Brand Storytelling inom PR: Den definitiva guiden

Storytelling är lika gammalt som tiden själv, vilket gör det till en av få marknadsföringstekniker som överlevt århundraden och fortfarande utvecklas med ny media och teknologi. Just därför vill du kanske veta mer vad storytelling faktiskt betyder, och varför det är så viktigt?

I den här artikeln belyser vi Brand Storytelling, även kallat varumärkesberättande, som verktyg för att ta dina marknadsföringsstrategier till nya nivåer. Vi förklarar vetenskapen bakom det hela, styrkan i själva berättandet och hur du skapar din egen storytelling-strategi. Eftersom medielandskapet är så pass omfattande, med mängder av content som pushas ut varje dag, är ett så kallat värdeskapande berättande avgörande för ditt varumärkes hållbarhet. Att väcka känslor och skapa band genom berättande; det är en konst som varumärken måste behärska för sin livslängd och PR-framgångs skull.

publicerad: augusti 31, 2021
uppdaterad: april 22, 2022

Vad är storytelling?

Storytelling kan definieras som en konst som kräver kreativitet, vision, skicklighet och övning. En bra berättelse är en som kan förstås universellt. Den skapar samma en känsla av gemenskap mellan likasinnade som delar samma intressen. Det kan också definieras som en metod genom vilken en kan göra abstrakta koncept konkreta och förenkla komplexa budskap.

Så vad är egentligen berättande? Enligt Clare Patey, Empathy Museum:s direktör, är berättelser “[...] the way we understand and make sense of the world we find ourselves in". Utifrån de orden kan vi förstå att berättande är ett verktyg som vi använder för att informera, debattera och diskutera.

Photo with the answer 'What is storytelling' and definition of storytelling given by PRLab.

Med det sagt är en stark berättelse en som både attraherar och blir ihågkommen. När din berättelse berättas om och om igen; då vet du att du lyckats skapa content med långvarigt intryck.

Storytelling , eller berättande, är förmodligen den äldsta metoden för inlärning, samtalande och förbindelser med andra. Vi har delat berättelser genom ord och bilder i tusentals år. I det antika Grekland erkändes exempelvis storytelling som det första försöket till varumärkesbyggande. En bagare som ville skilja sitt bröd från den andre bagarens, började enligt legenden att muntligt marknadsföra smakerna och texturerna på hans bröd till förbipasserande. Han målade även en symbol på en lertavla för att effektivt märka sitt marknadsstånd. Sedan dess har storytelling utvecklats så att gränserna mellan fiktion och verklighet suddas ut. Ett bra exempel på detta är virtual reality (VR). Gamification, en term som beskriver användandet av spelmekanismer för att öka engagemang i icke spel-aktiviteter, är också exempel på hur storytelling utvecklats.

Men vad innebär storytelling när det kommer till handel och affärer? Det handlar om att skapa en karaktär för varumärket ifråga, att humanisera system och processer genom att ge varumärket en röst och bild. “Business-storytelling”, om man så vill, ger den fakta som annars tenderar att bara vara listad data, personlighet. Målet med business-storytelling är att engagera och fånga en publik, så att den kommer ihåg dig och vill fortsätta dela din berättelse.

Det finns tre huvudsakliga sätt att använda storytelling i handel:

 • Rakt på sak: Ren och skär storytelling som presenterar vad du har att säga till din publik, rakt på sak.
 • Anekdoter: För att illustrera vad det är du talar om eller se till att ditt budskap når fram.
 • Känsloväckande: Storytelling-tekniker som resulterar i känslomässiga effekter.

Ditt företags karaktär kommer att påverka din storytelling; vilket innehåll berättelserna bär och hur de berättas. Med det sagt är dagens storytelling allt mer uppslukande, och med ny teknik underhålls publiker av experimenterande storytelling-metoder.

Per definition är storytelling en metod för att göra abstrakta concept konkreta, och komplexa meddelanden enkla. Det hjälper oss att förstå och relatera till humana varumärkes budskap. Detta innebär att storytelling definierar det huvudsakliga budskapet hos ett varumärke och förmedlar det på ett sätt som är konventionellt, informativt och beskrivande.

Vetenskapen bakom Storytelling

Storytelling har förmågan att engagera, influera, lära och inspirera. Därför bör dagens företag överväga att bygga en så kallad storytelling-kultur. Det finns många fördelar med att låta storytelling utgöra grunden av inlärningsprogram. Det är en konst att kunna berätta bra, men det finns också en vetenskap bakom berättarkonsten.

För att börja med det vi kan kalla icke-berättande, stängs den språk-processande delen av vår hjärna av när vi lyssnar på information som kryssas av i listor. Om vi däremot översätter fakta till berättelser, finner vi vår egen mening i informationen.

I sin uppsats “The Science of Storytelling: What Listening to a Story Does to Our Brains”, förklarar entreprenören Leo Widrich att vi, när vi lyssnar på en berättelse, inte bara aktiverar den del av hjärnan som processar språk, utan “[...] any other area in our brain that we would use when experiencing the events of the story are, too.”

Neurovetenskapsmän debatterar detta. Men av erfarenhet vet vi att när vi lyssnar på en bra berättelse som är rik på detaljer och full av metaforer, tenderar vi att föreställa oss oss själva i samma situation.

Varför tycker vi om berättelser?

Psykologiskt bevisat transporterar berättelser oss till djupare delar av våra egna tankar. De hjälper oss att navigera och underhålla våra egna idéer, känslor och motiv. Berättelser gör det också möjligt för oss att föreställa och förbereda oss för framtida evenemang. År 1944 fann Smith College att vårt psyke är så bra på att upptäcka berättelsemönster att vi ofta ser dem där de inte ens finns.

Kommunikationskraften och förmågan att berätta är det som gör oss till människor. Att skriva, berätta eller spela upp ett specifikt budskap för tolkning, är centralt i den mänskliga upplevelsen.

Vad utgör en bra berättelse?

En bra berättelse fängslar och håller en publik engagerad. Varje del skapar en stegrande nyfikenhet och får personerna som lyssnar att vilja vet vad som kommer näst. I detta finns bildande; en liten del information som adderar till vår kunskapsbank när vi underhålls av berättelsen.

Bra berättelser är också universella. De kan översättas och relatera till olika människor och kulturer. Berättelsen har förmågan att påminna om känslor och erfarenheter de flesta människor haft.

Utöver det, följer berättelser ett logiskt mönster. De är organiserade på ett sätt som hjälper till att förmedla det huvudsakliga budskapet och levererar det slagkraftigt. De ser också till att mottagaren tar åt sig informationen genom att göra innehållet minnesvärt och värdefullt.

Effektiva berättelser består av tre huvudkomponenter:

 • Karaktärer: Målgrupp eller huvudkaraktärer
 • Konflikter: De behov eller problem som alla berörda parter upplever
 • Upplösning: Svaret på behovet eller lösningen; vanligtvis varumärket, produkten eller tjänsten

Business-storytelling innehåller också dessa element. I en reklam för mammor som har sjuka barn, finns exempelvis en huvudkaraktär med ett problem, och lösningen på det problemet är vitaminerna som annonseras i slutet av reklamen. Scenariot är relevant för en global publik och ger information om hur man boostar barns immunförsvar.

Ungefär som när vi följer ett recept, finns viktiga steg att följa när det kommer till storytelling. När dessa steg sätts samman bildar de ett fängslande narrativ, en fängslande berättelse. Detta är vetenskapen bakom hur den språkbehandlande delen av vår hjärna aktiveras för att interagera med innehållet som delas.

Berättandets kraft

Det som gör storytelling så kraftfullt är dess förmåga att övertyga. En bra berättelse fångar publikens uppmärksamhet, väcker intresse och skapar ett begär som leder till handling. Det är ett mäktigt handelsverktyg och en färdighet som varje varumärkesbyggare bör besitta. Inte minst eftersom de största varumärkena, såsom Apple och Google, alla har sitt arv i berättelserna de delat.

Fem viktiga fördelar:

1

Skapar struktur

Berättelser skapar en slags struktur genom vilken de organiserar slumpartat innehåll. Själva berättelsen hjälper till att guida varje del av marknadsföringsstrategin, eftersom det i en berättelse alltid behöver finnas en röd tråd. På så sätt säkerställs att varje innehållsdel har ett särskilt syfte som adderar värde till det koncept som skapas.

Tänk på berättandet som den drivande kraften i din marknadsföringsstrategi; den tillåter alla delar att mötas för att bära fram ett kraftfullt budskap hos ditt varumärke.

2

Förenklar det komplexa

Klienter har ofta exceptionella ideer och visioner för deras varumärken. Men att kommunicera dessa via digitala kanaler kan lätt bli förvirrande, och det är inte alltid lätt att hålla sig koncis. Då hjälper det att lägga upp en storytelling-plan, helt enkelt planera en berättelse, som tillåts styra kommunikationsflödet och göra det komplexa enkelt.

3

Vinst med ett syfte

Berättelser banar väg för ekonomisk vinning, men de är också djupgående budskap som väcker känslor och bär ett större syfte. Om man studerar de största techbolagen idag, såsom Apple, Tesla och Google, är det tydligt att de alla är skapade av visionärer som vill(e) skapa förändring, och att de alla har sitt arv i berättelserna de delat.

Vinst med ett syfte, förutom ett ekonomiskt sådant, ger publiken en större nytta att tro på. Berättelsen skapar empati och bringar ett slags humant värde till företaget. Att humanisera varumärket genom storytelling, med meningsfull och övertygande kommunikation, är både etiskt och strategiskt smart.

4

Konkurrensfördel

Varje dag publiceras och delas miljoner typer av innehåll över nätverk och plattformar. Och även om mycket av det är bra, tenderar det att sammanlagt bli något av en röra som överväldigar konsumenter med information. Det gör i sin tur det svårt för varumärken att sticka ut.

Av den anledningen behöver företag kunna tilltala konsumenters känslodrivna beslutfattande. Då förhöjs nämligen den så kallade minnesvärdighetsfaktorn, och sannolikheten att konsumenter känner igen just ditt varumärke ökar.

5

Varumärkeslojalitet

Berättelser skapar emotionella band mellan människor. De hjälper oss förstå vår omgivning och ger oss chansen att kommunicera våra värderingar och trosuppfattningar med likasinnade varumärken eller grupper. När det gäller företag, är berättelsen det som får oss att lära känna företaget på en djupare nivå.

Den långsiktiga effekten av brand storytelling är att konsumenter bygger tillit till företaget, som tillsist resulterar i lojalitet. När brand storytelling görs på rätt sätt skapas kontakt, företagets vision översätts till en fängslande berättelse och budskapet kommuniceras i en genuin marknadsföringsstrategi.

Storytelling & dess roll i PR

Inom PR har storytelling en väsentlig roll; att väcka lyssnarens fantasi. Detta eftersom effektiv storytelling aktiverar fler delar av vår hjärna än rent faktabaserat innehåll och kräver full uppmärksamhet. Public Relations i sig självt handlar om att skapa berättelser för varumärken. Alltså är det rimligt att det utan en storyline inte finns PR.

Berättelser ger något att dela med andra, något att lyfta fram och promota inom din industri. Utan en berättandet finns inget att ansluta sig till, och då finns inte heller mycket attraktion till ditt varumärke. Storytelling knyter ann till den så kallade integrerade marknadsföringsprocessen; det försäkrar att det huvudsakliga budskapet behåller sin samordning mellan kanaler och medieplattformar. Just därför bör PR-konsulter ständigt fortsätta träna sina färdigheter i storytelling, för att alltid kunna berätta vidare.

W.R Fisher definerar berättande som “a theory of symbolic actions (words and/or deeds) that have sequence and meaning for those who live, create, and interpret them”. Han tillägger att människor är berättande “homo-narrans”, vilket betyder att vi använder berättelser i alla situationer för att kommunicera. Den moderne filosofen F. Jamison beskrev att narrativ är det som skapar verkligheten. Storytelling och narrativ är ideala metoder för överföring av symboler, och därmed mening. Således är berättandet en av de viktigaste karaktärsdragen hos en PR-expert.

PR-experter dagens stora professionella berättare; så kallade storytellers. De arbetar med att främja positioneringen av en person, ett varumärke, en produkt eller tjänst. Och i vår känslocentrerade värld blir berättandet inom marknadsföring en ständigt växande del av PR-strategier.

Behovet av effektivt berättande

I slutändan handlar allt om ditt varumärkes levnadslängd och chans att överleva bland dina konkurrenter. Storytelling hjälper till att sluta gapet mellan ren företagsfakta och konsumentens önskan om djupare relationer och band till varumärket.

Brand storytelling ger kunder något att tro på och en möjlighet för potentiella kunder att ansluta sig. Din berättelses innehåll är därför värdefullt för att dela ditt varumärkets karaktär och vision på ett sätt som i slutändan gör att du når rätt publik.

Storytelling är berättande som hjälper dig att förhöja din holistiska marknadsföringsstrategi. När storytelling integreras i din PR-kampanj är chansen till tillväxt enorm.

Vad man vill åstadkomma med Public Relations är publicitet och konkurrensfördelar. Storytelling hjälper dig nå dessa mål genom att behålla publikens uppmärksamhet. Om din kommunikation utgår från effektivt berättande, ger du dina läsare, tittare och lyssnare en tydlighet som håller dem engagerade för alltid.

Content marketing är ett effektivt sätt att ta fram en vision för ditt varumärke. Det tillåter storytelling att ta dig till en position där du betraktas som ledande inom din industri, eftersom innehåll (content) adderar djup och attrakraktion till din PR-strategi och berättelse.

Starka varumärken håller sig inte bara till standard marknadsföringsmetoder; de skulpterar och kurerar noggrant sin berättelse för att behålla sin publiks lojalitet. Apple säljer exempelvis inte iPhone och MacBook för att de har enastående hårdvara eller programvara, utan snarare för att står för och promotar en särskild livsstil. De berättar för dig hur ditt liv skulle vara om du blev en del av Apple-familjen, och på så sätt ger de näring åt konsumenters önskan om att vara del av Apples community. Kort och gott; de är ett vanligt tech-varumärke som lyckats bemästra effektiv storytelling.

Ett annat exempel är Elon Musk. Han säljer visionen av en bättre framtid, där Tesla är de som banar vägen för en grönare ekonomi. Detta är också exempel på brand storytelling; att fängsla en publik med drömmen om en hållbar framtid.

Vid det här laget vet vi att storytelling är värdefullt när det kommer till att bygga och ta hand om relationen mellan ett varumärke och dess kunder. Men digital storytelling är en trend som fortsätter att utvecklas, och därför är skickliga skribenter värdefulla tillgångar för vilket modernt marknadsföringsteam som helst; de förhöjer marknadsföringen genom storytelling.

Det handlar inte längre bara om underhållningsvärde. Storytelling bringar uppmärksamhet till angelägna frågor och viktiga ämnen. När berättelser skrivs på ett effektivt sätt, höjs en PR-kampanj med ett otroligt varumärkesberättande.

Brand storytelling & marknadsföring

Låt oss titta på vikten av en marknadsföringsstrategi för storytelling. Vi fokuserar särskilt på storytelling för innehållsmarknadsföring och marknadsföring i sociala medier.

Content marketing

En contentstrategi, eller innehållsstrategi som det också kallas på svenska, kombinerar marknadsföring och storytelling för att driva fram din PR-kampanj. Det är därför vi på PRLab skapar integrerade PR-strategier som stödjer marknadsföringsmål.

Målet är att kommunicera ditt varumärkets värde och syfte. Content marketing skapar alltså unika budskap riktade till din bransch och publik för att ge ett varaktigt varumärkesintryck. Storytelling som marknadsföringsstrategi skiljer ditt varumärke från andra och ger dig en konkurrenskraft fördel. Men varje berättelse behöver substans, annars går själva marknadsföringens betydelse förlorad. Marknadsföring är rösten som når publiken, medan innehållet är vad som håller de engagerade och sugna på mer.

Marknadsföring inte längre den viktigaste konkurrensdifferentieraren. Dagens konsumenter kräver att företag står ansträngningar och bidrag till samhällets välstånd; att de påverkar, stödjer en orsak och uppnår resultat utöver bara vinst. För startup-bolag kan detta vara svårt. Vi på PRLab föreslår att börja med att tydligt definiera vilka dina kommunikationsvägar är, hålla dem fokuserade och begränsade till de mest lukrativa kanalerna, och därifrån använda storytelling för att uppnå ett syfte utöver ekonomisk vinst.

Enhetlighet är en stor förmån som kommer med storytelling i marknadsföring. Sättet som innehåll skrivs och utförs på blir mer konsekvent när det finns en berättelse som guidar sekvensen av de olika kommunikationsdelarna.

I sin tur bidrar konsekvens, relevans och engagemang till ditt varumärkes validitet, eftersom den berättande aspekten av din marknadsföringsstrategi, när den görs rätt, lägger till en tillförlitlighet-faktor. Innehåll som presenterar enhetlighet har större chans att resonera med publiken då det upplevs trovärdigt.

Just därför är storytelling genom content marketing avgörande för att kunna skapa ett bra rykte med lojala varumärkesföljare som genererar tillväxt.

Ditt storytelling-jobb inom marknadsföring bör vara avsett för att göra dig till en värdefull informationsresurs för konsumenter, och det bör skapa en pålitlig generell åsikt i media. Sociala medier skapar i sin tur möjligheten till att nå ännu längre för att bygga trovärdiga åsikter.

Sociala medier

Vi befinner oss i en era där marknadsföring med ändamål är avgörande och storytelling en färdighet som alla varumärken söker. Istället för att pusha ut säljpitchar utvecklas noggrant berättelser för att förmedla den innersta delen av ett varumärke. Sociala medier är också inflytelserika när det kommer till skapandet av skiften i samhället, eftersom det har förmågan att påverka tankar och bidra till beteendeförändringar.

Sociala medier-plattformar är perfekta för att övertyga en publik om ett varumärkes budskap och omvandla dem till fans av den produkt eller service som erbjuds. Socialt innehåll tenderar också att vara mer lättsmält då det ofta är skrivit i en icke-formell ton jämfört med nyhetssajter. Därför är det inte heller konstigt att folk är mer bekväma med att engagera sig berättelser via sociala medier.

Brand storytelling för startups

Varje startup börjar med ett mål. Det viktigaste för strategiskt varumärkesberättelse är att det hjälper till att förvandla mål till meningsfulla konversationer. Just därför bör nystartade företag överväga att investera i sina berättelser, att forma en berättelse och skapa en gemensam mening kring konversationerna som hålls. Att få till din berättelse från början kan du driva företagets tillväxt.

Här är några exempel på framgångsrika startups och deras storytelling:

Reddit

Reddit:s användare skapar själva innehåll genom företagets hemsida. Alltså är Reddit exempel på ett framgångsrikt företag som lyckats marknadsföra "egentillverkat innehåll". Genom community-kontroll och användargenererat innehåll sålde man idén om att låta individer skapa sina egna konverteringar kring ämnen de brinner för. Reddit var bara plattformen som gjorde de möjligt för dem att dela fritt.

Wix

Det enkla sättet att skapa en webbplats. Att koda och bygga en webbplats från grunden kräver otrolig skicklighet. Och att betala en professionell är inte alltid ett alternativ för unga entreprenörer eller någon som driver en blogg på fritiden. Wix grundade sin berättelse i att göra kodning enkelt för alla; du får tillgång till mallar som du kan anpassa för att skapa en webbplats utan enorma kostnader.

Spotify

Spotify, en gång känt som Europas mest värdefulla startup. Den tidigare musikstreamande siten kom att bli en av världens mest populära streamingtjänster. Med konkurrenter såsom Apple Music, skiljer sig Spotify genom att skapa ett musikälskande community. Deras konversation handlar om att ge artister möjligheten att tjäna på sin musik och få fans att njuta av musiken, utan att betala per låt eller album.

Storytelling hjälper inte bara startups att växa; det förankrar dem i långsiktig framgång när det görs med ett övertygande berättande och engagemang.

Startups behöver kunna summera deras huvudsakliga varumärkessyfte till ett konkret budskap och meddelande. Storytelling hjälper startups att skapa tillväxt genom att fokusera på målet och omvandla det till en delbar berättelse.

Brand storytelling för företag

Oavsett hur etablerat ditt företag är har ditt varumärkes berättelse en oerhörd betydelse. Storytelling för företag kan ses som övertygande affärsberättande, som presenterar ditt företags värderingar, identitet och personlighet. Narrativet kan ta flera olika former beroende på företagets karaktär. Berättelsen kan antingen direkt reflektera företagets historia, nuvarande strävan eller framtida plan.

Allan Grey har exempelvis ett starkt varumärkesarv som har rötterna i långsiktiga investeringar. Deras berättande brukar reflektera över det förflutna och dra det vidare till framtiden, för att skildra hur långsiktigt engagemang resulterar i stor framtida belöning.

Allan Grays reklamstrategi har alltid lyckats porträttera mänskliga sanningar, eftersom genuinitet bygger känslomässiga förbindelser och upprättar en empatisk länk. Budskapen i deras kampanjer bygger på försörjning och knyter an till relevansen av att investera.

Tesla fokuserar istället ofta på framtida projektioner; att berätta om den ideala framtiden. Under de senaste tio åren har Tesla använt inflytandet av Elon Musks framtidsperspektiv för att driva fram deras budskap.

Tesla använder grundarens innovativa tankesätt och personifierar detta genom deras marknadsföring. De säljer inte bilar med deras berättelse; de säljer en ide om hur framtiden skulle kunna se ut. De positionerar företaget som den drivande kraft som kan hjälpa skifta världens energikonsumtion till en mer hållbar framtid.

Där Allan Gray fokuserar på säkerhet och tradition, fokuserar Tesla på innovation och upplösning. Båda tar sig an storytelling på framgångsrika sätt för de marknader de opererar inom, eftersom deras publik kan relatera till själva berättandet på ett personligt plan.

Det är det som är det viktiga när det gäller företagsberättelser; de måste attrahera publiken. Det spelar ingen roll hur starkt varumärkets historia, berättelser måste tillgodose målgruppens behov för att vara framgångsrika.

Företag använder storytelling för att förstärka uppfattningen av deras varumärke, med det huvudsakliga målet att skapa kundlojalitet och engagemang. Ett starkt varumärkesarv gör stor skillnad för berättelser för företag med en lång historia och djupt rotad marknadsposition.

Storytelling-strategi: 7 steg

Varje berättelse och narrativ kan vara originell och uppfinningsrik — ta sig an olika perspektiv eller skrivas från intressanta vinklar. Men en framgångsrik berättelse behöver en välutvecklad strategi. Och det finns vissa egenskaper och formaliteter som bör inkluderas för att bygga en sådan.

1

Undersök ditt område

Börja med hederlig skrivsbordsresearch. Du behöver en grund från vilken du kan bygga din berättelse. Förstå din marknad, ditt affärslandskap, branschens omfattning och spektrum, konkurrenter, nya trender och utveckling etc.

När du gjort din research kan du börja identifiera din unika vinkel. Du bör sträva efter att komma på vad som attraherar din målgrupp och det marknadsområde du jobbar inom. Identifiera behov och gemensamma intressen som du kan använda för att bygga kontakt.

Bakgrundskunskap är väldigt viktigt när du planerar din berättelse. Du behöver lära känna publiken väl, nästan på ett personligt plan, för att förstå vad som får dem att visa intresse för din storyline. Detta spelar också roll för att kunna styra kommande faser av din berättelse.

Ta reda på vad din publik letar efter, förstå ditt industrilandskap och bygg en stabil grund innan du tar dig an att skriva manus för din berättelse.

2

Definiera ditt huvudbudskap

När du har en bättre förståelse för din publik och marknad kan du börja definiera ditt huvudbudskap. Detta är den viktigaste delen av ditt manus. Kom ihåg att ditt huvudsakliga budskap ska kunna stödjas av den research som gjorts. De ska komplementera varandra, eftersom de går hand i hand.

För att hjälpa dig definiera ditt huvudbudskap, fråga dig själv vad det är din berättelse ämnar att göra. Behöver du sälja en produkt? Skapa varumärkeskännedom? Vad är poängen med att skriva din berättelse?

Försök att summera detta i en kort mening för dig själv, sex till tio ord. Du behöver inte elaborera särskilt mycket för att ha få till en framgångsrik berättelse. Välj ditt fokus, det perfekta huvudbudskapet och börja arbeta kring det för att addera värde.

Om du inte lyckas summera ditt huvudbudskap, har du förmodligen inget. Det betyder att du antingen behöver göra mer research eller skifta fokus.

Använd din research för att spåna och komma fram till ditt huvudbudskap. Det ska vara en kort sammanfattning av din berättelses fokuspunkt.

3

Välj ditt medium

När du har ett huvudbudskap kan du börja tänka på vart behöver dela det. Var finns din publik? Var hänger de? Ska din berättelse publiceras på en blogg, i en tidning, spelas in för YouTube eller kanske för en Podcast? Gå tillbaka till din research för att hitta svaret.

Att förstå egenskaperna hos ditt medium kommer hjälpa dig skriva manuset. Kom ihåg att inte alla format funkar för samma medium. Alltså kommer du förmodligen att behöva redigera ditt budskap något om du planerar att använda flera plattformar.

Varje medium har sitt eget syfte och kommer gynna din berättelse på olika sätt. Just därför är det viktigt att identifiera vilken plattform, hemsida eller kanal som passar bäst. Tänk inte bara på ditt varumärke och din publik, utan på ditt budskaps karaktär.

Alla plattformar, kanaler och outlets passar inte för samma berättelse. Ta reda på vilka egenskaper olika medium har och anpassa din berättelse efter det.

4

Tänk på perspektiv

Du kommer märka att det blir enklare att bygga karaktär runt ditt budskap om du löser ut teknikaliteterna av din berättelse. Referera till den vinkel du kommer att närma dig din publik med och tänk på vad som attraherar. Är det fakta, gemenskap eller uppfinningar? Vad för slags ton ska din berättelse ha? Lättsam, seriös eller enkel?

Perspektiv startar skrivandet av en berättelse; det hjälper att välja din så kallade tone of voice och de tankar som måste bäras vidare.

Ditt perspektiv behöver möta din publiks behov. Tänk på vad som attraherar dem, rösten och bilden av ditt koncept.

5

Fokusera på grunderna

Nu när du gjort din research, tagit fram ditt budskap, ditt medium och ditt perspektiv, kan du börja skriva manuset för din berättelse. Kom ihåg att du måste leverera information, övertyga publiken att ge sin uppmärksamhet och bygga en slags relation.

Du kan använda det som man på engelska kallar “the 5 W’s & H” för att se till att detta inkluderas i din berättelse:

 • Who am I speaking to
 • When in time (past, present, future)
 • Where is my story taking place and where is my audience
 • What am I communicating and what should my audience hear
 • Why am I doing this
 • How am I going to win them over

Berättelsen bör ha en handling; karaktärer, konflikt och upplösning. Det ska finnas ett tydligt genomgående tema med ett tydligt budskap bakom berättelsen.

Berättelser byggs upp av ett fåtal huvudelement. De spelar alla en viktig roll i att bära fram ditt budskap och för att bygga ett övertygande narrativ.

6

Lägg till personlighet / Addera personlighet

Efter ditt första utkast bör du se till att läsa din berättelse för att se om den bär på ditt varumärkes personlighet. Sannolikt kommer din första version bara innehålla de mest grundläggande sakerna av allt de du egentligen vill belysa.

Visst är det viktigt att tillgodose publikens och marknadens behov, men glöm inte bort ditt varumärkes unika kontraster. Människor gillar att dela personliga berättelser och därmed också autentiska berättelser från varumärken. Våga hålla dig till din varumärkesidentitet i din berättelse.

Ditt varumärkes personlighet bör lysa igenom i din berättelse. När du har din berättelses byggstenar på plats kan du redigera och skräddarsy dem efter din personlighet. Var genuin och sann mot ditt varumärkes värderingar.

7

Rubriker och introduktioner

Även det mest briljanta innehåll kan förbises om din rubrik eller introduktion inte är tillräckligt slående.

Tänk på det hela som ett första intryck, innan någon hunnit lära känna dig. Var försiktig när det kommer till trendiga ord och fraser, men hitta en mening som kan sammanfatta din berättelse på ett bra sätt. Ditt huvudbudskap kommer hjälpa dig identifiera meningen; tänk på din berättelsesammanfattning och gör om den till en fängslande rubrik.

Om ditt medium inte tillåter en rubrik, se till att ge ett bra intryck med din introduktion. Detta kan göras genom känslomässigt språk eller genom att inleda med en fråga.

En rubrik eller introduktionsmening är det första intrycket av din berättelse och kan influera hur din story uppfattas och reageras på. Håll dig borta från trendord, men se till att din rubrik är slående.

Dela din berättelse

Nu har du planerat, finslipat strategin och har berättelsen redo. Så vad nu?

Att publicera, dela och posta din berättelse är bara första steget. Du vill se till att skapa fortsatt så kallat “hype” för din berättelse, så att nyheten om din berättelse fortsätter spridas. Var inte rädd att dela din berättelse direkt med dina indirekta kontakter. Utnyttja ditt varumärkes anhängare för att dela din berättelse med deras nätverka och maximera räckvidden.

Du kan använda partnerskap och relationer med journalister för att dela din berättelse, och samtidigt bygga framtida relationer. Använd möjligheten till att etablera djupare relationer och engagemang med viktiga personer.

Att pitcha till medier är ett sätt att introducera din berättelse för journalister. PR-chefer pitchar ofta till journalister när de har en nyhetsvärdig berättelse att publicera. Allt handlar om att skapa varumärkesmedvetenhet och att etablera en framträdande bild på marknaden.

Att dela din berättelse handlar inte bara om publicitet; du vill se till att marknaden fortsätter att prata om dig. Du vill skapa snack kring din berättelse och få den omnämnd i konversationer.

Skapandet av publicitet för din berättelse är bara en del av processen. Varumärkeserkännande byggs över tid och kräver uppmärksamhet bortom att dela en berättelse en enstaka gång.

augusti 31, 2021
Tillbaka till toppen
Jacolene Jonker | Content Writer at PRLab
Jacolene Jonker
Content writer på PRLab
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram