden och KPI’s som skapas är olika beroende på vad slutmålet är med din PR kampanj. Det finns ett par riktlinjer som kan användas när du mäter ROI för din PR kampanj. Se till att dina marknadsföringsmål går i linje med din PR strategi - det kommer underlätta mätning och utvärdering.

2. Svårt att kontrollera

PR är beroende av att en tredje part bestämmer sig för att skriva om, samt publicera ditt innehåll. Det här innebär att du till viss del saknar kontroll över hur framgångsrik din tilltänkta PR kampanj faktiskt blir. Många gånger så pitchas artiklar till flera journalister, men endast ett fåtal bemödar sig att öppna mailet och läser vad som står.

3. Turbulent bransch

En annan nackdel med PR är det faktum att hela kommunikationsbranschen är snabbrörlig och i ständig förändring. Det kan vara svårt att hänga med i trender och rörelser, vilket gör det extra viktigt att försöka hålla sig uppdaterad med det senaste inom nyheter och händelser.

4. Inga garanterade resultat

Likt marknadsföring så kommer inte PR med en garanti för ett lyckat resultat. De största nackdelarna med PR är svårigheten att mäta hur dina ansträngningar skapat effekt. Om din strategi inte är välplanerad och noga genomtänkt så finns en risk att mottagaren inte alls ge det gensvar du räknat med. Det behöver dock inte bero på en felaktig strategi - många gånger har man inte lyckats koka ner sitt mest kärnfulla budskap tillräckligt bra och då får man heller inte den uppmärksamhet man hoppats på.

SAMMANFATTNING

De främsta nackdelarna med PR är att man inte kan garantera några resultat och att ROI kan vara svårt att mäta, om man inte är expert inom området. Se till att ta hjälp av erfarna PR konsulter för att förutsättningarna skall bli så bra som möjligt.

3

Slutsats

Jag hoppas att den här artikeln har gett dig en ökad förståelse för de mest vanliga fördelarna samt nackdelarna med PR.

Kom ihåg att du oftast ser störst effekt i dina ansträngningar om ditt arbete med PR sträcker sig över en längre tid.

Genom att välja en erfaren PR byrå så minskar du risken för att inte lyckas med din kampanj. Du vinner på detta i längden och får råd rörande hur du skall bygga företagets rykte över tid, skapa förtroende och undvika problem vid mätning och utvärdering av arbetet. Om du behöver professionell hjälp med att skapa en PR strategi och maximera effekterna av vad PR kan åstadkomma, så är du varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfritt, första samtal.

Ta del av vårt nyhetsbrev!

Prenumerera för att få veckoliga tips om PR för startups.
Anmäl dig här
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram