9 anledningar till att du bör använda PR

PR fungerar som ett kommunikations strategiskt verktyg med stora värdeskapande fördelar om du vill hantera ditt företag image och rykte. Den här artikeln syftar till att belysa de viktigaste fördelarna och nackdelarna med PR, så att du kan få en bättre förståelse för PR-hantverket när du planerar dina marknadsförings- och kommunikationsstrategier.

publicerad: augusti 30, 2022
uppdaterad: augusti 30, 2022

De nio fördelarna med PR

De starkaste fördelarna med PR kommer i från dess inneboende förmåga att denna bygga transparenta, ömsesidiga och pålitliga relationer med konsumenter. Här följer nio av de viktigaste fördelarna med PR:

1

Ökad varumärkeskännedom

En av de viktigaste fördelarna med PR är att det fungerar som en hävstång för att öka din räckvidd när du tillämpar en holistisk kommunikations- och marknadsföringsstrategi. Vilket i längden genererar ökad varumärkeskännedom. Eftersom PR syftar till att kommunicera ett varumärkes eller företags innovativa, industri pionjäranda och framåtblickande idéer, tenderar berättelserna att få ökad uppmärksamhet i media.

2

Positiv varumärkeskännedom

I fas med att PR-strategin börjat implementeras kan PR-teamet börja arbeta med att forma en positiv varumärkesimage inom de prioriterade marknaderna. En genomtänkt PR-strategi har många fördelar. Det är ett effektivt verktyg för att positionera sitt företag och varumärke, men framför allt kan det vara behjälpligt när det kommer till att hantera sitt varumärkes rykte. Vilket är viktigt för att bibehålla företagets marknadsposition och övergripande status.

3

Kredibilitet

Positiv varumärkesimage är starkt knuten till företagets trovärdighet. En annan viktig fördel med PR är att varumärkets trovärdighet stärks när någon annan talar positivt om ditt varumärke. PR-strategier utvecklas med detta i åtanke – att skapa positiva samtal (från media och allmänheten) om ditt varumärke, på så vis stärks din trovärdighet.

4

Leadsgenerering

I takt med att effekterna från en lyckad PR-strategi blir synliga utvecklas företagets trovärdighet och rykte. Genom denna marknadsposition kommer du kunna börja dra nytta av nya och kvalificerade leads. Resultatet från en välplanerad PR-strategi skickar således signaler till rätt mottagare att just ert företag har ett värde som de efterfrågar.

5

Attrahera investerare

En PR-strategi är mycket fördelaktig när man behöver säkra finansiering från investerare. Rätt medieplacering och rätt timing kan användas för att göra riskkapitalister eller investerare medvetna om vad du har att erbjuda. Eftersom PR handlar om att skapa trovärdighet, ger det investerare ett starkare intryck av att ditt företag är en lukrativ investeringsmöjlighet.

6

Stärkta mediarelationer

Ytterligare en fördel med PR inom marknadsföring är att det bygger kontakter och relationer med olika aktörer inom media. Journalister och publicister som delar samma värderingar som du, eller som är fokuserade på din bransch, kommer att vara mer öppna för att regelbundet interagera med dig när du presenterar dem med frekvent och nyhetsvärdigt innehåll. Därför är det viktigt att bygga ömsesidiga relationer som gagnar båda sidor.

7

Tredjeparts godkännande

Tredjeparts godkännande är viktigt i ett varumärkesbyggande perspektiv, en publicering kan innebära ett starkt medgivande för ditt företags trovärdighet i konsumentens ögon. Det är därför PR arbetet i stora drag går ut på att strategiskt placera ditt företag i rätt sammanhang inför rätt publik. När en tredje part uttalar sig positivt om ditt varumärke, stöder de ditt företags expertis och ledarskap, vilket ofta genererar mer konsumentvärde än vad betald reklam gör.

8

PR vårdar ditt rykte

De flesta PR-strategier är utvecklade med långsiktiga mål i åtanke. En av fördelarna med PR är att PR-teamet arbetar för att vårda och upprätthålla en positiv bild av ditt varumärke över tid. Något som inte händer över en natt, eftersom det tar tid att få konsumenter att verkligen känna tillit för ditt företag. Lyckligtvis är PR ett mycket effektivt verktyg när man överväger långsiktig rykteshantering.

9

Utbildande värde

Att utbilda allmänheten är en av de viktigaste fördelarna med PR. Det handlar om värdeskapande och att dela informativt innehåll med allmänheten om varumärken, produkter och tjänster som verkligen kan vara en problemlösning. Till exempel är “thought leadership” en viktig metod som PR-konsulter använder för att informera allmänheten om en auktoritet inom ett särskilt kunskapsområde. Med tillgång till denna typ av information kan konsumenten fatta mer insiktsfulla beslut.

De viktigaste fördelarna med PR är att det hjälper till att bygga trovärdighet och stärka ditt rykte genom att ditt företag får ökad varumärkeskännedom. Med hjälp av fristående aktörers medgivande stärker de företagets marknadsposition.

Vilka är nackdelarna med PR?

Att vara medveten om fördelarna, såväl som nackdelarna med PR, kan hjälpa dig att fatta strategiskt viktiga beslut. Detta är särskilt tydligt när det gäller att hantera ditt företags trovärdighet, även när det kommer till de bästa sätten att kommunicera med din avsedda målgrupper.

1. Svårt att mäta

PR i sig har inget fast mätsystem att tillgå för att se hur framgångsrika en kampanj eller strategi har varit. Däremot använder man mätvärden i form av KIP:er, noga utvalda för att nå det slutmål du har för din PR-kampanj. Med det sagt finns det några riktlinjer du kan använda för att mäta ROI från PR. Ha alltid ditt övergripande marknadsföringsmål i åtanke för att anpassa dina PR-insatser, detta kommer hjälpa dig att mäta framsteg.

2. Begränsad kontroll

PR är mycket beroende av tredje parts rekommendationer att publicera ditt innehåll. Det innebär att du har mindre direkt inflytande över PR-kampanjens framgång. Ofta pitchar man sin nyhet eller berättelse för flera journalister, med endast ett fåtal som faktiskt öppnar ditt mejl för att läsa vad du har att erbjuda.

3. Turbulent bransch

Många nackdelar med PR beror på marknadsförings- och kommunikationsbranschens inneboende natur. Landskapet är mycket dynamiskt och ständigt föränderligt, vilket gör det svårt att hänga med i trender och de senaste marknadssvängningarna. Därför är det mycket viktigt att hålla sig uppdaterad med aktuella händelser och de senaste nyheterna.

4. Inga garanterade resultat

Oavsett marknadsföringskampanj, så är framgång inte garanterad. De största nackdelarna med PR är att försöka mäta en kampanjs framgång. Om din strategi inte är väl genomförd riskerar du att inte få något som helst resultat eller gensvar från din målgrupp. Kanske det inte var strategin som var problemet, många gånger är nyckelbudskapet bara inte tillräckligt slagkraftigt och missanpassat för målgruppen.

De största nackdelarna med PR är att resultaten inte är garanterade och ROI kan vara svårt att mäta när du inte är proffs. För att undvika misstag är det klokast att använda professionella PR-konsulttjänster, tillsammans kan ni planera en effektiv lösning för att nå ut på bästa sätt.

Slutsats

Förhoppningsvis hjälpte den här artikeln dig att få en bättre förståelse av de viktigaste fördelarna och nackdelarna med PR.

Det är viktigt att komma ihåg att de verkliga fördelarna med PR uppstår med en långsiktig strategisk kommunikationsstrategi på plats, eftersom resultaten av dina ansträngningar lönar sig över tid.

När det gäller nackdelar med PR, kan partnerskap med en PR-byrå hjälpa dig att navigera kring problem som kan uppstå när du genomför en resultatdriven kampanj. Att samarbeta med professionella PR-konsulter kommer också att hjälpa dig att bättre hantera ditt rykte, skapa förtroende och trovärdighet, samt undvika svårigheter när det gäller att mäta PR-framgång.

Om du är i behov av professionell hjälp för att hjälpa dig att fullända din PR-strategi och ta del av fördelarna med PR, kontakta våra PR-agenter för en kostnadsfri konsultation.

augusti 30, 2022
Tillbaka till toppen
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram