Varför är PR viktigt: 10 anledningar

PR är ett begrepp som du ser så ofta i din vardag att du förmodligen inte tänker på det längre. Det är dock en metod som alla företag behöver för att kunna blomstra och etablera sig som ledande inom sin bransch. Men varför är det viktigt och hur bidrar egentligen PR till ett varumärkes framgång?

Den viktigaste aspekten av PR är förtroende. PR hjälper varumärken att bygga upp ett förtroende inom sitt community - genom att använda metoder och strategier som utvecklar och sprider deras värderingar, idéer och innovationer. Men förutom förtroende ska vi diskutera 10 andra skäl till varför PR är viktigt.

publicerad: december 29, 2022
uppdaterad: december 29, 2022

Varför är PR viktigt: 10 anledningar

1

Rykteshantering

Det finns ett antal olika sätt att bygga upp och vårda ett rykte med hjälp av PR. Kriskommunikation är ett bra exempel på detta. Image- och rykteshantering är dock en långsiktig process och inte något som kan uppnås med en ensam kampanj.

Ett rykte måste ständigt ses över och underhållas för att stärka trovärdigheten. Ju längre ett rykte har bevarats, desto starkare blir effekten på målgruppen. Det är därför PR:s betydelse kommer i en långvarig process av rykteshantering, där varje prestation och händelse som rör ett varumärke är utformad för att hjälpa varumärkets image.

Lär dig mer om kriskommunikation
2

Varumärkesvärderingar

Public relations handlar om att förmedla varumärkets värderingar. När allt kommer omkring genomförs PR med avsikt att skapa mervärde. PR handlar också om att skapa en gemensam mening genom att etablera kontakt med de som delar samma värderingar som personen/varumärket/företaget.

PR-verksamheten går ut på att först och främst identifiera dessa värderingar. Vad ett företag stöder och tror på är viktigt. Sedan diskuteras dessa värderingar öppet och läggs ständigt hand i hand med själva varumärket. Så småningom kommer varumärket att förknippas med dessa värderingar, och målgruppen kommer också att kunna relatera till de saker som det stöder.

3

Community-relationer

Ovanstående är kopplat till hur PR stärker community-relationer. Ett annat exempel är när ett företag expanderar sin verksamhet globalt. Vanligtvis tar ett PR-team hand om att bygga upp band med ett community på den nya och nuvarande marknaden.

När målgruppen nåtts bildas en gemenskap utifrån de gemensamma värderingar som varumärket predikar. PR-teamet finns till för att säkerställa att dessa värderingar når communityn, men också för att upprätta en tvåvägskommunikationskanal för bättre engagemang.

4

Marknadsföringsaktiviteter

PR kräver uppmärksamhet från allmänheten. Hur? Genom att förse marknaden med information som ger mervärde. PR-kommunikationsmaterial skapas i syfte att stödja holistiska marknadsföringsaktiviteter genom att tillhandahålla pedagogiskt, inspirerande och övertygande innehåll.

På så sätt kan PR-teamen, utöver marknadsföringsaktiviteterna, som främst syftar till att öka försäljningen och främja produkten eller tjänsten, följa med och ge ytterligare information om varumärket och hur det hänger ihop med produkten/tjänsten. På så sätt kan man sätta miljön i ett sammanhang, istället för att låta produkten flyta fritt utan ytterligare information som ett mervärde.

5

Förbättra online-verksamheter

Genom PR är det möjligt att öka varumärkets synlighet på nätet.

Fördelen är att digitalt innehåll lever längre, vilket innebär att onlineartiklar kan generera kontinuerlig exponering.

Det är också möjligt att få backlinks från andra onlinekällor (bloggar, nyhetsartiklar, recensioner osv.) för din egen webbplats. Inom PR är medierelationer ett viktigt verktyg att ha som en del av din kommunikationsutrustning. Värdefulla mediekontakter kan inte bara bidra till att bygga upp varumärkeskännedom, utan också till ökad trovärdighet. Medierna fungerar som mellanhand mellan ett företag och dess publik. Det är därför PR-cheferna strävar efter att få positiv, kvalitativ rapportering (earned media) för sina kunder. Och det är därför sunda medierelationer är viktiga inom PR - för att hjälpa till att få ut värdefulla nyheter till målgrupperna.

6

Ekonomin

De ekonomiska fördelarna med PR nämns inte lika ofta, men de finns. För stora bolag diskuteras inte detta, men för startups och företag som kämpar för att få nå ut kan det göra hela skillnaden.

Eftersom startups har en stram budget är marknadsföring mycket svårare att uppnå. Här träder PR in för att skapa ett namn för varumärket på ett kostnadseffektivt sätt.

PR-kampanjerna har en långvarig effekt och påverkar målgruppen i förhållande till företagets image. På lång sikt öppnar det dörren för små och medelstora bolag att etablera sig i sin bransch.

7

Förvaltning av sociala medier

Även om marknadsföringsgrupper ofta riktar sina strategier mot sociala medier för att få större räckvidd, är deras tillvägagångssätt inte alltid det bästa för den typen av plattform. Sociala plattformar är avsedda för mer fram och tillbaka-kommunikation med målgruppen. Istället för att bara exponera en produkt för ett stort antal människor jobbar PR-team för att främja idéerna bakom.

PR-strategier omfattar en metod för att bygga upp en gemenskap som gör det möjligt för målgruppen på sociala medier att reagera och svara, vilket bygger engagemang. Detta är ett mycket mer effektfullt sätt att nå ut till din publik.

8

Lojalitet och förtroende

Dessa aktiviteter bygger upp två viktiga delar för ett varumärkes framgång: lojalitet och förtroende. Dina följare utvecklar förtroende för ditt varumärke tack vare konsekventa leveranser av värderingar, idéer och innovation. Detta förtroende tjänar syftet att stärka det övergripande värdet av din produkt eller tjänst. En gemenskap som litar på ditt varumärke och vad det står för kommer också att lita på vad du har att erbjuda.

Lojalitet byggs å andra sidan upp som ett resultat av de starka engagemangsmetoder som PR-team tillämpar. Med en tvåvägskommunikationsstrategi känner sig ditt community lyssnat på och beaktat. Kriskommunikation, att ta hänsyn till publikens önskemål och behov och att anpassa sig till kundens förväntningar är alla funktioner som, när de är konsekventa, bygger lojalitet för ditt varumärke. Detta beror på att frekventa svarsfrekvenser från PR-team säkerställer uppfattningen att ditt varumärke är lojalt mot sin gemenskap, och därmed kommer lojaliteten att ges tillbaka.

9

Thought Leadership

Thought leadership (tankeledarskap) är en av de mest unika funktioner som PR-proffs kan bidra med. PR-branschen utvecklar främst ett varumärkes image genom att etablera så kallade tankeledare. Oavsett om det är grundaren, vd:n eller någon annan viktig person, blir den personen företagets namn och ansikte utåt.

Genom att diskutera nya och innovativa idéer, hjälpa själva branschen, hålla tal och föra samtal, byggs den personens rykte upp i förhållande till varumärket. Personens idéer förknippas med varumärket och därmed växer också varumärkets rykte. PR ser till att tankeledare presenteras i bästa möjliga ljus för att ge företaget en mänsklig funktion.

10

SEO-prestanda

Med den stora tillväxten av digital PR är ett företags framgång till stor del beroende av digitala PR-kampanjer. De har en global räckvidd (människor över hela världen är uppkopplade på nätet) och kan exponera innehåll på flera olika plattformar och i flera olika former (vloggar, podcasts, sociala medier osv).

SEO blir ett centralt inslag i PR-branschen, eftersom grunderna för SEO är lika viktiga som det innehåll som dina PR-experter skapar. Det är viktigt att ha rätt innehåll, men det är också avgörande att innehållet når ut till så många människor som möjligt. SEO-prestanda beror på sökmotorer och nyckelord. Genom att utforma ditt innehåll på ett sökmotorvänligt sätt säkerställer du att den största publiken faktiskt ser ditt varumärke och dess innehåll.

På så sätt ökar chanserna för att en större gemenskap byggs upp snabbare, lojalitet vinns lättare och förtroendet stärks i allra högsta grad.

Slutsats

Förhoppningsvis har detta hjälpt dig att få en bättre förståelse för varför PR är viktigt och hur företag kan utnyttja PR-teknikens möjligheter för att bygga upp en solid marknadsposition - baserad på förtroende och ett gott rykte.

Det är viktigare än någonsin att ha en PR-kampanj av hög kvalitet. Detta kommer att få dig att sticka ut från konkurrenterna i din bransch och blända din målgrupp med innovativa idéer, fasta övertygelser om att ge och hjälpa, och en grund som bygger på förtroende och lojalitet som går åt båda hållen.

Ett företag kan vara mycket mer än bara ett företag. PR kan utgöra skillnaden mellan ett livlöst företag och ett varumärke som har kontakt med sin publik. PR gör detta möjligt genom att upprätta kommunikationskanaler, tillhandahålla och släppa positivt innehåll, se till att innehållet når målgruppen och försäkra dem om varumärkets värderingar. Ett företag med PR i grunden kommer att gå långt.

december 29, 2022
Tillbaka till toppen
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
chevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram