PR-stunts: den ultimata guiden till PR-stunts

Varumärken och företag förbiser ofta värdet av PR-stunts, trots att de kan ha enorm påverkan. Den främsta orsaken till detta är att bristande kunskap om vad PR-stunts faktiskt är och den effekt de kan ha. Syftet med den här artikeln är därför att bringa klarhet i ämnet.

publicerad: augusti 28, 2023
uppdaterad: augusti 28, 2023

Vad är ett PR-stunt? Definition

Ett PR-stunt, eller publicitetsstunt, är en planerad händelse som ofta skapas av marknadsförare eller PR-specialister för att dra till sig allmänhetens uppmärksamhet för ett varumärke eller en person.

Oavsett om de är professionellt organiserade eller arrangerade av amatörer, är PR-stunt utformade för att få uppmärksamhet. De kan vara överraskande eller till och med skandalösa. En uppseendeväckande kampanj föregår ofta en viktig lansering eller kickoff.

PR-stunt kan se ut på många olika sätt och följer inte nödvändigtvis traditionella marknadsföringskampanjer. De är utformade för att vara ovanliga och iögonfallande, med det primära målet att öka medvetenheten om företaget eller individen. Ett PR-stunts framgång avgörs av hur väl det genererar positiv press, trafik i sociala medier och den allmänna opinionen. På grund av sin globala räckvidd och virala potential riktar sig de bästa PR-stuntsen ofta mot internet och sociala medieplattformar.

Vilka är fördelarna med PR-stunts?

Det brus som omger ett PR-stunt kan hindra att det faktiska budskapet når fram om det inte planeras och genomförs på rätt sätt. Företag avfärdar ofta PR-stunts med argumentet att de inte är värda risken, men den här artikeln syftar till att förklara varför de förtjänar erkännande och uppmärksamhet.

1

Ökad varumärkeskännedom

Stunts kan i hög grad öka varumärkeskännedomen och föra fram företagets namn på många nivåer. Dessutom kan några minuters berömmelse leda till långvarig varumärkesigenkänning.

2

Mediebevakning

Publicitetsstunts ger inte bara ett allmänt erkännande, utan drar också till sig uppmärksamhet från media. Public relations handlar om att få medietäckning, och de flesta företag förstår hur svårt det kan vara att nå ut till medier på ett framgångsrikt sätt. Ett effektivt PR-stunt kan hjälpa till att lösa problemet genom att fånga mediernas intresse.

Läs mer om hur du får mediebevakning
3

Når en bredare publik än traditionell reklam

Det är vanligt att de flesta marknadsförings- och PR-insatser i ett företags tidiga skede riktas mot en specifik målgrupp. Målgruppen definieras vanligtvis utifrån företagets tjänster eller produkter. PR-stunts gör det dock möjligt för företag att nå ut till individer utanför denna målgrupp som annars inte skulle ha uppmärksammat dem.

4

Möjligheter till partnerskap och samarbeten med varumärken

Publicitetsstunts drar till sig uppmärksamhet från potentiella kunder och öppnar dörrar för framtida partnerskap och samarbeten. På grund av den höga konkurrensnivån bland företag som erbjuder samma eller liknande produkter och tjänster, är varje företags möjlighet till synlighet generellt ganska liten. PR-stunts kan hjälpa till att lyfta fram företagets viktigaste egenskaper och säkra företagets unika position.

De viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt PR-stunt

Även om karaktären på PR-stuntet varierar, delar framgångsrika PR-stunt samma nyckelelement.

Engagemang - framgångsrika PR-stunts uppmuntrar till deltagande och väcker allmänhetens intresse i en sådan utsträckning att publiken frestas att diskutera och på något sätt engagera sig i händelsen.

Kreativitet - exceptionella resultat kräver exceptionella idéer och koncept. Syftet med ett PR-stunt är att navigera företaget mot nya horisonter, vilket endast är möjligt genom kreativa idéer som går utanför ramarna.

Tidlös - istället för att fokusera på fem minuters berömmelse, syftar framgångsrika PR-stunts till att representera ett företag på ett oförglömligt sätt. Dessa stunts resulterar i långsiktig framgång och erkännande.

Relevans - det är viktigt att ta hänsyn till externa faktorer och händelser när man planerar ett PR-stunt. För att ett PR-stunt ska vara effektivt bör det vara relevant för allmänheten och genomföras med hänsyn till de senaste sociala, ekonomiska och globala trenderna.

Hur skapar man ett PR-stunt? Steg för steg

För att PR-stuntet ska bli framgångsrikt behöver det finnas en tydlig plan med flera steg, och vart och ett har stor betydelse för resultatet.

1. Definiera målet

PR-stunt bör utformas med ett tydligt mål innan något beslut eller någon åtgärd vidtas.

I de flesta fall planeras ett PR-stunt för att företaget behöver göra framsteg inom en viss aspekt. Det kan handla om frågor som rör finansiell stabilitet, krav på publicitet och erkännande eller varumärkeskriser.

Publicitetsstunts varierar i karaktär beroende på mål, så det är viktigt att ta hänsyn till det i planeringen av evenemanget. Ett PR-stunt utan tydlig riktning kan få oavsiktliga konsekvenser.

2. Djupgående research

Efter att ha kommit fram till PR-stuntets mål är det första steget planering.

Att undersöka både fördelarna och riskerna med ett visst evenemang är avgörande för att förstå hur det kan bidra till varumärkets tillväxt.

Det beror på många faktorer, bland annat reklamstuntets karaktär, platsen och antalet personer som är målgruppen.

Dessutom bör stuntets budget fastställas så att oväntade ekonomiska faktorer beaktas när man överväger dessa aspekter. Budgeten bör innehålla alternativa scenarier eftersom allmänhetens reaktion inte helt kan förutsägas.

3. Ta fram en tidslinje

Händelsens karaktär avgör hur lång tid som lämpar sig för stuntet. Det är möjligt att en alltför lång tidslucka kan leda till att allmänhetens intresse minskar. Därför krävs en tydlig tidsplan för att nå de önskade resultaten och provocera publikens törst efter mer.

När man överväger stuntets tidsschema bör man ta hänsyn till evenemangets resurser, storlek och plats.

Alla tre faktorer ger vägledning och gränser för när och hur stuntet ska utföras.

4. Fånga mediernas uppmärksamhet

Sociala plattformar är av största vikt när man planerar ett PR-stunt, eftersom de kan hjälpa till att öka synligheten och bidra till att företagets PR-stunt sprids och uppmärksammas.

Därför bör företag redan i planeringsfasen tänka på hur deras PR-stunts kan anpassas till sociala medier.

Att skapa hashtags och evenemangssidor är exempel på effektiva metoder för att få PR-stunts att spridas på sociala medier.

Dessutom gör sociala medieplattformar det möjligt för företaget att övervaka evenemangets framsteg och synlighet.

Exempel på PR-stunts

Det finns många exempel på lyckade och misslyckade PR-stunt. Här listar vi några av dem. Om din nyfikenhet överstiger antalet exempel i den här artikeln, läs gärna vår artikel om exempel på PR-stunt.

1

Röd färg lockar uppmärksamhet

2016 sågs en vit Range Rover på vägarna i London, vandaliserad med röda sprayade ord som "otrogen" och "hoppas att hon var värt det". Många medier rapporterade händelsen och spekulerade om vem den framgångsrike affärsmannen var som hade blivit avslöjad.

Händelsen avslöjades senare som en del av ett PR-stunt för att marknadsföra den nya Revere Range Rover Vogue Knightsbridge Edition. Den nya Range Rover-modellen fick synlighet och erkännande redan innan den lanserades.

2

LEGO-stiftelsen

Som en del av sitt donationsprogram donerade LEGO Foundation 600 magnetkameror till sjukhus över hela världen 2022. Genom att använda LEGO MRI-skannrar syftade donationen till att göra upplevelsen av MRI-skanningar mindre stressande för barn.

Genom att integrera lek och rollspel i sjukhusmiljö hjälpte Lego barn att bättre förstå processen. Enligt rapporter från sjukhusen har dessa MR-modeller minskat barnens oro för MR-undersökningar. LEGO Foundations initiativ hjälpte varumärket att få synlighet och framställde dem i ett positivt ljus.

3

Slå PR-stuntrekord

Genom att samarbeta med Guinness World Records lämnade Jaguar, en lyxbilstillverkare, ett stort mediespår efter sig när de lanserade sin första medelstora SUV. Jaguar utarbetade en plan för att slå ett världsrekord genom att utföra en barrel roll i sin SUV för att få stor uppmärksamhet och visa upp sin skicklighet.

Som ett resultat av detta imponerande och riskfyllda stunt skapades en mer robust och sportig image av varumärket bland konsumenterna och fångade mediernas uppmärksamhet. Innan bilmärket officiellt lanserade sin nya modell fick det utan problem uppmärksamhet och erkännande i media.

4

Mcdonald's rätt plats, rätt tid

År 2019 vände McDonald's sin ikoniska logotyp upp och ner för att visa sitt stöd för kvinnor på Internationella kvinnodagen. Globalt blev konsumenterna förvånade över detta oväntade drag och ifrågasatte om det var ett skämt. PR-stuntet fick stor uppmärksamhet i media.

PR-stunts som detta är exempel på välplanerade initiativ som genomförs vid precis rätt tidpunkt. Dessutom är det inte ovanligt att PR-stunts kräver liten eller ingen budget.

Slutsats

Välplanerade PR-stunts är väldigt effektfulla. Många företag frågar sig: "Vad är ett PR-stunt?" Det korrekta svaret är att det kan öka synligheten och varumärkeskännedomen, och därmed i längden flera andra saker.

PR-stunts bör planeras och genomföras på ett strategiskt gynnande sätt om företaget vill uppnå positiva affärsresultat.

För att lyckas med ett PR-stunt måste man ta hänsyn till flera faktorer, bland annat mål, budget, plats, tidsram och fokus på sociala medier.

Om de stegen följs kommer företaget att få ett långsiktigt erkännande, höga engagemangsnivåer och finansiell stabilitet på lång sikt. De första tecknen på framgång är aldrig långt borta när ett PR-stunt är väl planerat och utfört.

augusti 28, 2023
Tillbaka till toppen
Matias Rodsevich
Matias Rodsevich
VD för PRLab
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
chevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram