Thought Leadership-guiden

Många är välbekanta med branding, men inte med tankeledarskap, trots att det fyller samma funktion - att marknadsföra ditt företag som go-to expert. Många förstår inte behovet att ett ledljus inom ett visst fält och det ses som en trivial metod.

Varje gång den här termen dryftas, särskilt inom marknadsföringsmetoder, så undrar folk vad tankeledarskap egentligen innebär. Vad är vikten av det? Varför har det här begreppet blivit så prevalent och populärt hos startups och scaleups? I den här artikeln vill vi diskutera tankeledarskap och dess viktiga roll inom affärer.

publicerad: juli 26, 2021
uppdaterad: april 22, 2022

Vad är thought leadership (tankeledarskap)?

Brand Yourself summerar thought leadership med att:

"thought leadership är ett tillvägagångssätt för en content marketing-strategi där personer eller företag blir erkända som de mest pålitliga auktoriteterna, vilket resulterar i att de blir go-to personer eller företag inom specifika områden."

En annan definition från FINN lyder såhär:

“thought leadership är handlingen av att marknadsföra konventionsbrytande idéer som förändrar hur människor tänker kring sociala eller marknadsfrågor.”

Om vi kombinerar båda definitionerna så kan thought leadership ses som handlingen av att marknadsföra ditt företag så att det bli erkänt som ledande inom sin bransch , samtidigt som det ändrar människors uppförande mot och uppfattning av företaget.

Trots att det ofta blir förbisett är thought leadership en nyckelfaktor inom marknadsföring. När du bygger ditt anseende som en expert på ditt område, ha i åtanke att du kan utnyttja din åsikt både som person och som företagsrepresentant för mer inflytande och således öka din påverkan på industrin.

Som en opinionsbildare positionerar du dig själv som någon som har en fundamental förståelse för branschen, behoven hos kunderna och den bredare marknaden. Då över 83% av köpare tror att thought leadership bygger tillit hos en organisation kan den här strategin vara otroligt värdefull för ditt startup- eller scaleup-företag.

Tänk på hur många som kommer att kolla upp din produkt innan de faktiskt köper den. Det räcker inte att skriva på hemsidan vilken fantastisk produkt du har - de behöver se att du är involverad i det bredare samtalet, med referenslänkar till din sida. På det sättet kan du bygga den trovärdighet som så väl behövs för att göra ett gott intryck och främja köpbeslut. I slutändan är det en väl fungerande strategi för att bygga köpavsikt.

Förutom att göra ett intryck på din publik och få dem att välja dig över din konkurrent, så främjar thought leadership respekt hos andra experter på området. Enligt Edelman sade 90% av chefer på exekutiv nivå att ett starkt ledarskap ökar deras respekt och beundran för en organisation. Se bara på en av de allra mest inflytelserika tankeledarna, Microsoft’s medgrundare Bill Gates. Trots att han är världsberömd så delar han regelbundet innehåll via sin LinkedIn feed, med kvalitets-content som inte bara inspirerar tech-entusiaster, utan människor med alla möjliga bakgrunder.

¿Vilken sorts aktiviteter är en tankeledare involverad i? Det kan variera, men många innebär inbjudningar att tala på eller vara värd för events, att bli intervjuad, starta podcasts, skriva gästbloggar, med mera. Förutom detta har du som erkänd opinionsbildare tillgång till ett bredare kontaktnätverk och events som annars kanske skulle vara utom räckhåll för dig. Genom att delta i konversationen kan du som ny aktör på arenan bygga nätverksplattformar som kommer att ligga till grund för samarbeten och partnerskap - en vanlig utmaning för många nya företag.

Det finns olika typer av thought leadership. Vi delar upp dem i tre kategorier - bransch, organisation och produkt. Bransch-influencers jobbar för att förändra hur branschen uppfattas av kunder. Sådana ansträngningar görs genom att använda en hel arsenal av tillvägagångssätt och deras respektive format, såsom sociala medier, bloggar, intervjuer och events.

En annan typ av tankeledarskap är det organisatoriska. Det senare fokuserar på att återuppfinna ett företags vision och ethos. Genom att satsa på detta återspeglar och omfamnar du företagets motto, vision, och unika kvaliteter. Som följd lockar du fler kunder. Vidare innebär tankeledarskap för produkt att du erbjuder den bästa lösningen för dina kunder. Den här typen fokuserar på innovation och att omarbeta produkter för marknaden.

Tanke ledarskap är handlingen att branding ditt företag för att bli erkänt som det bästa företaget inom ditt företag. Tankeledare är aktivt engagerade i sin bransch.

Vad är fördelarna med en thought leadership strategi?

Att ha en tankeledarskapstrategi på plats kan ge många fördelar för ditt startup- eller scaleup-företag då du kan använda dig av din etablerade närvaro i nästa skede. Som en tankeledare skapar din industri-närvaro mer uppmärksamhet från din målgrupp då du differentierar dig själv från dina konkurrenter. Genom att uppvisa ett unikt perspektiv med en mångskiftande portfölj av innehåll och engagemang positionerar du sig själv som en ledare, snarare än en följare.

Att använda sig av thought leadership kan också hjälpa startups och scaleups att öka sin försäljning. Enligt forskning gjord av Hinge Research Institute är chefer på exekutiv nivå villiga att betala över 14 gånger så mycket till de högst profilerade ledarna inom en bransch än till genomsnittet. Dessutom sade nästan 60% av de som fattar affärsbeslut att tankeledarskap kan direkt leda till avslutade deals och att det övertygade dem att köpa en produkt eller service de tidigare inte hade tänkt på.

Fördelar med thought leadership:

  • Differentiera dig själv och ditt varumärke
  • Utveckla brand awareness och utöka din målgrupp
  • Utöka sannolikheten för konversioner

När ska du tänka på en tankeledarskapsmetod?

Som en startup eller scaleup kan det vara en utmaning att dela dina åsikter kring ett specifikt ämne då din synlighet antagligen är mindre än industrins storspelare. Då 81.5% av alla företag får referenser från människor de inte har arbetat direkt med är det viktigt att använda innehåll för att nå dina potentiella klienter och kunder. Om du bestämmer dig för att följa den här metoden kan det utöka dina chanser att skapa content som kommer att bygga ett gott renommé och göra dig till en åtråvärd partner.

Ha en thought leadership strategi i åtanke för att utöka dinvarusmärkesmedvetenhet och motståndskraft.

Vem ska använda sig av tankeledarskapsmarknadsföring?

Thought leadership, som många andra marknadsföringstekniker såsom PR, SEO och social media marketing, är ett grundläggande verktyg för att attrahera kunder. Genom att etablera dig som en referenspunkt för insikter gällande din bransch kan du differentiera ditt startup- eller scaleup-företag från dina konkurrenter. Genom att aktivt arbeta för att bli en erkänd ledare kan du hjälpa ditt företag att stå ut från de hundratals märken du tävlar mot. Föreställ dig att du blir det ledande företaget där människor otvivelaktigt väljer dina tjänster på grund av din tankeledarskapstrategi. Då kan du lätt nå nya kunder med ett ryktbart och igenkänt märke.

Den här typen av marknadsföring lämpar sig otroligt väl för startups och scaleups som vill:

1

Skapa större synlighet och medvetenhet

Kunder är mer benägna att välja ryktbara företag över sådana som har liten eller ingen medietäckning. Märkesmedvetenhet förlitar sig till stor del på nyheter kring ditt företag, men ofta är detta en bristvara när ditt primära fokus ligger på att bygga en solid plattform och produkt. Det är därför oerhört viktigt att bredda dina medevetandegörande insatser och att tala om helheten.

2

Bygga ett varumärke

Att utveckla tankeledarskap är en nyckelkomponent i att bygga ditt märke då det effektivt kommunicerar ditt företags expertis. Därutöver gör det det enklare för potentiella kunder att identifiera ditt unika värdeerbjudande och din unika konkurrensfördel. Som följd ökar detta din unikhet, pålitlighet och auktoritet.

3

Bygga samarbeten/partnerskap

Att skapa och upprätthålla starka förbindelser med människor är otroligt viktigt för att bygga en bra offentlig uppfattning. God publicitet och partnerskap bidrar till ditt företags framgång då det öppnar dörren till många potentiella möjligheter, som exempelvis att promota ditt företag på marknaden och att samarbeta med andra företag som kan bidra till att generera större vinster.

Tankeledarskap är ett grundläggande sätt för att nå kunder. Det kan med fördel användas av vem som helst som vill förbättra sitt märkes image inom dess industri!

Thought leadership och teknologi

Då trenderna inom social media marketing har skjutit genom höjden under 2020 har många marknadsförare använt sig av teknologi såsom sociala medier och AI för att implementera sina tankeledarskapsatsningar. Detta är på grund av att teknologin ger oss långt fler möjligheter att skapa engagerande innehåll.

Till exempel är live streaming ett sätt att dela innehåll som är otroligt engagerande då det ger publiken en chans att delta och och få uppdateringar om viktiga händelser i realtid.

Utöver live-streaming kan thought leadeship ha nytta av teknologin då den kan ta en mer agil approach till innehållsskapande genom att dela en uppdaterad utsikt via sociala medier. På det sättet blir publiken mer engagerad i relevanta ämnen, vilket positionerar dig som en kunnig tankeledare. Till exempel - trots att tankeledarskapsämnen inte borde innefatta politik så använder sig många tankeledare av politiska nyckelord inom trendande ämnen. Att blir en tankeledare som håller sig uppdaterad när det gäller rådande trender och intressen kommer att ge dig en konkurrenskraftig fördel och hjälpa dig att upprätthålla positiva relationer med din publik.

Image for the section > Thought leadership in action

Ledarskap inom teknologi involverar också implementeringen av AI och maskinlärande, som kan samla en stor mängd data oerhört snabbt, för att avtäcka innehållspreferenser. Opinionsskapande satsningar inom teknologi kan analysera textsvar till AI-algoritmer som genererar följdfrågor. Möjligheterna inom analysering av data växer i en oerhörd takt.

Marknadsförare kan finna rätt ämne som kommer att resonera med deras målgrupp och hjälpa dem att stå ut från konkurrensen med hjälp av algoritmer. Genom att använda sig av AI-genererad data kan tankeledare inom tech skapa rätt sorts innehåll för just deras publik då de har en bättre förståelse för vad deras publik vill se eller förväntar sig från deras företag.

Tankeledarskap kan implementeras via sociala medier, AI, live-streaming och andra moderna teknologier. Att hålla sig uppdaterad på nya trender och teknologi är av största vikt för tankerledarskap.

Att bygga en thought leadership strategi

Ha alltid dina kunder i åtanke. Är ditt innehåll i linje med vad du står för? Kan du förlora kunder på grund av en särskild ståndpunkt eller ett uttalande du gör, eller kan detta tvärtom öka ditt anseende? Att ställa dig själv den här typen av frågor kan hjälpa dig att välja rätt kommunikationsstil för att positivt påverka din publik och undvika bakslag.

Två olika sätt att närma sig det här konceptet är:

1

Strategi-drivet thought leadership

Detta är vanligt hos traditionella konsultbolag såsom McKinsey och Boston Consulting Group och innefattar en stark affärslogik. För att positionera sig som pålitliga röster gällande komplexa och betydande frågor delar förespråkarna av denna metod sina intellektuella idéer och insikter i vitpapper eller genom annan media. Som en kunnig auktoritet är deras fokus på en stark positionering med konkurrenskraftig fördel.

2

Transformations-drivet thought leadership

De som använder sig av den här typen av ledarskap fokuserar på skiftande paradigm och på att bidra till social förändring. De tror på nya, okonventionella idéer som kommer att förändra framtiden och är oerhört drivna att leda denna förändring. Ett bra exempel på en transformations-driven tankeledare är den elektriska biltillverkaren Tesla. Trots att bensin är dagens primära bränsle så försöker företaget att skapa en framtid där alla kommer att ha råd att köra elektriska bilar.

Använd alltid en kommunikationsstil som överförs till din publik och skapa innehåll i linje med dina och deras värderingar!

Hur kan du mäta effekten av dina tankeledarskaps-ansträngningar?

Att ha som mål att påverka thought leadership är ambitiöst men helt och hållet uppnåeligt. Men om du inte vet de korrekta måtten kan det vara svårt att utvärdera hur dina ansträngningar faller ut. Här är fem av kärnvärdena du behöver ha koll på i ditt sökande efter att bli en effektiv opinionsledare.

Infographic of How to measure thought leadership success.

1. Bevaka webbplatstrafik

Det här är den mest klassiska metoden för att mäta din tankeledareskapstrategi. Vad är det första du gör när du blir intresserad av ett företag? Du kollar deras hemsida. Desto mer du utökar din röst och anseende, både on- och offline, desto högre tillströmning av folk kommer du se på din webbplats.

Mät din webbplatstrafik varje månad och skapa rapporter baserade på den tidslinjen. Om ditt företag står värd för särskilda events, ta en titt för att se om du kan urskilja toppar i trafiken under de perioderna. Det kommer att hjälpa dig att utvärdera dina ansträngningar som organisation och kan också resultera i större effektivitet när det gäller tid och ekonomi.

När du mäter hur många användare som besöker din hemsida, var uppmärksam på var de kommer ifrån. Vilka är trafikkällorna och och varför kommer de till dig? Ta notis om mängden trafik från dina sociala media-plattformer. Genom att titta på vilka webbsidor som generar trafik åt dig kan du vidare optimera dem för SEO eller producera liknande content och bygga på det.

2. Räkna dina följare på sociala medier

Antal följare på sociala medier är ett gott mått på nivå av inflytande, särskilt i vårt moderna medielandskap.

De flesta sociala media-plattformerna eller tredje parts-appar erbjuder sätt att spåra genomslag och tillväxt.

Att hålla koll på den statistiken kan hjälpa dig att förstå dina följare och låter dig veta vilka grupper som är bäst att satsa på utifrån kön, ålder och geografisk tillhörighet.

Om du upptäcker att en plattform gör bättre ifrån sig än andra, lägg då mer tid och energi på att växa där. Följare därifrån kommer antagligen att droppa in på dina andra kanaler.

Det är också till hjälp att titta på vilken sorts innehåll som får mest genomslag. Låt oss säga att du får fler views på dina Instagram-stories än på det du delar i ditt flöde. I sådant fall kanske det viktigaste innehållet ska spridas just genom stories. Lyssna på vad dina följare försöker säga och agera utefter det.

3. Notera sökningar efter ditt märke

Så kallade branded queries är när människor letar efter just ditt företag via en sökmotor, till exempel Google. I grund och botten är det alla sökningar specifika för just ditt varumärke.

Orden kopplade till sökningarna kommer vara de viktigaste nyckelorden att optimera då de representerar en märkesmedveten publik som är mer trolig att fortsätta söka efter din produkt och bli en potentiell kund. Ofta är de till och med existerande kunder som funderar på ett återköp.

Thought leadership och branded queries är nära länkade. En Edelman-LinkedIn enkät fann att 60% av beslutsfattare sade att den här typen av ansträngningar övertygade dem att köpa en produkt eller service de inte tidigare tänkt på.

Genom att göra en branded search-utvärdering kan du bättre mäta resultaten av din strategi. Desto fler sökningar du får, desto mer talar folk om dig eller ditt märke, vilket i förlängningen betyder att ditt tankeledarskap påverkar fler.

Ett sätt att uppskatta hur många sökningar du har på ditt märke är genom Google Search Console som mäter din sidas sökningar och prestation, fixar problem och ökar din sidas synlighet i Googles sökresultat. Genom att ta till dig den här datan kan du lätt hålla koll på dina branded queries.

4. Spåra backlinks

Backlinks är länkar på andra företags sidor som refererar till din webbplats och dirigerar folk dit.

Sätt dig ned med ditt team och bestäm er för ett mål över en månad eller ett kvartal för hur många backlinks ni vill skapa tillsammans. Backlinks hjälper också med sökmotoroptimering och ditt märkes trovärdighet då de visar på andra företags förtroende och ett sorts samarbete. Med andra ord är backlinks lite som ett garanti-system som bidrar till att etablera auktoritet och anknytning hos andra kompletterande företag.

Det finns verktyg som hjälper dig att hålla koll på vem som har nämnt dig men inte länkat tillbaka. Ett rekommendabelt verktyg som kan hjälpa did med den servicen är SEMrush. När du identifierar vem som har nämnt dig men inte länkat kan du kontakta det företag med en sida du vill att de länkar till där de nämner dig eller ditt märke. På det sättet får du en till backlink mot ditt mål.

5. Skapa Google Alerts

Google alerts är en toppenresurs som låter dig spåra vissa nyckelord.

Den första anledningen till att du vill installera Google alerts på en gång är att du kan hålla koll på ditt anseende. Då håller du dig ajour med varenda gång ditt märke nämns. Det låter dig också hålla koll på hur många event du är inbjuden att tala vid.

Det är också ett användbart sätt att hålla koll på din industri. Genom att bevaka webben för termer som är temaspecifika kan du upptäcka nya konkurrenter, potentiella kunder, och hålla dig uppdaterad kring allt som händer på ditt område.

Det är viktigt att veta vad som sägs om dig, men det är också viktigt att veta vem som säger liknande saker som dig. Google trends kan hjälpa dig att finna mediakanaler som använder sig av specifik terminologi kopplad till ditt thought leadership som därför ger dig möjligheten att skapa kontakter och kanske bli publicerad.

Ramgången av ditt tankeledarskapsinnehåll kan mätas genom en mängd olika variabler.

Topp 3 kända thought leaders

Många människor och företag med olika expertis såsom teknologi, politik, och affärer, utropar sig som tankeledare. Och trots att det finns flera så är det bara ett fåtal som på riktigt framstår som unika och kan engagera sin publik.

Här listar vi tre av de absolut största tankeledarna som var inflytelserika inte bara inom sin industri, men också inom samhället i stort.

Foto på John F.Kennedy, ex-president i USA och exempel på en tanke senare

John F. Kennedy

Förenta staternas 35:e president

John F. Kennedy (JFK) var USA’s 35e president. Då han blev vald 1961 visade han prov på kraftfull viljestyrka, mod och uthållighet för att påverkan andra och bli en av de första tankeledarna. Han är väl känd som den amerikanske presidenten som med stor tillförsikt lade fram USA’s plan att ta sig till månen innan Sovjetunionen och därmed besegra dem i det som kallades för the Space Race. Inom tio år var uppdraget ett faktum och det skedde just på grund av att JFK beordrat amerikanska utbildare att ändra kurs och fokusera på rymdprogram. Som ett resultat av detta slog sig miljontals människor tillsammans för att göra hans dröm till verklighet. Dessutom byggde han ett stort antal industrier relaterade till det lyckade rymdprogrammet.

Foto på Steve Jobs, vd för Apple och exempel på en tanke senare

Steve Jobs

Medgrundare av Apple

Steve Jobs var med och grundade Apple, ett av de allra största multinationella tech-bolagen i världen. Han var inte bara exekutiv chef och innovatör, men också en tankeledare. Han strävade efter att skapa användarvänliga teknologiska produkter genom att lyssna på sina kunder, iterativt förbättra produkterna och föra samman människor med lösningarna. Som en tankeledare kommunicerade han sina kärnvärden, skapade förväntan hos kunder inför kommande produkter och formade den digitala världen till att promota sitt märke. På grund av sin enastående åsiktsledarplan kunde han bygga ett nätverk av lojala och tillitsfulla kunder som hjälpte Apple att bygga ett gott anseende, överglänsa konkurrenterna och utöka sin inkomst.

Foto av Douglas Engelbart, en av de mest kända tankeledarna

Douglas Engelbart

Amerikansk ingenjör

Doug Engelbart var en amerikansk ingenjör och uppfinnare av datormusen, hypertext, nätverksdatorer och GUIs (grafiskt användargränssnitt), vilka alla var instrumentala i den tidiga utvecklingen av datorer. Han marknadsförde sin vision genom att etablera The Doug Engelbart Institute. På grund av sitt fantastiska thought leaders (aktivt övertalande och promotion) fick han kapital till att modernisera Augment user interface. Vid sitt institut delade han också sin kunskap kring att dra nytta av organisationer inom affärer och innovation, vilket är känt som “the ABCx of Organizational improvement.” Han fick också ta emot USA’s högsta utmärkelse inom teknologi, National Medal of Technology, år 2000.

Slutsats

Thought leadership är handlingen att promota en individs eller ett företags nya synsätt som förändrar kunders uppfattning. På ett sätt är det en form av branding då det ökar märkets synlighet, auktoritet och autenticitet. Men tankeledarskap talar inte direkt om ditt märke.

Istället bjuder det på industriinsikter och håller kunder uppdaterade på rådande trender.

Startups och scaleups har mycket att vinna på det, då det hjälper dem att bygga medvetenhet kring varumärket, utöka samarbeten, och öka företagets intäkter.

Att implementera några av praktikerna kan vara utmanande för vilket företag som helst, särskilt när ditt märke saknar en solid PR-strategi. Därför är det av stor vikt att få konsultation kring dina tankeledarskaps-ansträngningar för att få ditt företag att lyckas och att bygga dess anseende.

Det kan du få hos pålitliga PR-byråer. Etablerat i Stockholm har PRLab blivit en av de främsta tankledarskapsbyråerna i startup-världen, där vi hjälper företag att sticka ut från mängden och leda diskussionen. Är du nyfiken på hur PRLab skulle kunna hjälpa dig att nå framgång? Boka en kostnadsfri konsultation med oss så får vi det att hända!

Jacolene Jonker |  Content Writer at PRLab
Jacolene Jonker
Copywriter på PRLab
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram