Digital PR: Guide {Betydelse + hur det ökar din SEO}

Digital PR kan stödja SEO, men det är inte backlinking. Det omfattar betydligt mer än den taktiken. I den här artikeln vill vi besvara frågan "vad är digital PR?" och även visa hur digital PR och SEO-optimering arbetar tillsammans för att öka kundförvärv och leads (inte bara skapa backlinks), samt hur en solid strategi förbättrar varumärkeskännedomen. Vi kommer också att gå igenom målen och fördelarna med online-PR, samt visa hur man skapar kampanjer och mäter ROI. Vi kommer också att peka på några skillnader mellan digitala och traditionella PR-aktiviteter.

publicerad: januari 1, 2023
uppdaterad: januari 1, 2023

Vad är Digital PR?

Som en del av en holistisk marknadsförings- och PR-strategi kan digital PR definieras som en marknadsföringstaktik som marknadsförare och PR-specialister tillämpar för att öka ett varumärkes, företags eller affärsverks närvaro på nätet.Detta bidrar också till ökad varumärkeskännedom, ökad trafik på webbplatsen, länkar för att öka den organiska rankningen, försäljningen online (eller offline), det sociala följandet och engagemanget - allt på ett mätbart sätt.

Digital PR (eller online PR), som innebär att PR-principerna tillämpas i ett digitalt sammanhang, får inte förväxlas med SEO-strategier. Digital PR är till för att stödja de övergripande marknadsförings- och kommunikationsmålen.

Vad är en digital PR-strategi?

Vissa Twitter-fans hävdar att digital PR bara är ett finare sätt att säga "länkbyggnad". Vi vill dock påpeka att en digital PR-strategi består av fler element än bara länkbygge. I grund och botten består online-PR inte (bara) av länkbygge - detta faller mer på SEO-sidan av saker och ting. Innehållsskapare, digitala marknadsförare och PR-chefer använder ofta digitala PR-strategier för att nå ut till rätt målgrupp, skapa hype kring företagsnyheter, främja och positionera någon som en tankeledare och för att skapa auktoritet för varumärket.

Eftersom våra informationskällor numera i stor utsträckning kommer från onlinevärlden måste PR-avdelningen anpassa sig till de nya sätten att dela information — dvs. lansera digitala PR-kampanjer, berättelser och pressmeddelanden.

Nu kanske du undrar: "Hur kan detta förväxlas med SEO?". Jo, eftersom väldigt få kommunikationsstrategier fungerar isolerat, har digital PR och SEO också börjat överlappa och integreras.

Enkelt uttryckt kan man säga att när du kombinerar de länkar du får med en SEO-optimerad webbplats och online-innehåll kan digital PR och SEO bidra till att skapa synlighet online och stödja skapandet av en digital image.

"Sök" är den kanal som leder till trafikgenerering och potentiella försäljningsledningar, medan digital PR är den marknadsförings-/kommunikationstaktik som ökar detta värde.

Viktigt att komma ihåg är att din webbplats måste vara optimerad enligt Googles riktlinjer (t.ex. laddningshastighet för innehåll, Core Web Vitals, interaktivitet och visuell stabilitet). Om inte kommer dina PR-insatser att misslyckas. Du kan ha en fantastisk närvaro på nätet, men om din webbplats är bristfällig kommer dina ansträngningar att vara föga lönsamma.

Vilka är målen för digital PR?

Nu när vi har en bättre förståelse för hur digital PR och SEO fungerar tillsammans kan vi fundera på vad vi vill uppnå med vår digitala PR-strategi. Först och främst är varje framgångsrik PR-kampanj eller strategi mätbar. Hur vet vi om vi arbetar mot mätbara resultat?

Vi fastställer milstolpar, KPI:er och slutmål och ser till att vi har en måttenhet för var och en av dem.

Ett mått kan till exempel vara ökad domänauktoritet eller ökade sociala andelar till följd av PR-kampanjen.

Eftersom PR på nätet är en korsning av traditionell PR har vissa vanliga mål följt med i utvecklingen av PR:

1

Media-pitching och kontakt med journalister

Kommunikationen idag är i hög grad digitaliserad. Ett brev till redaktören är sannolikt ett välskrivet e-postmeddelande. Pitching till journalister är ett arbetsmål som bygger på de övergripande mål som du vill uppnå. Värdet av pitching bör dock inte förbises. En välplanerad och personlig pitch till en journalist är det första steget i att bygga upp en relation. Kvalitetsrelationer bör upprätthållas och vårdas genom att bibehålla kontakten med journalister och medier som erbjuder ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap — något som kommer väl till pass när du behöver en onlineplattform för publicitet.

2

Öka varumärkeskännedom

Låt oss säga att du är en startup och ny på tech-scenen; du måste skapa ett namn för dig själv och skilja dig från konkurrenterna. Att ha en anmärkningsvärd närvaro på nätet är ett steg i rätt riktning för att bli välkänd bland din målgrupp. För mer etablerade företag är det viktigt att upprätthålla varumärkeskännedomen, så att konkurrenterna inte tar över din position på marknaden. Att dela SEO-optimerat innehåll är ett utmärkt sätt att bygga upp medvetenhet, och i det här fallet är digital PR ett utmärkt komplement till SEO-innehåll. Om någon sett ditt företagsnamn tidigare är sannolikheten att de klickar på din länk mycket högre när de ser den i SERP.

3

Att få publikationer

Olika publikationer har alltid varit ett PR-mål. Detta har överförts till onlinevärlden genom att man till exempel strävar efter att uppnå ett visst antal intryck online. Kom ihåg att en betald Google-annons är marknadsföring och reklam, medan ett förtjänat inslag i en nyhetspublikation på nätet är resultatet av digital PR. Att du tjänar in uppmärksamhet visar att andra tror på och stöder ditt varumärke, och det stärker ditt rykte.

4

Kundanskaffning och leads

Det fina med digitalt innehåll är att det är mycket anpassningsbart och enkelt kan skräddarsys efter profilen på den person du når ut till. Vem gillar inte ett personligt e-postmeddelande? Att matcha perspektivet hos din målgrupp har alltid varit bra för att skaffa fler kunder. Nätverk på nätet med journalister och bloggare gör det möjligt för oss att vinna fler leads, eftersom digital PR kan nå en omfattande publik online.

5

Öka SEO-scores

Vi kan använda digital PR för att förbättra SEO. Ett gott rykte på nätet kan ge dig några starka backlinks. Om du är konsekvent med dina PR-prestationer kan det lätt resultera i att du får några länkar från auktoritativa webbplatser i din bransch — och Google älskar detta!

När digital PR och SEO arbetar tillsammans kommer dina övergripande kommunikationsmål med all säkerhet att vara inom räckhåll.

Det är viktigt att du uppmärksammar kvaliteten på dina backlinks; se alltid till att de verkligen är värdefulla för ditt företag.

Beroende på förväntningarna på din digitala PR-kampanj kommer de mål du sätter upp antingen att likna de ovan nämnda eller vara lite annorlunda. Oavsett vilket mål det handlar om är målet att utveckla verksamheten (beroende på hur det kan se ut för dig) genom PR.

Vilka är fördelarna med Online-PR för företag? Och vilka är nackdelarna?

Vid det här laget vet vi att ett positivt rykte och en positiv närvaro på nätet är fördelaktigt för alla typer av företag. Låt oss därför göra en djupdykning i hur digital PR fungerar genom att titta på fördelarna och nackdelarna för företag.

Online-PR har inte bara fördelen att få din webbplats till de eftertraktade topp-tre positionerna på Google (baserat på dina nyckelord), utan leder också till ökad webbtrafik som i sin tur gynnar försäljningen.

Fördelarna med digital PR?

Digital PR har inte bara fördelen att få din webbplats till de eftertraktade topp-tre positionerna på Google (baserat på dina nyckelord), utan leder också till ökad webbtrafik som i sin tur gynnar försäljningen.

1. Förbättra SEO-scores and rankning

När du har högkvalitativt innehåll och har finslipat hur du ska pitcha till journalister kan du lägga upp en strategi som med tiden leder till publikationer och länkar i toppklass. Genom att fokusera på att förbättra dina SEO-poäng ökar också varumärkeskännedomen eftersom ditt namn börjar dyka upp där det spelar störst roll. Utöver detta kommer dina rankningar för nyckelord också att förbättras med tiden när webbplatser med hög auktoritet länkar till din egen webbplats.

2. Förbättra webbplatstrafiken

Ju högre du rankas på Google, desto mer trafik kommer till din webbplats. Ju fler som läser eller hör om ditt företag, desto mer webbtrafik får du genom sociala delningar.

3. Skapa förtroende för varumärket

Du vill att folk ska se och höra bra saker om ditt namn på nätet. Det är här som positiva kundomdömen kan användas för att skapa förtroende. Med tiden bidrar dessa till synes små åtgärder i hög grad till att vårda ditt rykte. SEO-vänliga artiklar visar sökmotorerna att din webbplats är en trovärdig informationskälla, och samtidigt ökar förtroendet för ditt varumärke om dina produkter eller tjänster recenseras.

4. Generera leads

Att ha en tydlig tidslinje hjälper dig när det kommer till kundförvärv och att generera leads. Om du till exempel har en säsongsbetonad produkt som är kopplad till en viss helgdag är det troligt att du kan använda kalendern för att planera en säsongsbetonad digital PR-kampanj som gynnar din lead-generering. Personalisering är också praktiskt när du vill locka till dig kunder.

5. Främja försäljningen

Eftersom digitala PR-strategier är resultatinriktade vill vi se positiva uppgifter om försäljning och avkastning på investerat kapital. Kvalitetsinnehåll på din webbplats kan bidra till att öka försäljningen och få kunderna att investera i ditt varumärke/ dina produkter/tjänster.

Nackdelar med Digital PR

Tyvärr finns det, som med alla typer av marknadsförings- och kommunikationstaktik, vissa nackdelar som kan vara bra att vara medveten om.

1. Digital PR är inte en kontrollerad disciplin

Även om det finns sätt att mäta trender och analysera användares beteende på, är landskapet på nätet dynamiskt och trenderna kan förändras över en natt. Public relations är i hög grad beroende av att tredje parter är villiga att publicera ditt innehåll. Det innebär i sin tur mindre kontroll över hur framgångsrika dina ansträngningar är.

2. En komplex bransch

Branschen är komplex och landskapet ständigt föränderligt, vilket gör det svårt att hålla koll på trender och marknadsförändringar. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad om aktuella händelser och följer de senaste nyheterna. Så säkerställer du att dina PR-insatser blir så framgångsrika som möjligt.

3. Resultat är inte garanterade

De största nackdelarna med digital PR gäller mätningen av hur framgångsrika dina insatser är.

Om din strategi inte är väl genomförd riskerar du att inte få någon respons från din målgrupp överhuvudtaget.

Kanske var det inte strategin som var problemet, utan nyckelbudskapet var kanske inte tillräckligt slagkraftigt.

Hur skapar man en strategi för Digital PR?

En effektiv digital PR-strategi kan gynna ditt företag på flera sätt, antingen genom att skapa exponering, bygga upp varumärkets rykte eller i slutändan skapa mer försäljning och leda till fler potentiella kunder. Här är några steg att följa när du planerar strategin:

1

Målsättning

Ha alltid ett tydligt mål i åtanke, kom ihåg vad du jobbar mot. De övergripande marknadsförings- och kommunikationsmålen är givetvis centralt att följa, men du måste vara specifik med vilka mål du vill uppnå genom att skapa PR-innehåll. När varje element har ett tydligt syfte blir det mycket lättare att genomföra och mäta.

Målen kan och kommer att variera beroende på företaget. Att uttöka e-postmarknadsföringslistan, stärka förtroendet för ditt varumärke, få högre domänauktoritet, driva trafik till hemsidan, ett nytt erbjudande eller en specifik tjänstesida — detta är alla exempel på mål som PR-arbetet består av.

2

Se över din målgrupp

Var tydlig med vem du försöker nå och förstå vilken målgrupp du kommunicerar med. Genom att beskriva målgruppens pain points kan du lättare identifiera vilket innehåll som skulle vara relevant för dem. Det kan vara ett nyhetsbrev som skickas till månadsabonnenter eller en branschrapport för B2B-kommunikation. Att förstå marknaden är värdefullt.

Det tillåter dig att sätta dig in i deras situation och förstå deras perspektiv. Vem din målgrupp är beror på vad de söker. I slutändan ska ditt mål ansluta till målgruppen och leverera det som de efterfrågar. Om du är tydlig med ditt mål blir det mycket lättare att vara tydlig med din målgrupp. Och sättet att bättre förstå det är att göra research. Låt oss därför gå in på nästa punkt…

3

Undersök

Du måste veta vad du pratar om. Ju mer information du samlar in, desto lättare är det att komma fram till nya infallsvinklar och nyckelbudskap för ditt innehåll. När du har gjort din research kan du komma på catchy stories och se om branschdata stöder de ämnen du valt. Du kan exempelvis ta hjälp av medieövervakningsverktyg för att samla in den sortens information.

Brainstorma kring några idéer som du vill fördjupa dig i. På så sätt har du ett tydligt mål när du påbörjar din research. Ge dig inte in i blindo, utan ha ett tydligt syfte. Då kommer du enklare kunna hitta bra information om vad som är viktigt, och samtidigt filtrera bort mindre relevant information.

4

Identifiera viktiga publikationer

När du väl har ditt innehåll på plats, fundera på vem som skulle kunna vara villig att publicera det, vilka nyhetsbyråer eller journalister som delar samma åsikter som dina nyheter. Det är också viktigt att tänka på om ditt innehåll är spännande för journalister eller bloggare att skriva om. Att ha en kort lista över journalister redo att pitcha är också praktiskt när man bygger relationer för första gången.

Dessutom kommer det att cementera deras vilja till fortsatt samarbete. Nätverk är viktigt. Det är också viktigt att hitta sina egna vatten och simma fritt. Målgruppen gömmer sig någonstans bland läsarna i de medier som är mest lämpade för din bransch och ditt arbete. Identifiera dem och ha ett stadigt fokus.

5

Utforma strategin

Själva strategin för digital PR kan följa några olika vägar:

 • Publicera originalartiklar online för att få högkvalitativa backlinks
 • Nätverka med journalister för att få backlinks
 • Publicera pressmeddelanden
 • Publicera innehåll i form av en gästblogg
 • Kontakta bloggare för att få backlinks och omnämnanden på relevanta bloggar
 • Marknadsföring av inflytelserika personer via sociala medier
 • Dela infografik
 • Återvinn länkar genom att be webbplatser som omnämner ditt varumärke/företag utan länk att lägga till en länk

En rekommendation är att kartlägga de steg du planerar att ta. Detta kommer hjälpa till att strukturera din process och hålla fokus på de viktigaste delarna. Steg för steg kommer du få till en väl genomförd digital PR-strategi som träffar mitt i prick.

6

Innehållsskapande

När du känner dig trygg med din pitch och PR-plan är det dags att finslipa innehållet — fylla i eventuella luckor och ge det en unik karaktär. Var noga med detaljer och att få tongången perfekt. Om ditt innehåll är en artikel eller ett blogginlägg som ska publiceras på nätet bör du se till att ha tydliga rubriker och underrubriker.

Inom PR finns det generellt tre typer av innehållskategorier:

 • Presentation av data
 • Taktiskt innehåll

Thought Leadership är den sortens innehåll som kan formas och framställas så att det associeras med det som verksamheten representerar. Denna sorts innehåll omfattar att genomföra intervjuer, ge kommentarer och vara ansiktet utåt för företaget. Datapresentation är översättningen av en mängd data. De mest fascinerande delarna av datan passerar genom kreativitetens prisma och tillåter en intressant berättelse att ta form. Taktiskt innehåll är lite torrare, och omfattar mest länkbyggande och citering. Det är en typ av kreativt content som fokuserar på att samla in resurser för att styra flödet av innehållet.

7

Utskick till media

Nu när du har ditt innehåll klart att dela med dig av, kan du kontakta journalister och bloggare. Rätt innehåll och en bra pitch kommer att leda till framgång. Det kan ta några försök innan en journalist är intresserad eller innan du blir uppmärksammad i mediebruset, men fortsätt bara att pitcha och arbeta mot ditt mål.

Uthållighet ger resultat. Det kan vara smart att investera i ett verktyg som trackar varumärkesomnämningar. På så vis kan du enkelt se följa hur er närvaro börjar etableras i media.

8

Medieövervakning

Verktyg för medieövervakning kan vara din bästa vän. Du kan enkelt ställa in ett verktyg för medieövervakning såsom SEMrush för att få meddelande varje gång ditt namn eller din produkt nämns i media. Genom att hålla koll på detta vet du om en länk till din webbplats inkluderades eller inte och om det finns en möjlighet att komma i kontakt med redaktören för att ingå ett PR-partnerskap i framtiden.

Hur mäter du avkastningen av Digital PR?

När din kampanj närmar sig sitt slut eller när dina chefer vill veta hur dina PR-insatser är ekonomiskt motiverade behöver du veta hur du mäter din avkastning på investeringen (ROI).

Du kan ställa följande frågor till dig själv för att komma igång:

 • Hur effektiv är din marknadsföring? Kan du analysera KPI:er såsom svarsfrekvens från journalister för att mäta effektivitet?
 • Har du rätt verktyg för att spåra publikationer, varumärkesomnämningar, backlinks, sociala delningar och intryck?
 • Vilken inverkan har digital PR på trafik, rankning, auktoritet och domänbehörighet över tid?

Google Analytics kan vara ett utmärkt verktyg för att spåra hur mycket referral traffic en digital PR-kampanj leder till din webbplats.

Det finns många användbara PR-spårningsverktyg som hjälper dig att mäta framgången för dina insatser. Låt oss gå igenom några:

1. Google Analytics

Google Analytics är ett utmärkt verktyg för att spåra referral traffic. Även om Google Analytics inte automatiskt beräknar din avkastning på investerat kapital, kan du avgöra hur framgångsrika dina kampanjer på följande sätt:

Gå till ditt Analytics-konto och följ stegen:

 • Uppskatta dina kampanjkostnader
 • Ladda ner reverse goal path-data
 • Ladda ner data om sidvisningar
 • Beräkna din konverteringsgrad och vinst
 • Beräkna din ROI

2. Moz’s Link Explorer

Om du vill mäta den långsiktiga effektiviteten av ditt länkbyggande kan du använda Moz Link Explorer-verktyget för att kontrollera din webbplats Domain Authority (DA). Domain Authority är inte en faktor som Google använder för att rangordna din domän, men det är ett utmärkt mått för att övervaka hur din webbplats presterar i sökmotorerna.

Ju bättre din webbplats presterar, desto bättre är dina chanser att få avkastning på investeringen.

3. BuzzSumo

Beroende på dina mål kan BuzzSumo hjälpa dig att mäta hur mycket uppmärksamhet du skapar på nätet. Genom att hålla koll på ditt varumärkes synlighet, innehållsengagemang, omnämnanden och nyheter om dina konkurrenter kan du identifiera de mest lönsamma områdena för publicitet för ditt varumärke. Verktyget hjälper dig effektivt att identifiera ROI-möjligheter.

Du kan mäta ROI för digital PR genom att titta på följande KPI:er:

Unika besökare per månad

Med denna KPI kan du se hur många användare som klickar sig vidare till din webbplats under en månad. För att vara mer specifik kan du segmentera detta mått efter trafikkällor, t.ex. organisk, betald eller social trafik.

Kostnad per lead

Kostnad per lead beräknas automatiskt i Google Adwords och visar hur mycket det kostar att få varje lead.

Kostnad per förvärv

Kostnad per förvärv är den KPI som används för att fastställa hur mycket det kostar att förvärva en kund. Den beräknas genom att dividera den totala marknadsföringsutgiften med antalet förvärvade kunder.

Livslångt kundvärde

Detta beräknar hur värdefulla dina kunder är - särskilt användbart för e-handelsföretag.

Förhållande mellan led och avslut

Förhållandet mellan leads och stängda kunder beräknas genom att dividera antalet leads med antalet stängda leads. Detta förhållande kan ge dig information om kvaliteten på de leads som ditt marknadsföringsteam lämnar över till säljteamet samt hur effektivt ditt säljteam var när det gällde att stänga leads.

Genomsnittlig position

Hur din webbplats placeras i sökresultaten kan ha stor betydelse för hur mycket trafik din webbplats får. Detta mått mäter din placering på sökresultatssidan för dina angivna nyckelord. Google Analytics kan beräkna denna siffra för organiska sökningar. Ju högre placering, desto fler klick, intäkter och avkastning på din webbplats, vilket ger högre intäkter och avkastning på investeringar.

Icke-märkt CTR

Unbranded click-through Rate ger dig insikter om hur väl dina SEO-strategier fungerade. Google Search Console kan beräkna detta mått.

Dina digitala PR-insatser lär ha resulterat i referral-länkar, organisk trafik och nya leads att kontakta.

Genom att övervaka dessa resultat kan du presentera hur PR-strategin lyckades leda till ROI. Att beräkna avkastningen på dina digitala PR-kampanjer kan ta tid, eftersom du först måste specificera dina KPI:er och ägna en del tid åt att göra beräkningar.

Digital PR vs traditionell PR: de sex skillnaderna

Som tidigare nämnt har digital PR ärvt några egenskaper från traditionell PR. Både digital och traditionell PR har dock att utvecklas på sina egna sätt. Här är några av skillnaderna mellan digital och traditionell PR:

Digital PR
Traditional PR
PR-strategier

Fokuserar på att anpassa PR till företagets bredare onlinestrategi - inklusive SEO, leadgenerering och inbound marketing

Fokuserar på att anpassa offline-kommunikationskanaler (tryckta medier) till företagets kommunikationsstrategi

Prestation

Presterar över hela företagets online-profil

Kan användas för att effektivisera företagets interna kommunikation och relationer med de anställda

Budskap

Skapar kvalitetsinnehåll på ett mer subtilt sätt för att tilltala t.ex. bloggare (för att få omnämnanden på deras bloggar)

Budskapet är mer direkt. Företagskommunikation kan riktas direkt till målgruppen. Detta är dock mer "säljande" än tvåvägskommunikation

Engagemang

Hög interaktivitet med målgruppen, eftersom social delning ger större möjligheter till feedback. Twitter anses till exempel vara sociala mediers motsvarighet till PR, eftersom det är lätt att twittra fram och tillbaka

Kommunikationen tenderar att vara mer enkelriktad. Interaktiviteten och delbarheten är begränsad. Ett pressmeddelande i en branschtidning ger t.ex. inte mycket utrymme för ett svar

Kommuni kationskanaler

Digital PR har en mängd olika kommunikationskanaler, t.ex. webbplatser, sociala medier-plattformar, bloggar, kampanjer för influencers, online-nyheter och videoportaler

Traditionell PR är mer inriktad på kanaler som dagspress, nischade tryckta publikationer, TV och radio

Resultat

Konkreta resultat

Svårighet att mäta resultat

Digital PR
Traditional PR

Öka varumärkeskännedom

Öka varumärkeskännedom

Korrekta budskap

Korrekta budskap

Mycket engagerande / interaktivt innehåll

Mindre utrymme för kreativitet

Tvåvägs engagemang

Engagemang i en riktning

Enklare att mäta resultat

Svårare att mäta resultat

Även om digital PR kan verka mer tilltalande för många är det viktigt att överväga vad ditt företag behöver när det gäller en PR-strategi online respektive offline. Den här artikeln fokuserar på digital PR, men den traditionella vägen har fortfarande sina fördelar och bör absolut inte förbises.

Digital PR vs SEO: de fem skillnaderna

Låt oss göra en snabb sammanfattning av vad vi hittills vet om digital PR och SEO. För det första är SEO en övergripande strategi för digital marknadsföring. Digital PR handlar om att bygga upp/förvalta ett rykte och att få täckning via tredjepartsrekommendationer. Det är därför PR anses vara ett verktyg i mixen för marknadskommunikation.

För det andra är PR en del av SEO utanför webbplatsen. Medan PR fokuserar på partnerskap, pressmeddelanden och gästbloggande är SEO mer inriktad på webbplatsens prestanda och på att innehållet ska passa in i det som användarna söker efter.

För det tredje syftar PR-arbetet till att skapa värde genom den information som delas. Syftet med SEO är att optimera informationen, dvs. att inkludera nyckelord och fraser som du vill rankas för och att formatet ska vara "Googlevänligt".

Vidare handlar SEO om det som på engelska kallas domain authority. Hur får vi bättre DA? Ett sätt är genom gästbloggande, som är en del av digital PR. Gästbloggande kan också hjälpa ditt företag att få kvalificerade leads.

Sociala medier är i princip bryggan mellan SEO och PR. SEO-strategier kan hjälpa till att se till att dina sociala konton är korrekt kopplade till din webbplats för optimal social delning, medan PR kan hjälpa till att upprätthålla ett positivt socialt rykte.

Digital PR
SEO

Handlar om rykteshantering och att få uppmärksamhet i media

Ett övergripande tillvägagångssätt för digital marknadsföring

En del av SEO utanför webbplatsen

Prestande på webbplats

Värdeskapande genom delad information

Google-rankning

Möjligheter till gästbloggande

Domänauktoritet

Social delning och engagemang

Optimera sociala medier för ökad webbtrafik

Digital PR vs länkbyggande

Vi har redan konstaterat att digital PR inte är samma sak som en SEO-strategi, men låt oss tydliggöra genom att gå in på länkbygge.

Varför är Digital PR inte länkbyggande?

Google har blivit mycket mer avancerat när det gäller att spåra webbplatsers pålitlighet, vilket innebär att länkbyggande inte längre kan användas som knep för att få användare att tro att din webbplats är en bra informationskälla med relevant innehåll.

Det finns flera kriterier att uppfylla innan din webbplats erkänns av Google som pålitlig. En infografik — som bara bygger en länk — skapar inte trovärdighet för din webbplats. En sådan länk bör användas för andra typer av mål.

Kort sagt fokuserar digital PR, till skillnad från andra taktiker för länkbyggande, på PR-insatser. Länkar är en viktig del av en webbplats synlighet. Men hur får egentligen webbplatser värdefulla länkar? Genom digital PR. Rätt strategi kommer leda till rätt varumärkesomnämningar, inte vilka omnämnanden som helst. Med digital PR övertygar du journalist till att vilja länka din produkt, ditt varumärke och ditt företag. Ju mer välrenommerad journalisten är, desto större utmaning. Och det gör omnämningarna mer värdefulla.

Varför Digital PR + SEO är en vinnande kombo

Innan du investerar i en PR-kampanj bör du överväga den från ett SEO-perspektiv. Är PR-initiativen också till nytta för din SEO-strategi? Såhär kan strategierna komplettera varandra:

1

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden är en viktig del av alla PR-kampanjer. För att få mest publicitet med ett pressmeddelande bör du sträva efter att publicera det på webbplatser som indexeras av Google Search. Till exempel PRNewswire. Du bör också se till att ditt innehåll är nyckelordsoptimerat (SEO) så att din målgrupp enkelt hittar innehållet när de söker på nätet med matchande sökord. Detta kommer att stärka din trovärdighet och skapa andra kontaktpunkter för din sökmotortrafik.

2

Innehåll med hög ranking

Du kan öka effektiviteten i ditt länkbyggande och din onlinekommunikation genom att begära så kallade backlinks från sidor som redan rankas bland de bästa sökresultaten för ditt nyckelord. På så sätt blir du omnämnd på en sida som redan ligger på Googles förstasida. Detta ger dig inte bara en backlink med hög auktoritet, utan ökar också dina chanser att bli uppmärksammad av dina viktigaste målgrupper.

3

Webbplatsens auktoritet

Det är inte lätt att få varumärket omnämnt på webbplatser med hög auktoritet. Men genom att skapa länkvärt innehåll ökar du dina chanser avsevärt. Visa till exempel upp ny och egen research, infografik, statistik, fallstudier osv.

4

Medieplaceringar

Ett vanligt misstag är att bara leta efter backlinks. Skalbar länkuppbyggnad och PR kan bara ske när din webbplats har länkvärt innehåll. Webbplatslänkar är viktiga för SEO, men för att få länkar och varumärkesomnämnanden regelbundet måste du skapa högkvalitativt blogginnehåll som du kan använda för möjligheter till länkbyggande.

5

Koppla samman affärskanaler

Se till att PR- och SEO-grupperna utvecklar och släpper innehåll för alla kanaler samtidigt. När du har nyheter att dela med dig av bör du tillkännage dem på alla sociala medier, på din webbplats, via mejl och offentligt. SEO-teamet bör se till att allt innehåll är optimerat för att tjäna syftet, och PR-teamet måste vara snabba med att sprida ordet genom att använda innehållet. Det handlar om att ha omni-närvaro. Skapa en enhetlig strategi som fokuserar på outreach och varumärkeskännedom på samma gång.

PR och SEO behöver inte arbeta separat; element från båda strategier kan kombineras för att förbättra funktionaliteten och prestandan hos den andre. Det handlar om att fundera ut vad man vill uppnå och hur digital PR + SEO kan hjälpa dig dit.

Exempel på framgångsrik digital PR

Letar du efter inspiration för att ge liv åt din digitala PR-kampanj kan du ta del av våra exempel nedan:

1. Slack

Slack är ett verktyg för teamwork för företag av alla storlekar, vilket gör det till den perfekta kommunikationsplattformen. Slacks flexibilitet gör det möjligt att öka produktiviteten och beslutsfattandet. Det som gör verktygets PR så effektiv är att dess skapare insåg att de inte säljer en produkt utan en lösning.

En viktig aspekt av Slacks PR-budskap inkluderar ett väl avvägt fokus på att stödja användarupplevelsen. Det är inte bara publicitet om funktionaliteten i appen, utan också kring eventuella problem som kan uppstå. Meddelandeverktyget är ett viktigt exempel på hur vi kan göra mer med tekniken för att säkerställa kundernas förtroende, tillfredsställelse och lojalitet.

2. Netflix: CO2-utsläpp

Koldioxidutsläpp är inte det första man tänker på när man streamar innehåll online, men att streama en video i 30 minuter resulterade i en uppskattning av 0,2 kilo koldioxidutsläpp. Så hur tog Netflix denna informationen och förvandlade den till en banbrytande PR-kampanj?

PR-teamet förlitade sig i hög grad på datavisualisering och kontextualiserad statistik för att illustrera streamingens inverkan på miljön, och kopplade data till det motsvarande antalet mil som du skulle behöva köra för att få samma mängd koldioxid.

Eftersom samtalen om hållbarhet är och förblir en angelägen fråga hamnade nyheten i topppublikationer som Forbes, Quartz, MSN och Daily Mail. Kampanjen fick även uppmärksamhet internationellt och syntes i medier i bland annat Tyskland, USA, Frankrike, Belgien och Polen.

Detta visar hur PR måste vara relevant, tilltalande och relaterbart till aktuella nyheter och ämnen.

3. Reboot: Cyberbrottslighet

Teamet på Reboot beräknade vilket land som är mest sannolikt att drabbas av cyberbrott genom att manipulera befintlig sekundärdata för att ge en ny och fräsch vinkel. Detta är ett exempel på hur man genom att addera en attraktiv vinkel på branschdata kan nå stora PR-framgångar. Detta gäller särskilt för företag som är verksamma inom tech-branschen och dess relevanta sektorer.

Genom att använda data som en central punkt i din PR-kampanj visar du inte bara att informationen är pålitlig, utan ger publiken en övertygande anledning att dela och följa utvecklingen av den aktuella frågan (vilket leder till att du får trovärdighet och ökad publicitet).

Till följd av detta kommer du sannolikt också se dina SEO-placeringar stiga — ytterligare ett exempel på hur PR och SEO kompletterar varandra.

Slutsats

Förhoppningsvis har den här artikeln gett dig en tydlig översikt av digital PR och information om hur det kan förbättra dina SEO-resultat.

För att sammanfatta innebär digital PR att bygga upp, hantera och upprätthålla ditt rykte på nätet genom att ta hänsyn till varumärkeskännedom, trafik till webbplats och skapande av länkar för att öka de organiska placeringarna, försäljningen, delningar på social och det digitala engagemanget.

Målen för din digitala PR-strategi beror i hög grad på vad du vill uppnå genom dina PR-insatser. Att ha ett tydligt mål i åtanke hjälper dig inte bara att skapa en resultatorienterad digital PR-strategi, utan ger fördelar såsom ökad varumärkeskännedomen, skapande av korrekta budskap och engagerande innehåll.

Det finns flera användbara verktyg som Google Analytics och SEMrush som hjälper dig att övervaka och mäta ROI. Viktigt att notera är att traditionell PR har andra mål och fördelar, som inte ska förväxlas med Digital PR. Digital PR skiljer sig i sin tur från SEO, och även om digitala PR-insatser kan hjälpa till att stödja både SEO-optimering och skapandet av användbara länkar, är det inte detsamma som “backlinking”.

januari 1, 2023
Tillbaka till toppen
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram