Effektiv P R - strategi och kampanjplanering

PRLab är en integrerad PR-byrå som kan erbjuda en mängd tjänster för PR-strategier för startups. Som experter på behov specifika för just startup-företag kan vi hjälpa dig att växa ditt märke oberoende av vilken fas du be fi nner dig i. Vi kan hjälpa dig att implementera de bästa PR- strategierna för att redan idag börja öka medvetenheten kring ditt varumärke och din auktoritet.
Get a free quote
Bild för sidan
Illustration för avsnittet

Att förstå PR-strategier

En effektiv PR-strategi bygger relationer mellan en organisation och dess publik. Med en strategi som effektivt implementerar PR-verktyg kan du bygga ditt anseende och medvetenheten kring ditt varumärke. Oavsett vilken nisch du befinner dig i eller storleken på ditt företag så är god publicitet avgörande för din framgång. Medialandskapet är mer mättat än någonsin, så att kämpa för en plats i rampljuset och upprätthålla en god offentlig image för din produkt eller service kräver PR för strategisk affärstillväxt.

Vare sig du lanserar en ny produkt, en ny service, eller om du håller på att bygga generell publicitet, kan PRLab hjälpa dig att skapa en sammanhängande och integrerad PR-strategi som är skräddarsydd utefter just dina mål. Den här strategin kommer att göra så att du står ut från konkurrenterna och hjälper dig att planera content, organisera dina kommunikationskanaler och planlägga kampanjer. Den här integrerade metoden är vad som särskiljer oss från andra strategiska kommunikationsbyråer.

Illustration för avsnittet

Varför ditt märke behöver en PR-strategi

Ditt märke behöver en PR-kommunikationsstrategi för att effektivt öka din synlighet och och växa ditt anseende. Det är en långsiktig satsning som söker öka din försäljning genom att skapa tillit mellan märket och kunderna. Som ett startup-företag är du konstant på jakt efter nya säljare eller konsumenter, vilket är en extra utmaning då människor dras till märken med redan etablerade anseenden. Att skapa synlighet kring ditt företag är en nyckelkomponent när det gäller att växa ditt varumärke - själva anledningen till PR. Öka din synlighet, bygg ditt anseende och trovärdighet, och utöka kunders tillit till ditt varumärke.

På papper kan PR låta enkelt. Det handlar trots allt helt enkelt om att bygga och upprätthålla en relation mellan ett företag och dess kunder. Men, att göra detta på ett effektivt sätt kräver en integrerad approach som kombinerar PR med andra marknadsföringsstrategier såsom strategic branding, social media marketing och grafisk design. Detta är på grund av att PR fungerar bäst när meddelanden kommuniceras konsekvent över alla kanaler. Att ha en PR-mediastrategi säkrar kontinuitet och att dina PR-ansträngningar blir integrerade i dina bredare affärsplaner.

PR-planeringsprocessen

Illustration för 1 för strategi för medieförhållanden

Övergripande affärsmål

Vi på PRLab är väl bekanta med startups och vet att varje företag är unikt när det kommer till värderingar, mission och verkställande. Dessa unika kvaliteter bestämmer hur ditt företag utvecklas och hur du kan skapa en kreativ PR-strategi. Dina kärnvärderingar utgör fundamentet för ditt märke, så desto tydligare du formulerar dem, desto bättre kan du kommunicera dem och växa din målpublik.

När du jobbar med PRLab arbetar vi väldigt nära ditt team så att vi kan få full förståelse kring dina mål. Det bästa sättet att utveckla mål är att använda sig av SMART-akronymen. Dina mål ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga (achievable), relevanta och tidsbundna. Genom att följa de kvaliteterna försäkrar du dig om att dina mål är enkla att förstå och du kan optimera tiden du spenderar på att jobba mot dem. Vi börjar från början och hjälper dig att inte bara utveckla dina övergripande mål, men också att konceptualisera ditt märkes värden och mission.

Illustration för 2 för PR-kampanjstrategier

Att matcha målen med PR-strategin

Efter att ha konceptualiserat ditt märkes identitet och utvecklat syfte och mål så utvecklar vi en fullt skräddarsydd PR-plan som är realistisk, uppnåelig och mätbar. Oavsett vilket stadium du befinner dig i kan vi hjälpa dig att implementera en strategi som kommer att generera leads, engagera kunder, driva inkomst och göra ditt företag mer hållbart. Nyckeln till att skapa en PR-strategi är att den är i linje med dina mål, och genom att arbeta med PRLab ser vi till att det här sker på rätt sätt, redan från start. Detta sparar tid och resurser också i fortsättningen då din strategi utvecklas medans du fokuserar på att nå dina mål. Som PR-experter kan vi också identifiera hur, varför och när du behöver anpassa din strategi.

Illustration för nummer 3 för PR-marknadsföringsstrategier

Konkurrensanalys

Med en effektiv PR-strategi kan du skapa ett distinkt märke som kommer att stå ut i mängden av konkurrenter. Men, för att kunna sticka ut bland dina medtävlande behöver du förstå fältet. Därför gör vi en genomgående analys av din bransch och dina konkurrenter. Det här inleds med vad som kallas för en SWOT-analys, genom vilken vi tittat på din konkurrents styrkor, svagheter och vilka möjligheter eller hot de kan utgöra. Detta betyder att vi kan se vad som fungerar inom din bransch, vad som inte gör det, och vilka konkurrenter det kan vara värt att bygga relationer till. Den här typen av förståelse av din konkurrens kommer också att fortsätta klargöra vad det unika värdet hos ditt märke är, och vilka strategier vi kan nyttja för att marknadsföra det här värdet.

Illustration för 4 bästa PR-strategier

Integrerad PR och innehåll

En del av en effektiv PR-strategi är skapandet och hanterandet av ditt innehåll. Hur du förvaltar ditt skrivna, visuella och nedladdningsbara innehåll för att leverera högkvalitativ information om ditt märke på en kontinuerlig basis är din content marketing-strategi. Utan bra innehåll är det omöjligt att leverera en marknadsföringskampanj och skilja dig från konkurrenterna. Här på PRLab är vi experter på att skapa relevant content för att bygga auktoritet för våra klienter inom deras branscher. Vi säkerställer att ditt innehåll alltid är i linje med dina affärsmål och konsekvent över alla dina kommunikations- och distribueringsplattformar. Du kan publicera bloggar, artiklar, rapporter och e-böcker för att skapa ett narrativ och en vision för ditt märke som positionerar dig som en tankeledare inom din industri.

Illustration för 5 för global pr-strategi

Verkställa förändringar

Hittills har vi identifierat dina övergripande affärsmål grundade i ditt märkes värderingar och nuvarande position. Utifrån detta har vi skapat vi en strategi som är i linje med dessa mål och utvecklat en innehållsplan som kommer att få dig att stå ut från mängden av konkurrenter. Nu är det dags att implementera strategin och förändringar inom ditt företag. Våra PR-experter kommer att skapa och rulla ut kreativt content över dina sociala medie-plattformar som en del av vår integrerade PR-process. Jämsides med att utöka din närvaro på social medier och att lansera nytt innehåll kommer vi att pitcha till journalister för att få dig presenterad i olika publikationer och bygga momentum och medvetenhet för ditt märke samt öka din auktoritet. Utöver detta erbjuder vi tjänster inom alla aspekter av PR, såsom tillväxthackning, sökmotoroptimering och mediaträning. Dessa kan också integreras i din mediastrategi om dina behov kräver det.

Illustration för 6 för PR-strategi för nystartade företag

Övervakande av PR-implementation

PR är en kontinuerlig process. Vi säkerställer att den PR-kampanjplan vi utvecklar åt dig har sammanhängande framgång. Genom att korrekt definiera mätbara mål tidigt i processen kan vi övervaka resultaten av din PR-kampanj och utvärdera dess utveckling. Genom utvärdering av olika indikatorer kan vi se om PR-strategin vi har implementerat visar tydliga resultat. De här indikatorerna utgörs av saker som utökad trafik på din webbplats och engagemang via sociala medier. På PRLab håller vi oss alltid uppdaterade på de senaste trenderna inom PR och vi kommer alltid att hjälpa dig med nya metoder och taktiker för att skapa kontinuerlig tillväxt för ditt företag och säkerställa att du har kreativa PR-strategier.

PR-strategi för kriskommunikation

Den bästa PR-strategin har en beredskapsplan för en rad olika scenarion, inklusive krisrespons. Att kunna anpassa sig och fungera under en kris är fantastiskt för ditt företag då det visar på motståndskraft och skapar en god offentlig image. På PRLab kan vi hjälpa dig att utveckla PR-strategier för krishantering. Detta betyder att du kommer att vara förberedd att påverka allmänhetens uppfattning i kritiska situationer. Nyckeln till att göra detta är klar kommunikation samt att erbjuda dina konsumenter stöd och guidning när de behöver det. Målet med kriskommunikation inom PR är inte bara att vara redo för konflikter som är unika inom din bransch, utan också att vara beredd på att rulla ut PR-kampanjer under tider av allmänna kriser.

PR-strategi för startups

När du tänker på traditionell PR kanske du tänker att det är en strategi som bara är uppnåelig för stora företag som har medel att spendera. Men, det stämmer inte då PR är ett värdefullt verktyg också för startups. De har till och med unika fördelar gentemot mer etablerade märken. Först och främst har du som startup mer frihet att reagera på den ständigt föränderliga nyhetscykeln. Ett mindre team kan röra sig snabbare och har mindre röd tejp att ta sig igenom. En mindre budget innebär att du behöver vara innovativ och effektiv för att kringgå dina begränsningar, och dessa försök och misstag straffar sig inte lika hårt för ett startup-företag. Att ha en mindre räckvidd betyder att om nya idéer inte fungerar så har du inte lika mycket att förlora. Trots dessa omedelbara fördelar är PR ett långsiktigt arbete för startups, så det är av alltid yttersta vikt att ha en PR-strategi baserad på dina kärnvärden och målsättningar.

Case studies

Bild av Studocu, kund hos våra PR-kommunikationstrategitjänster

Studocu

Logotyp för StuDocu, exempel på vår PR-tjänster för strategisk planering
Socialt intranät och samarbetsplattfor
StuDocu är en utbildningsplattform där studenter kan utbyta kunskap och samarbeta. Vi vet att StuDocu har en stor potential att bli en ledande utbildningsplattform, de behöver bara den rätta PR-metoden för att öka synligheten hos sitt företag inom den digitala världen. Efter långtgående research identifierade vi skräddarsydda PR-strategier för att göra företaget till en tankeledare. Vi kom på flera effektiva metoder för att publicera företaget genom att tänka på vilken sorts story som skulle vara intressant och vad journalister ärute efter. När COVID - 19 slog till stängdes de flesta utbildningsinstitutioner ned. Vi såg möjligheten i att inkludera svårigheten i att inte kunna närvara fysiskt vid en utbildning i vår storytelling.
StuDocu har revolutionerat hur studenter lär och utbildar sig utan att fysiskt befinna sig på plats. Utbildningssystemet har alltför länge varit stelt och osmidigt - det var dags för en förändring.Efter att ha implementerat PR-strategier från PRLab var StuDocus publicitet en framgång och artiklarna blev publicerade i Education Technology, Higher Education Digest och FENews.
Read more
Looking to build your PR presence?

Work with us!
  I Agree To The Terms And Conditions


  During the week

  From 09.00 to 17.00

  All day

  We answer as soon as possible

  All day

  We answer as soon as possible

  Check our FAQ

  How to create your PR strategy?

  The key to creating an effective PR strategy is in identifying your brand’s core values. You need to understand the unique value proposition of your business, and what motivates you to drive it forward. These values inform all decision making in regard to PR, as it determines how you tell your story and how you want to position yourself in your industry. You also need to do an analysis of your competition, looking at what trends are working in your industry and implement this into your own strategy. A fully integrated PR strategy will include a content marketing strategy, a social media planstrategic brandingSEO positioning and consistent graphic design to communicate your messaging. It's also important to be create metrics to measure the success of a PR media strategy and to make adjustments as you progress.

  Why do you need a PR strategy?

  As a startup you are constantly looking for new vendors or customers, a challenge when people are drawn to companies with an established reputation. Creating visibility for yourself is thus a key component of growing your brand which is the purpose of PR. Increase your visibility, build your reputation and credibility, and increase consumer trust in your brand. On paper PR can sound simple, after all, it is simply building and maintaining a relationship between a business and its customers. However doing this effectively requires an integrated approach, combining PR with other marketing strategies such as strategic branding, social media marketing and graphic design. This is because PR works best when the message is communicated consistently across all channels. Having a strategy ensures consistency and that your PR efforts are integrated into your wider business model.

  What should a PR plan include?

  The best PR plan for startups is one that is built on the foundation of core values and a strong understanding of your target audience and niche industry. Having a clear definition of your brand’s value and the people you are trying to reach will enable you to clearly communicate and implement the various public relations strategies. The best plan will consider all the tools that are available to you. If you are commited and hardworking to developing and executing an effective PR strategy, you won’t need extensive resources. Take the time to utilize social media for reaching your audience and learning about them. While you may not immediately be getting mentioned in top tier publications, you can begin to work towards these goals if you have clearly defined them, and start nurturing relationships with journalists and positioning yourself as a thought leader. There are steps you can take today that will pay off in the long run. PR is a marathon not a sprint.

  What is the best PR strategy for a startup?

  Media skills training is important because speaking to journalists requires an entirely different skill set to that of talking to your colleagues and industry peers. While a journalist is a person just like you, conversations and interviews with journalists have a transactional nature. They want to find out information about you to create an interesting story, and you are trying to promote your brand.

  This the main reason for media training, improving your ability to effectively share your brand’s message and information that will resonate with your customers and educate a wider audience about your business. By following a PR marketing course you can learn how to clearly transmit the key messages of your business in a clear and precise way, and control the direction the interview is taking. The journalist asks the questions, but you can still steer them in the direction you wish the conversation to go.

  While the skills from this public relations management course will do more than benefit your PR department, as developing stronger communication skills is simply beneficial to you. You will learn to communicate in a persuasive, natural and empathetic manner which ultimately will build your confidence and add credence to your credibility.

  Get our newsletter!

  Subscribe for weekly key tips on Public Relations for Startups

   PRLab Amsterdam | PR Agency - PR Bureau
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram