Newsjacking: en guide

Newsjacking kan vara en riskabel marknadsföringstaktik. Däremot kan det om det görs på rätt, leda till mycket stark och givande varumärkesexponering. I den här artikeln kommer vi att ge definitionen av newsjacking, samt visa några bra exempel på och ge tips för att komma igång.

publicerad: januari 18, 2023
uppdaterad: januari 19, 2023

Vad är newsjacking?

Newsjacking definieras av Lexico som

“bruket att dra nytta av aktuella händelser eller nyheter på ett sådant sätt att man marknadsför eller gör reklam för sin produkt eller varumärke”. This can also be interpreted as “rapid response” comments. Detta kan också tolkas som repliker eller kommentarer.

En annan definition ges av Tech Target,

“att anpassa ett varumärke efter en aktuell händelse i ett försök att generera mediautrymme och därigenom öka varumärkets exponering”

Newsjacking innebär att man delar med sig av sin bild, åsikt eller tankar gällande en nyhet. I huvudsak nyttjar man den våg av nyheter som trendar för tillfället med avsikten att stärka sitt varumärke och generera uppmärksamhet.

På grund av den stora mängden nyheter som kommer in, är nyheternas livscykel begränsad. Du måste ta tillfället i akt och dra nytta av aktualiteten och relevansen för relevanta nyhetsmedier. De senaste nyheterna är kortlivade, så du måste ta chansen vid rätt tidpunkt.

Varför använda sig av newsjacking?

Newsjacking ger möjlighet att positionera ditt varumärke och dela med sig av egna erfarenheter och expertinsikter om ett givet ämne. Detta tenderar att ge gott resultat då journalisterna ser att du bidrar med ökad kunskap eller ett intressant perspektiv.

Fördelarna med newsjacking är många. Däremot är det viktigt att vara lyhörd när det gäller huruvida en frågan kan vara känslig att diskutera när du newsjackar. Metod kan vara mycket framgångsrik om man träffar rätt, genom att ta del av den större samhällsdebatten positionera du potentiellt sett ditt varumärke på ett fördelaktigt sätt. Vilket kan ge ökad kredibilitet och varumärkeskännedom.

Här är några fördelar med newsjacking:

1

Förbättrad varumärkeskännedom

Om ditt varumärke kan hitta ett sätt att synkronisera med trendande nyheter på ett lämpligt sätt, är det möjligt att nyttja medievågen. Detta kan potentiellt ge ditt varumärke ytterligare målgruppsräckvidd. Innehållet du använder har potential att göra ett bestående intryck, vilket kan leda till en mer personlig relation med målgruppen. Med newsjacking kan du dessutom stärka ditt varumärkes rykte signifikant. Med en större publik som visar intresse för din verksamhet så har ert rykte möjligheten att etablera en stark närvaro på marknaden.

2

Stärkt socialt engagemang

Chansen att bli omnämnd stärks av sociala medier närvaro. Människor älskar att dela med sig av sina synpunkter på olika trender eller diskussioner. Därför kan det vara klokt att skapa material som ger användarna något att prata om.

Att dela med dig av ditt perspektiv på de senaste nyheterna, eller skapa mer engagerande material kommer att avsevärt öka din följarskara på sociala medier.

Ju mer du delar, desto fler möjligheter skapas för att konvertera trafik till din verksamhet. Det finns många olika sätt att lyckas med newsjacking, men att stärka upp med ens stak sociala medier strategi kan utan tvekan hjälpa dig att bygga ditt varumärke och driva trafik.

3

Potential för viral spridning

Beroende på hur ditt newsjacking material tas emot så kan det enkelt delas över flera olika plattformar.

Ditt varumärke har då chansen att få viral spridning. Bara på några minuter kan ditt bidrag till samtalsflödet i media få stor spridning om materialet är tankeväckande, engagerande, övertygande och gärna roligt.

Det bästa är att det inte behöver kosta något för att något ska bli viralt, och när det väl gör det så är det inte sällan som media plockar upp ämnet, samt sannolikheten för stor spridning i sociala medier är då överhängande.

4

Visa att du hänger med

Innehållet som din verksamhet skapar ska inte bara ha rätt timing, det bör även vara korrekt och insiktsfullt. Detta visar att du är i samklang med vad som händer i omvärlden och att dina insikter är relevanta. Det är lätt för ett varumärke att fokusera på del saker och tappa kontakten med aktuella trender. Att hoppa på aktuella händelser hjälper att behålla en uppfattning och att du har ett finger på pulsen i strategiskt avgörande frågor.

Att hålla ditt varumärke relevant i nyhetsflödet kan ge dig potentiella kunder och lovande affärsmöjligheter. Detta visar att du är relevant i dagens, inte gårdagens nyheter. Med tiden kan dessa initiativ leda till att din organisation bygger tillräckligt förtroendekapital som tankeledare med stor branschkunskap inom vissa särskilda ämnen.

Newsjacking erbjuder således stora fördelar. Speciellt när det är framgångsrikt. Dessutom går det att bygga upp ett varumärkes rykte snabbare genom den virala effekten som är kopplad till denna marknadsföringstaktik.

Nackdelen med newsjacking

Newsjacking kan anses vara hög risk och ge hög belöning om det lyckas. Det bör nämnas att de stora fördelarna åtföljs av vissa risker. Några av de potentiella riskerna inkluderar:

1. Trendande innehåll tenderar att snabbt bli inaktuellt

De senaste nyheterna eller trenderna är ofta kortlivade på grund av den stora mängd information som kommuniceras varje dag. Därför kan det vara svårt att hålla sig fortsatt relevant eller att nå ut genom mediebruset överhuvudtaget.

Skulle ditt varumärke trenda så kommer ditt varumärke se en kraftig ökning av synnlighet, engagemang och konvertering till era ägda kanaler. Det är i detta skede som det kan vara svårt att fortsatt hålla sig medialt relevant. När intresset för er nyhet tappar relevans efter hand, så kommer även era siffror att följa. Trender kommer och går, intresset avtar tyvärr snabbt i kampen om vår uppmärksamhet. När innehållet inte längre är relevant är det i princip överflödigt och konsumenterna går vidare.

2. Bakslag

Arbetstempot är ofta högt och därför kan misstag lätt inträffa. Du riskerar då att ditt budskap missuppfattas eller tas emot på fel sätt. Därav är det viktigt att vara vaksam, noggrann och medveten när man jobbar med newsjacking-innehåll. Var varsam så att ditt varumärke inte tar onödig skada av en illa genomtänkt vinkel. Det är lätt att missuppfattas, vilket kan ge fel typ av publicitet och negativa omnämnanden i media.

Var försiktig med vad ni väljer att kommentera på om du inte är expert på det aktuella ämnet.

Mottagaren känner snabbt på sig om den som uttalar sig inte bottnar i det den påstår eller stödjer, de tar inte sällan chansen att kritisera avsändaren.

3. Risken med att vara sent ute och framstå som irrelevant

På grund av nyheters kort artade natur har du bara en begränsad tid på dig att agera. Att missa en möjlighet kan resultera i att dina ansträngningar går helt obemärkt förbi. En annan risk är att du ser ut att vara irrelevant i sammanhanget och dessutom att du försöker sko dig på den trendande nyheten för stunden, vilket kan uppfattas som opportunistiskt. Newsjacking kanske rent av inte är relevant för just din verksamhet. Det är inte en strategi som passar alla. Och det är helt okej, försök inte gör något som känns naturligt, för det ser lätt påtvingat ut.

4. Att missförstå situationen

Vissa nyheter är inte lämpliga att dra nytta av. Däremot kan humor ofta vara ett gott knep att tillta när man newsjackar, särskilt i sociala medier. Även om skämtet inte alltid är roligt och bokstavligen kan komma "för tidigt".

Så är tricket är att känna sin egen publik och att kunna relatera till den på ett respektfullt sätt.

Tänkt på att om du är den enda som tycker att något är roligt, så kommer det med stor sannolikhet kunna generera negativa reaktioner.

5. Skadat varumärke

Ditt varumärke kan ta år att bygga upp, så du vill inte förstöra det på ett ögonblick. Fel kommentar eller innehåll kan skada ditt goda rykte på ett ögonblick.

Därför bör extra försiktighet vidtas tas för att avgöra om newsjacking är rätt strategi för dig och om det kommer att tillföra något värde.

Digitala inlägg är globala och har risken att skapa negativ spridning som kan stå din verksamhet dyrt.

Newsjacking vs trendjacking

Newsjacking är konsten att placera ditt varumärke i en aktuell konversation eller händelse i syfte att generera positiv uppmärksamhet i media och sociala medier. Med trendjacking menas att dra fördel av en viss trend för ökad varumärkesexponering.

Hur man jobbar med newsjacking

Nu när du vet vad newsjacking är och du har exempel att lära av kan du börja implementera det också. Inte för inte, strategin ses som både en konst och vetenskap av David Meerman Scott, som utvecklade praktiken.

Kom ihåg att du måste öva och vara särskild noggrann för att göra detta på rätt sätt. Lyckligtvis finns det några viktiga detaljer som vi tycker är absolut nödvändiga för dig att komma ihåg och att följa när du försöker newsjacka.

1

Kolla på nyheterna

Det första att komma ihåg är att hålla koll på nyheterna. Du kan gå igenom dagstidningar, nyhetswebbplatser, Twitter eller Facebook, bokstavligen vilken källa som helst som delar nyheter. Du måste göra detta regelbundet för att snappa upp rörelser och trender som utvecklas i media.

Google Trends är ett enkelt verktyg att använda för att få ett grepp om vad som är trendigt för tillfället. Du kan se vad folk googlar, vilka sökord som används och även var i världen nyheterna är trendiga.

Håll dig informerad om händelser som tas upp. Google Trender kan hjälpa dig att identifiera de trender du vill ta del av och var du ska kommunicera dem.

2

Ställ in nyhetsnotiser

Gör dig redo att ta emot nyhetsnotiser om de senaste ämnena genom att använd Google trends. Det betyder att du enkelt kan dra nytta av de senaste nyheterna och intressanta samtalsämnena när som helst.

3

Välj rätt samtalsämne

En hel del nyheter kräver din uppmärksamhet, däremot kommer inte alla att förtjäna det. Se till att kontrollera nyckelorden för de sökord som är relevanta för dig. Att Newsjacka på fel innehåll kommer bara att se påtvingat och irrelevant ut.

4

Bekanta dig med ämnet

Det säger sig självt att du behöver veta vad du pratar om. Om du inte gör det kan det innebära att ditt newsjacking försök faller platt och ser ut att vara direkt okunnig i det du försöker prata om. Om ämnet är obekant, se till att läsa på. Se till att kunna svara på några viktiga frågor på ämnet innan du dyker in i det.

5

Snabbhet och noggrannhet

Även om vikten av snabbhet och aktualitet inte kan överskattas när det kommer till newsjacking, måste detta vägas upp med kunskap och noggrannhet. Om inte, riskerar du att skada ditt varumärkes rykte.

Nyheters livscykel

Tänk alltid på att, oavsett vad du gör i media, bör det gynna ditt marknadsföringsmål och tjäna ett syfte som genererar positiv publicitet. Med detta sagt har nyheter en tidslinje där olika "livsstadier" inträffar. Detta innebär att dina försök med newsjacking bör vara vältajmade, för att kunna nyttja nyheten vi dess mest användbara stadie och gynna din övergripande strategi.

Grafik som visar livet för en nyhet och effekten av Newsjacking

1. Senaste nytt

Det första steget är när en nyhet precis släppts och uppmärksammas för första gången. Reportrar delar med sig av all information de har så snart som möjligt, för att få ut historien och vara de första att agera.

Eftersom nyheten är färsk så genererar den mycket uppmärksamhet i media. När en fantastisk story publiceras, skapas ofta en mediafrenesi omkring varje minsta detalj i händelsen. Varje nyhetsförmedling och reporter vill ta del av nyheten och kämpar om att vara den som var först. Det är här newsjacking kommer in, innan det andra stadiet i livscykeln nås. Du vill att ditt innehåll ska rida på vågen med den ursprungliga nyhetsrapporteringen, samtidigt som det fortfarande är relevant.

2. Ytterligare mediaexponering

Nyhetens omfattning och inverkan i medielandskapet, likaså den initiala hypen avgör hur mycket tid journalister kommer att ägna storyn, eller att samla mer information och fullfölja upp på nyheten. Det är i detta skede som journalister undersöker nya vinklar, söker expertinsikter och särskilt intressanta detaljer. Detta för att skapa relevans och hålla nyheten vid liv i mediabruset.

När en nyhets släpps ägnar journalister mer tid på att bevaka skeendet. Detta bidrar till stort medialt intresse och en temporär mediahype kring ämnet.

3. Allmänhetens intresse

När allmänhetens entusiasm växer, ökar även dina möjligheter till att utöva newsjacking. Dessutom innebär ett stort allämnt intresse en möjlighet för journalister att jobbar vidare med storyn och hitta vinklar på nyheten. Vilket kan ge dig en ny chans till newsjacking. Detso fler som delar, kommenterar och ger sin egen åsikt på berättelsen - desto större chans kommer ditt newsjacking material ha att sticka ut.

4. Medial höjdpunkt

En medial höjdpunkt är svår att förutsäga, den kan nås efter ett par dagar, veckor eller månader. Det hela beror på nyhetens omfång och relevans. Däremot tenderar allmänheten att gå vidare relativt snart. Att hoppa på en trend eller het nyhets vid dess höjdpunkt är inte att rekommendera. Det är osannolikt att det kommer generera några resultat eftersom intresset snabbt avtar.

Vid sin höjdpunkt avtar allmänhetens intresse snabbt. Nyheten har nått sin topp i livscykeln och närmar sig sitt slut.

5. Gamla nyheter

Det är här nyhetens livscykel får sitt slut, nyhetsrelevansen är över och nya skeenden tar plats i mediehavet. Möjligheten att dra nytta av storyn är inte längre aktuell. Det är därför man bör fånga upp en nyhet i ett tidigt skede, så att du får ut ditt innehåll under den initiala hypen.

Du kan inte längre dra nytta av nyheten, relevansen har dött ut och det finns med största sannolikhet ett nytt mer intresseväckande ämne som alla talar om.

Eftersom nyheter är kortlivade måste du vara beredd att fånga vågen vid rätt tidpunkt. Det är därför du bör hålla dig informerad redan i de tidiga stadierna av en nyhet.

Checklista

1

Skapa innehåll

Du måste snabbt kunna skapa det innehåll du vill använda för newsjacking. Att vara först är nyckeln som gör att du kan hoppa på trendande nyheter vid rätt tidpunkt. Oavsett hur snabbt du arbetar bör du ha i åtanke att ditt innehåll ska vara relevant.

Kom ihåg att du vill se till att ditt innehåll har sökbara nyckelord. Detta kommer att hjälpa dig att generera uppmärksamhet från händelser, vilket har marknadspotential som är relevant för din verksamhet. Länka ditt innehåll till nyheter som delar viktiga söktermer med ditt företag. För att öka räckvidden, använd trendande hashtags tillsammans med dina egna varumärkeshashtags om du har några.

Du måste arbeta snabbt, men du måste även se till att innehållet har sökbara nyckelord. Annars kan dina inlägg bara försvinna i flödet utan att bli uppmärksammade.

2

Våga vara annorlunda

Huvudsyftet är att sticka ut från mängden. Men kom ihåg att det bör vara av rätt skäl. Du kommer inte att vara det enda företaget som letar efter en nyhet att kapa. Försök att vara extra kreativ i dina budskap som du vill kommunicera. Våga vara kreativ i ditt material. Till exempel reagerar människor på självironisk humor och liknande. Du kan till och med försöka injicera dina egna företagsvärden eller produkter i en berättelse för att innehållet ska bli mer minnesvärt.

3

Var inte stötande

Detta talar för sig självt. Om du inte vill bli känd som ett dåligt exempel på newsjacking, håll dig respektfull och lär dig när ett skämt är lämpligt eller ej. Du bör sträva efter att kunna särskilja dig och din verksamhet från mängden på ett bra sätt.

Undvik att bli känd som ett dåligt exempel på newsjacking genom att vara respektfull. Lär dig veta när ett skämt är lämpligt elle ej.

4

Bevaka medielandskapet

Vi har sagt detta förut. Du vill veta vad andra säger om ditt varumärke och hur din newsjack presterar i media. Som med alla PR-kampanjer vill du se till att ditt initiativ gav resultat. Mediebevakning kan ge dig insikter om hur dina initiativ kan förbättras i framöver. Om du vill göra det till en kontinuerlig del av din marknadsföringsstrategi.

Titta på dina sociala medier rankning och om stuntet har gett några nya leads eller trafik.

Google Analytics är ett utmärkt verktyg som du kan använda för att övervaka dina huvudsakliga kanalers prestanda och för att se var dina potentiella kunder kommer ifrån.

Bevaka viktiga medier och kanaler för att förstå vad andra säger om ditt varumärke och hur ditt material presterar. Sedan kan du utvärdera resultatet av hur din verksamhet rankas efteråt.

Newsjacking och PR

Termen “newsjacking” uppmärksammades när det var ett av årets ord i 2017 års upplaga av Oxford Dictionary. Sedan dess har det appliceringen av termen vidgats till att användas i olika syften för marknadsföring och digitalt content.

Det började som en PR-taktik, implementerad för att ge företag en möjlighet att använda nyhetsflödet för att generera uppmärksamhet i media. Detta var ett mycket populärt sätt att skapa publicitet när sociala medier fortfarande var i sin linda.

Eftersom Public Relations är fokuserat på att skapa marknadsexponering och pressbevakning, kan newsjacking användas för att stärka ditt varumärke genom att rätt budskap. I sin tur kan innehåll som upplevs som relevant bibehålla sin egen relevans över tid, vilket potentiellt sett kan ge ännu bredare räckvidd.

Man ser ofta PR-specialister använda taktiken för att uppmuntra försäljning på ett mätbart sätt. Men konsten att skapa anmärkningsvärt innehåll kräver övning. När materialet är väl skrivet belönas ansträngningen med stor uppmärksamhet i media. PR handlar om att skapa innehåll som är aktuellt och relevant för tillfället. Detsamma gäller newsjacking, det handlar om snabba svar och kommentarer i realtid. Genom att göra detta visar du att du håller dig uppdaterad med populära nyheter och kan reagera på ett lämpligt sätt på trender och utvalda ämnen.

Vilka är några exempel på newsjacking?

Eftersom vi har nämnt både de potentiella positiva och negativa konsekvenserna kommer vi att dela med oss ​​av några exempel på exemplarisk newsjacking i media, samt ett exempel på vad som gick fruktansvärt fel.

Även om newsjacking förlitar sig på trender och dess framgång blåser snabbt förbi, så förblir vissa initiativ oförglömliga i konsumentens minne. Här är de 5 bästa och 5 sämsta nyheterna från det senaste årtiondet.

Exempel på bra newsjacking

Wendy's

Wendy's är inte främmande för att använda sig av Twitter-satir. De är nog en av få sanna mästare, speciellt när det kommer till att häckla sina konkurrenter. 2017 föll McDonald's offer för Wendy's kvickhet. Efter att McDonald's meddelade att de bara kommer att använda färskt nötkött till sina Quarter Pounders, Wendy´s svarade då med "Så ni kommer fortfarande att använda fryst nötkött i de FLESTA av era hamburgare i ALLA era restauranger?".

Kommentaren nämnde bara det dåliga språkvalet från McDonald's sida, men det rappa svaret från Wendy's sida möttes av stark respons från samhället. Kommentarerna från Wendy´s slutade inte där, då de kapade tråden med sina svar för att marknadsföra sitt eget nötkött.

Exempel på bra newsjacking från Wendy's

BMW

Audi och BMW, två stora företag inom fordonsindustrin, har en lång historia av att pressa varandra. Från billboards till Twitter verkar de två varumärkena vara jämlika när det gäller att dra nytta av varandras marknadsföringskampanjer. BMW tar dock priset med sitt svar på Audis försök att kapa deras M4-kampanj.

De två varumärkena har blivit så pass bra på att kontra mot varandra, att vissa har börjat undra om de iscensätter hela kampanjen och egentligen arbetar tillsammans i hemlighet för att gynna bådas marknadsföringsinsatser.

Exempel på bra newsjacking från BMW

Frälsningsarmén S.A

De flesta av oss minns bilden av en guld-vit klänning som trendade runt 2015, med vissa människor som påstod att klänningen är svart och blå. Då det fortfarande var ett het diskussions ämne passade Frälsningsarmén på att använda den lättsamma trenden och förvandlade den till ett kraftfullt budskap i kampen mot övergrepp på kvinnor. Det krävdes bara en enkel ordlek för att flytta diskussionen helt. Det här är en uppvisning av hur innehåll kan utnyttjas för att skapa medvetenhet om mer angelägna frågor.

Exempel på newsjacking från Frälsningsarmén

Edgard Watches

Ett relativt okänt armbandsursföretag, Egard Watches, reagerade med en fantastisk kampanj som svar på Gillettes misslyckade "The Best Men Can Get". I hettan av #MeToo-rörelsen fick Gillette mer än 1,5 miljoner YouTube dislikes på en annons som män tyckte var nedlåtande och respektlös.

Gillettes annons blev vid detta tillfälle viralt av fel anledning, medan Egard Watches fick medhåll för deras kvicka innehållsskapande och hur de omarbetade Gillettes budskap för att få starkare betydelse och relevans för ämnet ojämlikhet mellan könen. Deras spin på den ursprungliga kampanjen visade hur det lilla varumärket var i samklang med måldemografin. Inte vid något tillfälle i svarsvideon attackerade Edgar Watches Gillette. Det var bara ren och objektiv information, omöjlig att inte hålla med om.

ASOS

Det här är ett bra exempel på hur newsjacking inte är begränsat till en specifik bransch. 2019 dök en bild upp av en EasyJet-passagerare som satt på ett rygglöst säte. Bara fotografiet kostade företaget dålig publicitet, men deras svar kostade dem ännu mer.

Modemärket ASOS passade på att sticka in ett finger i Twitter-kriget genom att presentera sina senaste sommarklänningar. Deras svar var direkt, men de höll en lätt ton. De passade även på att matcha klänningen till EasyJets ikoniska orangea färg.

Bra exempel på newsjacking, från Asos

Bra newsjacking kan skapa långvariga intryck. Du behöver inte vara särskilt kreativ för att bli ihågkommen. Du behöver bara träffa rätt, med innehåll som är en representation av ditt varumärke och som förmedlar ditt budskap.

Exempel på dålig newsjacking

Sears

Det amerikanska varuhuskedjan Sears använde orkanen Sandy för att marknadsföra sina hushållsapparater. Företaget gav faktiskt vägledning till människor som kan ha behövt produkterna. Men tyvärr, på grund av dåligt ordval fick det företaget att framstå som om de profiterade på andras förlust.

Exempel på dålig newsjacking från Sears

Urban Outfitters

Inte mycket att säga om den här, att försöka dra nytta av en naturkatastrof är något att undvika, Urban Outfitters gjorde det fatala misstaget att använda en förödande storm för att marknadsföra sin onlineshopping med tillfällig gratis frakt.

Foto på dåligt nyhetsjakt från Urban Outfitters

Epicurious

Epicurious, ett amerikanskt digitalt varumärke som fokuserar på mat och matlagningsrelaterade ämnen, är också ett varumärke som reagerade osmakligt på en tragisk händelse. Bombningen i Boston Marathon var ett förödande attentat. Epicurious fortsatte med att "hedra" Boston och New England genom att marknadsföra frukostmuffins och energibars.

Exempel på dålig newsjacking, från Epicurious

AT&T

Telekommunikationsföretaget, AT&T gjorde ett allvarligt photoshopmisstag som refererade till 12-årsdagen av terrorattacken den 11 september. Företaget trodde att de kunde främja sin uppkoppling med en bild som lyser upp himlen.

Två ljusstrålar, som representerar tvillingtornen, med ett explosivt utseende moln ovanför dem, togs inte emot väl av Twitter-communityt.

Exempel på dålig newsjacking, från AT&T

Kenneth Cole

Kenneth Cole, den amerikanska kläddesignern, är ökänd för sina okänsliga tweets närhelst det är en humanitär kris eller katastrof. Under kampanjen "boots on the ground" för soldater som försöker skapa fred i den syriska konflikten, fortsatte Cole att påminna sina Twitter-anhängare om alla andra skor som finns.

Foto på en tweet från Kenneth Cole, exempel på dåliga nyheter.q

Oftast, när ett företag ber om ursäkt för sina misslyckade marknadsföringsförsök, utlöser det mer offentlig motreaktion på grund av att publiken känner att varumärket var okänsligt från första början och att ursäkten inte riktigt ursäktar handlingen. Detta är anledningen till att man bör överväga newsjacking noga på förhand, så att man inte gör fel, vilket kan försämra ditt varumärkes anseende. Försök inte stärka din egen position på andras bekostnad, var kreativ och håll dig medveten om de senaste nyheterna. Som med allt annat kräver det övning och noggrann bevakning. Om det görs på rätt sätt kan du och ditt varumärke skörda alla fördelar som newsjacking har att erbjuda.

I motsats till bra newsjacking kan misslyckade försök i hög grad skada ditt varumärkes rykte. När man försöker kapitalisera på ett allvarsamt samhällsrelaterade händelser, slutar det oftast i dålig publicitet. Så tänk noga på de budskap du kommunicerar.

Slutsats

Förhoppningsvis har du nu en bättre förståelse för vad newsjacking är. Kom ihåg att framgång inte är lätt att implementera. Du måste hålla dig uppdaterad och ha en bra kunskapsnivå om ämnet du väljer att skriva om. Försök att känna in och ha medkänsla, om du är den enda som tycker att du är rolig eller smart, så är du förmodligen inte det. Det är därför du bör bevaka medialandskapet för att få en känsla av diskussionen som förs och utvärdera ditt genomslag därefter. På så sätt kan du se om din newsjacking var framgångsrik och om den gav ett mervärde till din marknadsföringsstrategi. I slutändan vill du uppnå varumärkestillväxt från dina PR-initiativ. Var noga med att tajma dina aktiviteter efter nyhetsflödet, så att du kan nå optimala resultat av att rida på nyhetsvågen.

januari 18, 2023
Tillbaka till toppen
Jacolene Jonker |  Content Writer på PRLab
Jacolene Jonker
Content Writer på PRLab
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram