Kriskommunikation 
& Krishantering Byrå

På PRLab arbetar hjälper vi till att utbilda dig i att utveckla framgångsrika krishanterings- och kommunikationsstrategier.

Vi tillhandahåller riskbedömning och medieträning för att hjälpa dig genomföra och analysera din PR-krisplan. Genom vår PR-utbildning i krishantering säkerställer vi att du är förberedd med en genomtänkt strategi och säkerställer att kontakt med journalister och innehåll i sociala medier är i linje med de budskap som strategin förmedlar.
KONTAKTA OSS
55
FÖRETAG
vi hjälpt
75
TILLKÄNNAGIVANDEN
vi säkrat
25
LÄNDER
vi täckt
200
Medietäckning

Vad är krishantering i PR? Varför anlita en PR-byrå?

Krishantering är det som många oftast tänker på när man först talar om PR.

Syftet är att skydda och försvara en individ, ett företag eller en organisation vars rykte tagit skada i media. Även om detta är en liten del av det arbete som moderna PR-byråer gör är det fortfarande viktigt, särskilt med tanke på den sårbara position startups och scaleups befinner sig i jämfört med företag med redan väl etablerat rykte.
Dessa scenarier tenderar att överraska och har förmågan att störa system och processer. Därför det är klokt att ta hjälp av en PR-byrå för att hantera situationen. Vi hjälper dig att upprätta en plan i förväg, så att du snabbt kan anpassa dig till det förändrade scenariot. Varje situation är unik och kräver skräddarsydd respons, och en kriskommunikationsbyrå hjälper dig säkerställa din förberedelse.

Dagens era av digital kommunikation har i hög grad påverkat både sättet på vilket en kontrovers uppstår och hur vi hanterar den. Sociala medier har skapat nya sätt för situationer att uppstå eftersom information sprids och blir viral snabbt. Men det skapar också fler vägar genom vilka ett företag kan kommunicera med allmänheten och hantera problem, vilket underlättar implementeringen av din förberedda krishanteringsplan och tillåter dig att fortsätta bygga förtroende hos din publik.
20
Investerare
10
Språk
3
Experter

Alla problem är inte kriser: skillnaden mellan kris-PR och PR i kristider

Även om PR och krishantering är starkt relaterade till varandra är det viktigt att skilja på PR-kris och att arbeta med PR i kristider. 

Det första hänvisar till när en organisation eller individ får negativ publicitet som skadar dess rykte och kan leda till att allmänhetens förtroende förloras. Det finns tre olika typer av PR-kriser du kan drabbas av.
Det första krisen är “offertypen” — när organisationen ifråga uppfattas som offer i situationen och därmed har lite eller inget hot mot sitt rykte. Den sortens kris kräver mer ansvar eftersom organisationen är skyldig i situationen, men händelsen är oavsiktlig. Slutligen har vi den sortens kris som kan förebyggas, där organisationen har det största ansvaret. Dessa situationer anses vara avsiktliga och är ett resultat av mänskliga fel, regelöverträdelser eller skada på produkter och tjänster.

Även om detta är scenarier som uppstår och påverkar dig och din organisation specifikt, är PR i kristider något annorlunda. Det är då du eller din bransch som helhet störs av en situation i mycket större, kanske till och med global, skala. Även om situationerna kanske inte kräver ett erkännande av ansvar eller skadereducering, är det viktigt att ha en kommunikationsstrategi redo om dessa scenarier skulle uppstå. Som en kriskommunikationsbyrå kan PRLab hjälpa dig att utveckla strategier för att vara förberedd på en PR-kris.

PR vid krishantering, steg för steg

Klicka på siffrorna för att se stegen
1
2
3
4
5
6

Riskhantering

Det första steget i kriskommunikation och PR är att bedöma riskerna för ditt företag. Du måste vara förberedd på att genomföra både en intern och extern riskanalys och identifiera eventuella svagheter i din verksamhet. Exempel på svagheter kan återspeglas i affärsmodellen, försäljningskanaler samt ur ett HR perspektiv.

Att identifiera interna svagheter och externa hot är ett nödvändiga steg i PR-krishantering. Externa hot kan vara konkurrenter, eventuella negativa marknadstrender och stigande priser på alla resurser du behöver för att driva ditt företag Ingen PR-krisplan är komplett utan en omfattande förståelse av riskfaktorerna.

Dessa risker kan förstärkas när en situation uppstår. Som tidigare nämnt är en viktig del av PR hantering i kristider att skapa hypotetiska scenarier för alla möjliga riskfaktorer. Fundera på hur de kan komma att påverka ditt företag och vad du kommer att göra utifall dessa scenarier faktiskt inträffar.

Skapa en handlingsplan

Efter att vi bedömt risknivån utifrån ett hypotetiskt scenario för dig eller din organisation, kommer vi att ta fram en handlingsplan för PR-krishantering. Detta görs genom att i nära samarbete med dig skapa en strukturerad plan kring kommunikationen mellan dina medarbetare, intressenterna, dina kunder och media.

Ju bättre förståelse vi har för din verksamhet och ditt varumärkes kärnvärden, desto bättre kan vi skapa konsekventa budskap över alla dina kommunikationskanaler, vilket är en viktig aspekt av PR i krishantering.

Det primära målet med effektiv kommunikation är att förbli relevant. Vi hjälper dig att identifiera viktiga områden som ditt företag kan bidra till, som kommer att mildra effekterna av ett problematiskt scenario och positionera ditt företag på ett positivt sätt.

Medieträning

PRLab kan hjälpa dig och ditt team att förbereda en effektiv mediarespons för alla händelser som kräver PR vid krishantering. Att ha en talesperson utbildad med rätt kompetens för att hantera media är avgörande för att ditt företag ska klara en svår situation. Medieträning kommer att förbereda dig med effektiva manér, kroppsspråk och andra nyckelfärdigheter som krävs för att effektivt hantera kriskommunikation med media.

PRLabs mediautbildning hjälper dig att hantera rampljuset i både positiva och negativa situationer. Vi hjälper dig utveckla en kortfattad och relevant soundbite som kommer att kommunicera ditt kärnbudskap och samtidigt hjälpa dig undvika svåra frågor. Våra träningsmetoder är effektiva; vi identifierar nyckelbudskap och övar genom rollspel så att du känner dig trygg i att leverera ditt budskap även i svåra situationer såsom en PR-kris.

Problemhantering

Förutom att förbereda dig för uppmärksamhet i media hjälper vi dig att kontakta journalister på egen hand. Du kanske undrar varför du skulle vilja tala med media mitt under en pågående kris? Svaret är enkelt. Om du tar initiativ får du möjligheten att ta kontroll, implementera din PR-krisplan och göra din sida av berättelsen blir hörd.

Vi kommer att arbeta tillsammans med ditt team för att identifiera vem vi behöver prata med och vilka kanaler vi kommer att använda för att kommunicera den planerade responsen. Detta kommer delvis vara journalisterna som kommer att publicera ditt svar, samt interna kommunikation inom ditt team samt till övriga intressenter. För att undvika panik och spridning av desinformation under en krissituation är det nödvändigt att hålla samtliga intressenter uppdaterade.

Här är vår integrerade tech PR-metod ovärderlig, eftersom vi är experter på sociala mediekampanjer och att skapa budskap som förmedlar kärnvärdena i ditt företag. I tider av kontroverser är det inte läge att göra en säljpitch. PR i kristider innebär att se till att dina budskap är respektfulla och lämpliga.

Vi genomför strategin

Utöver att utveckla en kommunikationsstrategi kan vi hjälpa dig att genomföra den om en kris skulle bli verklighet. Vi riktar in oss på relevant media som kan dela din sida av berättelsen och kommunicera viktig information för att minska effekterna av en PR-kris.

Som en byrå med stor erfarenhet av kriskommunikation har vi byggt upp ett omfattande nätverk av relationer med journalister för att få våra kunder att synas i media. Vi ser till att din medieträning kommer till nytta och att dina kärnbudskap hamnar på alla rätt ställen. Vi arbetar nära dig när situationen utvecklas för att hjälpa dig att anpassa dig till alla förändringar och hjälpa dig att fortsätta följa vår uppsatta strategi för PR och krishantering.

Analys

Vi gör en grundlig analys, bedömer hur situationen uppstod, vad som gick fel och vad som skulle kunna göras i framtiden för att undvika att en PR-kris inträffar igen.

Vi analyserar också effektiviteten i den genomförda planen, bedömer vad som fungerade och vad som inte fungerade. Det kanske visar sig att det du planerat inte stämde överens med utvecklingsförloppet i verkligheten och att du därför tvingades improvisera. Baserat på detta utvecklar vi din strategi för framtiden, så att ditt företag kan bli mer motståndskraftigt vid eventuella, framtida PR kriser.

Kontakta oss

Berätta vad du behöver för ditt nästa stora PR-projekt.

Kolla in vår FAQ

Vad är krishantering inom PR?

PR i krishantering fokuserar på två områden. Det första handlar om att implementera hanteringsstrategier inom ditt företag. Syftet är att förbereda dig för att hantera media när något går fel, till exempel en produktretur eller en skandal inom din organisation.

PR i krishantering fungerar också som en mall som hjälper dig kommunicera med dina konsumenter och kunder när ett oväntat scenario uppstår, såsom situationer i större skala som har en utbredd effekt på din bransch. Även om de kanske inte kräver skydd av ditt individuella rykte i samma utsträckning, kan människor uppleva större osäkerhet och känna mindre förtroende för ditt företag. Då är det viktigt att anpassa din kommunikation för att känna empati med din publik.

Varför är PR viktig under en kris?

PR och krishantering är nära besläktade Det beror på att PR skapar effektiv kommunikation mellan dig och allmänheten. I kristid är kommunikation nyckeln för att minska den osäkerhet som kan finnas kring ditt rykte, som i sin tur påverkar intäkter, kundförvärv och kundlojalitet.

En PR-krishanteringsplan krävs för att effektivt kommunicera och upprätthålla en nivå av förtroende mellan dig och din publik. Som erfaren kriskommunikationsbyrå erbjuder PRLab en rad tjänster som kan användas för att förbereda dig och aktivt hantera alla oväntade situationer. Vi kan hjälpa dig att planera en effektiv marknadsföringsstrategi för sociala medier, genom vilken du kan implementera din förberedda respons.

Vi kan också tillhandahålla den medieutbildning som behövs för att lära ditt team de färdigheter som krävs för att reagera internt, hålla alla lugna och informerade. Externt säkerställer vi att ditt team reagerar på media på ett sätt som minskar effekterna av en PR-kris och kommunicerar ditt varumärkes värde.

Vad ska du göra i en PR-kris?

Det första du bör göra när du upptäcker PR-krisen är att implementera din krishanteringsplan och vända dig till både ditt team och allmänheten. Att vara öppen och ärlig är den bästa policyn, eftersom det visar bra värderingar som kommer att förknippas med ditt varumärke. Misstag händer, och det är bättre att erkänna dem och arbeta på förbättringar än att förneka existensen av en situation. De situationer där du kan förneka en kris är när du är säker på att anklagelserna är falska.

Det finns andra strategier du kan implementera för att hantera en PR-kris, varav en är förminskningsstrategin. I denna strategi kan du istället för att förneka alla fel försöka minimera graden av ansvar på organisationen. Detta fungerar bara när det är rimligt att förneka en del av ansvaret. I situationer där du inte kan förneka eller förminska händelserna i fråga, finns en istället en återuppbyggnadsstrategi som är bra att använda. Med den kan du göra ansträngningar för att reparera organisations rykte, vanligtvis i form av en ursäkt eller kompensation.

Dessa strategier kan kompletteras genom stärkande av din positiva image. Presentera ny positiv information om din organisation till din publik eller påminn dem om dina tidigare prestationer.

Hur undviker man en PR-kris?

Sanningen är att ibland kan problem inte undvikas. Olyckor händer, du gör misstag och händelser inträffar bortom din kontroll. Vad du kan göra är att vara säker på att du har en strategi redo för att hantera en PR-kris* om den skulle uppstå, och se till att du följer flera principer för att undvika en eskalerande situation.

För det första, om en PR-kris inträffar, är det viktigt att kommunicera med ditt team och vara så ärlig och lugn som möjligt för att undvika panik och spridning av desinformation. Att arbeta med ett kriskommunikationsföretag som PRLab kan vara ovärderligt för att lindra skadliga effekter av en PR-kris.

Du kan undvika kontroverser genom att bygga starka rötter. Detta innebär att bygga goda relationer med dina anställda, partners och kunder och förtjäna deras förtroende. Genom att ha ett etablerat positivt rykte kan du minska de negativa effekterna av oväntade situationer när de inträffar. Du kan samarbeta med PRLab för att bygga en effektiv PR- och krishanteringsstrategi som kommer att stärka detta förtroende hos alla ovan nämnda parter. Vi kan också hjälpa dig att utveckla en policy för sociala medier som vägleder hur du beter dig online på ett sätt som skyddar ditt rykte.

Vilken roll har PR i krishantering?

På ett kriskommunikationsföretag har PR-specialister flera ansvarsområden. Det första är att göra en fullständig bedömning av situationen innan vi använder vår expertis för att ge råd och vägledning om din PR-krishanteringsplan. Detta görs bäst genom att följa de steg som krävs för att få en förståelse för företagets bakgrund och situationens sammanhang.

PR i krishantering hjälper också till att hantera press och medias uppmärksamhet. Som en kriskommunikationsbyrå hjälper PRLab dig att skapa uttalanden och utbilda dig och ditt team så att de kan interagera med media och ge bra intervjuer som stärker ditt företags rykte och säkerställer fortsatt lojalitet från dina kunder och investerare.

PR fyller också syftet att ge löpande stöd efter att krisen passerat. En del av detta innebär att analysera effektiviteten av din PR-krisstrategi, titta på vad som fungerade och vad som kan förbättras i framtiden. PR kan också hjälpa till att rikta uppmärksamheten bort från PR-krisen genom att skapa en marknadsföringsstrategi som fokuserar på andra positiva varumärkesprestationer.

Ta del av vårt nyhetsbrev!

Prenumerera för att få veckoliga tips om PR för startups.
Anmäl dig här
AMSTERDAM
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Netherlands
+31 202 443 748
STOCKHOLM
Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm, Sweden
+46 768 81 64 37
MUNICH
Schellingstraße 109a, 80798, Munich, Germany
+49 89 21530184
Mån - Fre: 09:00 - 17:00
#1 PR-byrå i Stockholm
Kontakta
Logotyp för PRlab, PR-byrå i Stockholm
PRLab | PR Agency - PR Firm
selectcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram