Tech PR-byrå för startups och scaleups

Vi är en PR-byrå specialiserad på startups och scaleups. Vi lever och andas PR, och det borde du också göra om du vill sparka igång din a ff ärstillväxt. Vare sig du arbetar inom B2B eller B2C är det av yttersta vikt för dina långsiktiga tillväxtmål att utnyttja medielandskapet för att bygga trovärdighet, bli en tankeledare och säkra kapitalanska ff ning. Det kan vi som din PR-partner leverera.
Get a free quote
Illustration för sidan internataion tech pr byrå för startups

Vi levererar

Illustration för korrekt positionering hos vår teknikbyrå
Rätt positionering i din målindustri.
Bild på en bärbar dator som illustrerar pr för fintech-tjänster från vår fintech pr-byrå
En genomgångsguide för PR för startups.
Bild som illustrerar många tjänster som erbjuds av högteknologiska företag
Kvalificerade leads för att växa ditt företag.
Bild som illustrerar tjänster från teknikföretag
Sociala medier-strategier för att öka din märkesmedvetenhet.

Vi får våra kunder att synas i:

 • Logotyp för Sprout social, media där kunderna i vår konsumentteknologibyrå presenteras
  Logotyp för Snabbt företag, media där kunderna i vårt teknologipr-företag presenteras
  Logo för Silicon Canals media där kunderna från vår tekniska PR-byrå presenteras
  Logo för Fortune media där kunderna i vår saas pr-byrå presenteras
  Logotyp för Tech Crunch media där kunderna i vårt högteknologiska byrå presenteras
  Logotyp för WSJ-medier där kunderna i vårt fintech-pr-byrå presenteras
 • Logo för Forbes, media där våra fintech-pr-företags klienter visas
  Logotyp för TechEU-media där kunderna i vår b2b-teknikbyrå presenteras
  Logotyp för VentureBeat media där kunderna i vårt b2b tech pr-företag presenteras
  Logo för Financial Times media där kunderna i vår cleantech pr-byrå presenteras
  Logotyp för Het Financieele Dagblad media där kunderna i vår teknikbyrå presenteras
  Logotyp för siktade medier där kunderna i vår ai pr-byrå presenteras
 • Logo of Sprout social, media where the clients of our consumer tech pr agency get featured
  Logo of Fast company, media where the clients of our technology pr company get featured
 • Logo of Silicon Canals media where the clients of our tech public relations agency get featured
  Logo of Tech Crunch media where the clients of our high tech pr agency get featured
 • Logo of WSJ media where the clients of our fintech pr agency get featured
  Logo of Fortune media where the clients of our saas pr agency get featured
 • Logo of VentureBeat media where the clients of our b2b tech pr firm get featured
  Logo of TechEU media where the clients of our b2b tech pr agency get featured
 • Logo of Financial Times media where the clients of our cleantech pr agency get featured
  Logo of Het Financieele Dagblad media where the clients of our technology public relations agency get featured
 • Logo of Forbes, media where the clients of our fintech pr firms get featured
  Logo of Sifted media where the clients of our ai pr agency get featured
Illustration för avsnittet varför välja PR-företag för nystartade företag?

Varför PR för startups?

Omgiven av företag som har en välutvecklad marknadsförings- och PR-strategi på plats kanske du undrar om du har någon chans som ett startup- eller scaleup-företag. Oavsett om du arbetar inom B2B eller B2C och vilket stadie du än befinner dig i, så är god publicitet nödvändig för att lyckas i dagens snabba och digitala värld. Då så många företag slåss om rampljuset krävs det PR för strategisk tillväxt för att upprätthålla en god offentlig image och skapa publicitet. Public relations omfattar ett brett spektrum av aktiviteter som till största del beror på dina tillväxtmål.

Vill du öka din märkesmedvetenhet, lansera en ny produkt, jobba på att uppnå tankeledarskap eller kommunicera din kapitalanskaffning? Då behöver du ett nära samarbete med en PR-byrå som är specialiserad på startups och kan hjälpa dig identifiera dina mål och utveckla en sammanhållande och integrerad strategi.
Illustration för avsnittet varför välja vår PR-byrå för startups?

Varför ska du lita på oss för dina PR-behov?

På PRLab fokuserar vi på att skifta dina PR-metoder från reaktiva till proaktiva. Vi väntar inte på att nyheter ska hända - vi skapar dem. Vi jobbar regelbundet med startups och scaleups inom tech-industrin, är väl insatta i dess medielandskap och har utvecklat vårt eget sätt att uppnå täckning i Tier 1-kanaler för ditt varumärke. Vår portfölj består av samarbeten med några av världens snabbast växande scaleups, såsom Recruitee, 3DHubs, Bloomon, Impraise, Silo, Chargebee, med flera.

Vi vet att PR är annorlunda för startups och scaleups inom tech-industrin och att det krävs en unik, proaktiv approach. Därför står vi redo att skräddarsy strategier för varje enskilt företag. Hittills har vi skapat genomslag för våra kunder i ryktbara publikationer såsom Forbes, The Financial Times, TechCrunch, VentureBeat, Wired med flera. Vi har också hjälpt dem att skapa långsiktiga strategier som kraftigt ökat synligheten hos deras målgrupper och att bli tankeledare.

Våra PR-tjänster

PR-planering och strategi

PRLab kan hjälpa dig att utveckla en sammanhållande integrerad PR-strategi, skräddarsydd för att tillgodose dina behov. Den här strategin kommer att göra så att du står ut från dina konkurrenter och hjälper dig att planera ditt innehåll, din kommunikation och dina kampanjer.

Mediaträning - PR-kurser

Dina kärnvärden förändras över tid för att att reflektera ditt märke och din industri. Vår PR-träning hjälper dig kommunicera dina kärnvärden, skapa distinktion mellan dig och konkurrenterna och att alltid vara redo att tampas med svåra intervjusituationer.

PR och krishantering

Som en topp-agentur inom kriskommunikation förser vi dig med en krishanteringsplan för din PR som är skräddarsydd för just din situation. Vare sig du behöver den här tjänsten just nu eller vill planera för framtiden kan vi hjälpa dig att förbereda och verkställa din PR-krishantering.

PR för kapitalanskaffning

Vare sig du har ett nytt startup med innovativa idéer på gång, eller om du håller på att skala upp ett redan framgångsrikt företag, kommer du med största sannolikhet att gå igenom en serie av investeringsrundor. Att säkra investeringar är något man vill basunera ut, och vi kan skapa en fantastisk PR-möjlighet av ditt tillkännagivande.

Hur förbättrar vi PR för nystartade företag?

Illustration för steg 1 i Tech PR-företaget för Startups och Scaleups.

Public Relations-strategi

För att komma fram till en e ff ektiv PR-strategi är det först nödvändigt att fastställa vad ditt övergripande tillväxtmål är. Att få en objektiv blick över var du be fi nner dig av en oberoende PR- byrå, som dessutom är specialiserad på startups, kan hjälpa dig att se helheten.
När det är gjort påbörjar PRLab en djupgående research av dina konkurrenter, medielandskapet, samt branschen du är verksam inom för att planera en kommunikationsplan.
PrLab har tillgång till ett brett spektrum av redaktörer och journalister som strategiskt kan dela din historia till rätt publik.
Illustration för 2 av Tech PR-företag för nystartade företag i Europa.

Fortlöpande media-pitching

När vi har matchat dina a ff ärsmål med dina PR-mål kickar vi igång pitching-processen så att vi säkrar återkommande mediatäckning i nyckelkanaler för dina märken. Så bygger vi momentum och positionerar er som tankeledare. Som ett startup eller scaleup-företag kanske ditt nätverk av mediakontakter inte är så extensivt, eller så når du helt enkelt inte fram till dem. Att samarbeta med oss kommer då väl till hands.
Vi skapar inte täckning bara för sakens skull. Vi går ett steg längre för att försäkra oss om att synligheten har en klar inverkan på din övergripande marknadsföring och säljtratt. Därför integrerar vi våra PR-taktiker med andra marknadsföringsområden för att få med oss hela marketing-spektrumet.
Illustration för 3 av PR-byrån för nystartade tjänster

Anseende

En av de främsta uppgifterna för en PR-byrå är att bygga och upprätthålla ett gott anseende för ditt märke. För att fatta det kort - karaktär är den du är, men vi fokuserar på anseende, det vill säga vad andra tycker om dig. Tänk på att idag sker den mesta kommunikationen online, så anseende-management behöver också ske i det digitala utrymmet.
PRLab använder sig av marknadsföring via social medier, sökmotoroptimering och tillväxthackningsstrategier för att hantera och öka ditt märkes anseende. Det är viktigt att komma ihåg att de fl esta PR-byråer har svårt att leverera resultat för nya företag då deras fokus är att bevara ett anseende, snarare än att bygga upp det från scratch.
Illustration för steg 4 av PR-byrån för nystartade företag.

Events

Många tror att det är enkelt att organisera events, men det är många rörliga delar inblandade som alla kräver uppmärksamhet och research. Att ha ett lyckat event-management ger många fördelar, som att öka ditt märkes professionalism, medvetenhet och lojalitet samt att bli erkänd som ledare inom branschen.
 
Att organisera storskaliga events och konferenser samt att boka speakers kräver ett enormt arbete - att identi fi era målpubliken, studera märket, planera logistik, de fi niera koncept, samt att koordinera alla aspekter. Hur som helst kan det dock ha många PR-fördelar för just startups. Som tur är har PRLab stor erfarenhet från sådant mångfacetterat arbete och kan leverera.
Illustration för steg 5 i pr firma för startups.

Tankeledarskap

Bland målen för våra PR-strategier inkluderar vi vanligtvis att göra tankeledare av våra kunder. Men vad innebär det exakt? Tankeledare är företag eller märken som människor, kunder, referenskällor, eller till och med konkurrenter ser som en informationskälla inom en industri. Du blir alltså en go-to inom din bransch och specialisering.  Vårt mål är att positionera ditt företag som det bästa inom er nisch.
 
Det åstadkommer vi genom en polerad content marketing-strategi, så väl som genom strategiska medierelationer. Vad ger det dig? Bland annat så ökar det din märkesmedvetenhet, stärker trovärdigheten för din produkt, attraherar potentiella kunder genom säkerställd kvalitet, och du blir ansedd som en tankeledare eller auktoritet inom din bransch.
Illustration för steg 6 av PR-företag för nystartade företag.

PR-mediaträning

Pressaktiviteter såsom intervjuer och konferenser är en viktig del av PR för startups. Vi specialiserar oss på att träna våra kunder i att bli media-kunniga genom att förbereda dem på att svara på nyckelfrågor och att kommunicera med journalister. Beroende på eventet, om det är en intervju för en nyhetstidning eller tv-kanal, vet vi vad som är rätt tillvägagångssätt för att inte bli tagen på sängen av frågorna.
 
Vår PR-byrå kan guida dig i hur du ska förhålla dig till eventet och frågorna du får, hur du tittar in i kameran och hur du interagerar med reportrar. Det är oerhört viktigt att du framstår som professionell i allmänhetens ögon, och PRLab ger dig den nödvändiga guidningen.

Tech PR Case Studies

hello world!
Logo of Startup Bootcamp, client of our technology PR agency
Logo of Offer Zen, client of our technology public relations firm
Logo of Siilo, client of our technology pr company
Logo of Happeo, client of our technology public relations agency
Logo of Paazl, client of our top tech pr agencies
Logo of Chargebee, client of our technology pr services
Logo of Recruitee, client of our pr for tech companies services
Logo of StuDocu, client of our technology and pr services
Logo of Impraise, client of our pr agency for startups
Logo of Briqwise, client of PRlab
Logo of Cemex, client of our Technology PR agency
Logo of Unifonic, telecom PR client of PRLab
Check all our clients
Logo of SBC, client of our tech pr agency for startups

Startup Bootcamp

Global Accelerator of Innovative Startups
Since 2010, global accelerator Startupbootcamp have accelerated over 1000 startups, providing them with direct access to their international network of mentors, partners and investors. They recently announced the launch of their new program, SBC: Sustainability, which would be funded using a unique IPO model. It was paramount that they reached investors and startups alike, so they reached out to PRLab to secure them media exposure.
Read more...
Logo of Offer Zen, client of our technology pr firm

Offer Zen

Online tech talent market place
OfferZen, the online job platform, set up for, and ran by software developers, were eager to increase their authority and brand awareness. They approached PRLab with an excellent report that revealed some interesting insights into the pain points of Dutch Developers. It was our job to secure them top tier coverage.
Read more...
Logo of Siilo, client of our tech public relations agency

Siilo

Getting the funding news covered across the Benelux Region
As part of the long-term strategy of Siilo, we communicated their latest funding round to tier 1 outlets across the benelux region which resulted in interviews and over 10 pieces of coverage across different outlets including TV. Read further about how we made it happen.
Read more...
Logo of Happeo, client of our top tech pr firms

Happeo

Social intranet and collaboration platform
Happeo was raising its platform and scaling up to hundreds of employees. This was news, and it was big. For something like this you want to shout in exultation from a rooftop, but a voice can only carry so far. Happeo needed this launch of funding news to reverberate and be heard globally. That is why they came to PRLab, they wanted to make waves.
Read more...
Logo of Paazl, client of our pr agency for tech companies

Paazl

Boosting the company’s Visibility amongst the top tier 1 Dutch Media
In 2019, Paazl had some big organizational changes on the horizon, most notably the hiring of a new CEO. They wanted to create media buzz surrounding the announcements, with journalistic attention to the press release. Paazl also wanted to raise the awareness of their brand as well as establish themselves as thought leaders in the e-commerce industry.
Read more...
Logo of Chargebee, client of our technology public relations

Chargebee

Subscription billing software
Driven by increasing demand for subscription models in businesses across the globe, only further fueled by the global pandemic, Chargebee had just closed their Series F funding round. They needed this funding news to reverberate and be heard globally, and that is why they came to PRLab - to get this news far and wide.

Read more

Logo of Recruitee, client of our enterprise technology pr

Recruitee

Powerful Software that makes hiring easy
Being a solution to a serious problem for companies, Recruitee began growing quite quickly and before they knew it they were internationally successful with major clients like Starbucks, Toyota, and Vice. At the point they became one of the leaders in the industry, they realized it was time for their voice to be heard.
Read more...
Logo of StuDocu, client of our technology and public relations services

StuDocu

Powerful Software that makes hiring easy
StuDocu, is focused on changing this system. As a platform focused on promoting collaboration in education, they offer a place for students to share study materials with one another. By promoting the circulation of information, students get to learn from other people’s perspective, giving them a pluralistic learning experience.
Read more...
Logo of Impraise, client of our tech pr agency for startups

Impraise

The People Enablement Platform
Impraise became PRLab’s first client and since then they’ve seen the benefits of doing PR on a long-term basis. Thanks to PRLab’s integrated marketing approach and solid content marketing strategy, Impraise experienced exponential growth of their online and press coverage.
Read more...
Logo of Briqwise, client of our technology public relations services

Briqwise

Identifying media features for a rapidly scaling FinTech startup
Briqwise is a rapidly growing Dutch Fintech startup with a peer-to-peer lending platform that brings SME entrepreneurs and investors together for financing commercial real estate. PRLab proactively created thought leadership content for them, landing them coverage across multiple online outlets and print media.
Read more...
Logo of Cemex, client of our Tech PR agency for Startups

Cemex

Bringing together the main ecosystem players in the construction industry
CEMEX Ventures is CEMEX’s Corporate Venture Capital. With their global focus, they empower startups and entrepreneurs in the construction industry around the world. Their aim of their partnership with PRLab was to increase awareness around their new investment Modulous,. We set the stage around their involvement in the Construction Startup Competition 2021 to secure coverage across UK and US markets.
Read more...
Logo of Unifonic, example of our telecom case studies

Unifonic

From cash to credibility: how a funding announcement can generate over 50 pieces of coverage
Unifonic wanted to announce its global ambitions with its Series B raise, securing media coverage internationally and in the local MENA region. Our team of agile PR experts got to work, creating press releases suited for many different markets , honing pitch angles and securing coverage in the big leagues such as Reuters, Bloomberg and Forbes.
Read more...

Examples of Press Coverage that we regularly achieve for our clients

Contact us today.

Tell us what you need for your next big PR project.
  I Agree To The Terms And Conditions


  During the week

  From 09.00 to 17.00

  All day

  We answer as soon as possible

  All day

  We answer as soon as possible

  Check our FAQ

  What is tech pr?

  Before deeping down on tech PR it is important to define what PR is. PR or public relations in short is informing stakeholders about an organization, while at the same time forming positive opinions about the brand by performing strategic communications. Essentially public relations is about using different media channels to form a positive image for your brand. Think of it as the following, advertising is you saying that your product is great, PR is getting some else to say it for you.

  Now, what is Tech PR? In a nutshell, it consists of using the media landscape to create a positive image for technology and digital businesses. PR for tech startups is as necessary as for any other business. It's crucial for reputation management, but for tech startups it can resolve a number of technology specific issues. For instance, communicating innovation with stakeholders, attracting investors or talent. Public relations can immensely accelerate a company’s growth.

  What is the best strategy for startups?

  When it comes to public relations for startups the best strategy is goal orientated, keeping in mind the growth objectives of the business and matching them with PR goals is key. It is not just about getting publicity for your company or creating a positive reputation for your brand.

  PRLab believes that the best PR strategy keeps your business goals in mindand the strategy is adjusted to match those. Additionally, the best PR strategy focuses on metrics in order to achieve the best results possible. PR for startups requires the use of the full marketing mix to achieve results in it and beyond. That means different touch-points in content marketingsocial media marketingstrategic brandingSEO positioning and graphic design.

  In short, the best strategy for startups focuses on your business’s goals which is achieved through data analysis and the integrated marketing approach. 

  What startups should do differently when it comes to PR?

  Initially this strategy should be different for a startup compared to an established company. PR for startups should address the needs and challenges of being a new company. For starters, it will often start with a focus on generating brand awareness. Acquiring new customers, educating people about a new product, or scoping out their competition – a PR strategy for startups will have startup-specific objectives.

  Unlike an established company that develops its strategy based on existing strengths, weaknesses, and experiences; a startup is going to build from the ground up. Actually, in this sense a startup company has an advantage to navigate their PR strategy according to how they wish to be heard.

  In addition, PR for startups jump starts their path to brand awareness. A public relations specialist can help startups find relevant media outlets to pitch their vision and business goals to the most appropriate audience. The startups world has a trial and error learning curve to it, therefore it is important to note that public relations for startups should focus on finding what works for the new company and what doesn’t, rather than emulating efforts of established companies.

  Why most startups don't get press?

  The reason why most startups don’t get press attention has to do with the company’s core story. A small startup can actually get press attention without help, but it all depends on your media relations strategy. Most importantly you have to create a message – what, why, and how are you different, how do you stand out in your industry? Your message is everything and without it you are nothing. This is the first problem why many startups don’t get press.

  Also, many companies have their focus in the wrong place. It s is not about hits and likes or placement. It is about your voice and finding your place in the market. Understanding these two things is crucial for getting on with the PR strategy. Startups have problems setting their priorities straight, as well as setting goals for their media campaign. Scoping out media platforms and outlets, getting on the media’s radar, and choosing the best way to voice their message when they have the media’s attention is a process that requires persistence, a good PR strategy, meticulous attention to detail among other things.

  In most cases startups don’t pay attention to all steps in the process, thus they struggle with getting press attention.

  Join the Lab

  Få vårt veckovisa nyhetsbrev med viktiga tips om PR för startups

   PRLab Amsterdam | PR Agency - PR Bureau
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram