PR-mätningar som spelar roll

Att säga att PR kan öka medvetenheten och auktoriteten för ditt varumärke låter bra, men hur kan du backa upp det? I den här artikeln förklarar vi vilka PR-mätningar som är viktiga när du behöver bevisa att PR har effekt. Vi ger dig också verktygen för att göra din PR-kampanj perfekt.

Att förstå dessa mått hjälper dig inte bara att mäta framgång, utan ger dig också insikter i hur du bör utveckla din PR-strategi för att uppnå optimala tillväxtresultat.

publicerad: augusti 21, 2023
uppdaterad: augusti 21, 2023

Introduktion till PR-mått

Oxford Dictionary definierar mått som ett "system eller en standard för mätning". I linje med denna definition och ur ett kommunikationsperspektiv kan PR-mått förstås som "en uppsättning statistik som mäter resultat".

Precis som med alla kommunikationsstrategier vill man med PR-initiativ se värdeskapande resultat som har en positiv inverkan på företagets tillväxt. Det är därför vi övervakar och mäter våra PR-kampanjer för att se om vi är på väg i rätt riktning eller om vi behöver styra om för att nå våra mål.

Det är här som PR-mätningar spelar en avgörande roll, {de håller reda på det pågående projektet och följer projektets status för att säkerställa att slutmålet uppnås}.

Viktigt att komma ihåg är att oavsett vad du mäter så ska resultaten vara kvantifierbara. Till exempel är en ökning av den månatliga webbplatstrafiken ett kvantitativt mått, eftersom du kan räkna antalet besökare på webbplatsen. Detta stöder det affärsmässiga sammanhanget, t.ex. att öka engagemanget mellan varumärke och konsument genom att använda PR-taktik.

PR-mått är en kvantifierbar uppsättning mätningar som följer upp resultatet av ett specifikt PR-projekt. De sätts upp i syfte att säkerställa att de övergripande kommunikationsmålen uppfylls. Med andra ord är mätetal numeriska värden som visar om verksamheten växer.

Det här behöver du veta om KPI:er för PR

Innan vi hoppar rakt in i mätningarna måste vi förstå de viktigaste resultatindikatorerna för PR (PR KPI). KPI:er skiljer sig från mätetal. Så vad är KPI:er för PR? Det är en uppsättning arbetsmätningar som beräknar de numeriska resultaten av dina ansträngningar. De spårar och kvantifierar dina prestationer. Enkelt uttryckt visar de om du når dina mål.

KPI:er och PR-mått är inte samma sak!

 • KPI:er: Visar om du når dina mål, de specifika målen, med kvantifierbara data
 • Mätetal: Registrerar statusen för ett pågående projekt, den specifika processen.

Inom PR är KPI:erna beroende av marknadsföringsområdet. De ger dig insikter om vilka kampanjer som är framgångsrika och vilka fokuspunkter du behöver förbättra. Det bästa med KPI:er är att de gör målen konkreta och ger dig ett konkurrenskraftigt riktmärke att mäta dina resultat mot.

KPI:er för PR är inte bara "trevliga att ha", de utgör ett värdefullt index för företagets tillväxt. Kom ihåg att alltid börja med det som har störst inverkan på verksamheten. Det är din viktigaste drivkraft, eller punkt, att fokusera på. Beroende på typ av verksamhet och strategi kommer du att ha en unik uppsättning KPI:er.

Detsamma gäller för dina mätetal. Tänk på att KPI:er visar om du uppnår dina PR-mål - om du når målen. Mätetal, å andra sidan, registrerar statusen för en specifik process.

KPI:er skiljer sig från mätetal genom att de handlar om att nå de övergripande PR-målen. ”PR-metrics” är vad du använder för att mäta resultatet av dina pågående handlingar.

8 PR-mätetal som spelar roll

Nu när vi känner till skillnaden mellan KPI:er och mätetal.Kan vi fortsätta att fokusera på de PR-mått som är viktiga. Vi har identifierat åtta av de bästa PR-måtten som inte kan vilseleda dig när det gäller siffrorna.

Omnämnanden i media är bra synlighet för ditt varumärke och kan ge ytterligare insikter om konsumenternas uppfattning och trendiga tankar om ditt varumärke.

1

Besökare på webben

Det finns några oberoende webbanalyser som du kan använda för att spåra din webbplats prestanda och för att förstå webbplatsens optimering. Ur ett PR-perspektiv bör du se en ökning av besökare eller trafik som motsvarar dina PR-kampanjer.

Om du t.ex. precis har fått in ett pressmeddelande i en ledande publikation bör din trafik öka i takt med att fler läser om ditt varumärke. Viktigt att veta är att när du övervakar PR-mätvärden via digitala kanaler kommer dina data från olika typer av besökare. Var och en är en unik individ.

3 typer av besökare att tänka på:

 • Återkommande besökare: Besökare som kommer tillbaka till din webbplats mer än en gång.
 • Nya unika besökare: Besökare som besöker er för första gången
 • Mobila besökare: Besök från smartphone-enheter, inte stationära datorer

Återkommande besökare

Ett stort antal återkommande besökare är ett bra tecken på framgång och kan användas för att mäta engagemanget och auktoriteten på din webbplats. Syftet med PR är att bygga upp ett gott rykte och säkra långvariga kontakter. Att ha en publik som återvänder till dig är ett bra tecken på framgång.

Om du har en låg retention rate eller om antalet återkommande besökare minskar bör du överväga att ändra din strategi för innehållsmarknadsföring. Du måste veta vilken information din målgrupp söker efter, vilka deras behov är och hur du kan erbjuda en lösning för dem.

Innehållets format är mycket viktigt för att konvertera återkommande besökare till varumärkeslojalister. Gillar din målgrupp bloggar, podcasts, videoinnehåll eller webbseminarier? Vilka element behöver du lägga till (eller ta bort) för att få din målgrupp att återvända till dig?

Fler återkommande besökare innebär högre webbplatsauktoritet. Detta är ett bra mått på framgång eftersom det visar att du har byggt upp en långvarig kontakt med din målgrupp. För att detta ska hända måste du undersöka vilken typ av innehåll som har betydelse för din målgrupp.

Nya unika besökare

Nya besökare kan användas för att mäta hur PR-insatser har påverkat medvetenheten om ditt varumärke. Ett inflöde av besökare innebär att fler människor kollar in dig. Det är också vanligt att använda detta mått för att mäta SEO-insatser, där en bra SEO-strategi är avgörande för att prestera bra på sökmotorer och ge din webbplats mer räckvidd, auktoritet och därmed trafik.

PR spelar en viktig roll för att skapa varumärkeskännedom. Nya besökare som kommer från referenswebbplatser innebär att dina publikationer eller omnämnanden i media har lyckats driva trafik till webbplatsen.

Mobila besökare

Mobila besökare jämfört med besökare från stationära datorer säger en hel del om vilka enhetspreferenser publiken har. Eftersom antalet smartphone-användare ökar, konsumeras nyheter och innehåll i allt högre grad från mobilen. Du måste se till att ditt innehåll är optimerat för detta, med bra funktionalitet och lättsmält information som är anpassad för personer som läser/lyssnar på resande fot.

Se till att ditt innehåll är optimerat för visning på små skärmar. Ditt material bör vara lättsmält, så att mobila besökare känner sig bekväma när de läser/lyssnar.

Hur mäter man webbtrafik?

Google Analytics är utmärkt för att spåra varifrån dina besökare kommer, vilken enhet de använder och om de är nya eller återkommande besökare. För att driva ett företag är det viktigt att förstå källorna till onlinetrafik och varifrån dina besökare kommer. Genom att samla in besöksdata från början kan du fånga upp användarbeteenden och konsultera data för att få insikter om varför och hur besökare kommer åt din webbplats.

Guide till hur du använder Google Analytics för att mäta PR-mätvärden

Semrush Traffic Analytics är en onlineplattform som du också kan använda för att finjustera din strategi för trafikanskaffning. Med Semrush kan du göra en analys för att se var konkurrenternas trafik kommer ifrån och även spåra dina egna besökares beteende. Du kan också ta en djupare titt på din nisch för att använda historiska trafikdata för att planera ditt nästa drag tillsammans med konsumenttrender.

Google Analytics är förmodligen det mest populära verktyget för att mäta trafik. Det ger dig en lång lista med insikter om var dina besökare kommer ifrån, vilken enhet de använder och vilket innehåll de tar del av. Semrush kan hjälpa dig med trafikanalys av konkurrenter och att finslipa din förvärvsstrategi.

2

Hänvisningar

En hänvisning är hur någon hittar till din webbplats och trafikanalysprogram kan visa hur många personer som kommer via dina olika mediekanaler. Tänk på att onlinepublikationer kanske inte alltid inkluderar en länk till din webbplats när de nämner dig och att vissa läsare kanske går direkt till din webbplats via en sökmotor.

Det är viktigt att veta varifrån din trafik kommer, eftersom du inte vill spendera tid eller pengar på publikationer, plattformar och kanaler som inte kommer att gynna dina PR-initiativ. Även om hänvisningar inte täcker alla dina trafikkällor är de lätta att övervaka. När du till exempel publicerar på en ny nyhetssajt för första gången (med bakåtlänkar) kan du se om sajten genererar hänvisningstrafik för dig.

Det är bra att veta vad dina förtjänade och betalda medier ger dig i form av hänvisningar. Målet med PR är att locka till sig rätt typ av trafik, inte nödvändigtvis att öka trafiken till webbplatsen. PR-ansvariga bör därför utnyttja sina mediekontakter för att skapa relevanta och värdefulla referenser.

Hänvisningar visar hur någon hittar till din webbplats från en annan publikationssida. Tänk på att hänvisningar inte täcker alla dina trafikkällor, men de tar hänsyn till var du har bakåtlänkar från andra källor.

Hur man mäter hänvisningar

Google Analytics har begränsade möjligheter att mäta referrals på ett korrekt sätt. Du kan dock fortfarande använda det för Referral Reports för att övervaka dina företagslistningssidor, trafik från sociala medier och organisk söktrafik.

När dina PR-insatser ger dig en onlinepublikation får du ofta en bakåtlänk till din webbplats. Dessa visas också i din Referral Report. Med backlinks kan du övervaka effekten av PR för att se de värdeskapande fördelarna.

Du kan alltid manuellt sammanställa varifrån dina hänvisningar kommer. Du kan till exempel skicka en enkät till dina nya och återkommande kunder där du frågar hur de hittade dig. Detta är också ett bra sätt att få feedback från dina kunder när det gäller deras mediekonsumtionsvanor, vilket innehåll de ofta tar del av och var.

Med Google Analytics kan du få tillgång till hänvisningsrapporter. Eftersom publikationerna inte också innehåller bakåtlänkar kan du kontakta dina kunder direkt för att fråga hur de hittade dig.

3

Konverteringar

En konvertering sker när en besökare agerar på din ”call to action”. Vanligtvis utför de en affärstransaktion med dig, till exempel gör ett köp eller investerar i en tjänst.

Att få nya kunder och vinna affärer är ett eftertraktat resultat av PR-insatser och det ultimata måttet på framgång.

Konverteringar kan vara svåra att beräkna, men du kan grovt beräkna det genomsnittliga antalet konverteringar du behöver från kvalificerade leads genom att konsultera dina försäljningsdata.

Så här mäter du konverteringar

Med Google Analytics och ett CRM-system (Customer Relationship Management) kan du enkelt identifiera hur många dagliga besökare du behöver locka till din webbplats. Därefter kan du beräkna hur många kunder du behöver konvertera för att få ditt företag att växa.

Konverteringar är eftertraktade resultat för alla PR-agenter. Det kan vara svårt att mäta konverteringar enbart med Google Analytics. Det smartaste alternativet är att rådfråga ditt säljteam och sätta ett riktmärke för årliga kundförvärv. Därefter kan du övervaka om konverteringarna är på rätt spår.

4

Domän auktoritet

Domänauktoritet beskriver hur relevant en webbplats är för ett visst ämnesområde eller en viss bransch.

Din poäng beräknas av en sökmotorrankningsprocessor som pekar på hur sannolikt det är att en webbplats rankas på sökmotorns resultatsidor. Mätt i procent ligger den genomsnittliga domänauktoriteten på mellan 40 och 50, upp till 60 är bra och över 60 är utmärkt.

Det är viktigt att ta hänsyn till din domänauktoritetspoäng när du försöker ranka mot konkurrenter. Din poäng indikerar din webbplats respektabilitet och påverkar hur du rankas mot konkurrenter. Även med en låg poäng, så länge den är högre än dina konkurrenters, kan din webbplats fortfarande vara mycket synlig.

Din poäng påverkas av kvaliteten och relevansen på ditt innehåll samt dess centralitet, vilket är hur starkt nätverket av bakåtlänkar och externa länkar är mellan din webbplats och andra.

Bakåtlänkar (backlinks)

En backlink skapas när en webbplats länkar till en annan, och kallas ibland för inkommande länkar. Dessa länkar är mycket viktiga eftersom de i princip representerar en förtroendeomröstning för din webbplats.

Sökmotorer som Google använder backlinks som ett sätt att mäta en webbplats auktoritet. Om du har många ansedda webbplatser som länkar till din, kommer Google att ta hänsyn till detta i sin algoritm och dra slutsatsen att eftersom ditt innehåll är värt att länka till, är det värt att visa för människor och därmed prestera högre i sökmotorresultaten.

Vi nämner rykte här, eftersom inte alla backlinks är födda lika. Länkar från populära och pålitliga webbplatser kommer att gynna dig mer än okända webbplatser med låg auktoritet. Även om det inte är så viktigt för att mäta din PR-strategi är det värt att notera att samma sak gäller för de externa länkar du tillhandahåller på din webbplats, så det är viktigt att bara länka till webbplatser med hög auktoritet.

Google använder backlinks för att mäta din webbplats auktoritet, vilket tas med i beräkningen av din sidas rankning. Backlinks gynnar också din webbplats trovärdighet.

Hur man mäter DA

Moz använder en maskininlärningsmodell som använder algoritmer och relevanta data för att beräkna domänauktoritetspoäng. Deras poäng baseras på tusentals verkliga sökresultat som de sedan använder som en standard för deras skala.

För att se din och dina konkurrenters domänauktoritet behöver du bara logga in på Moz. Deras steg-för-steg-guide hjälper dig att komma igång med din analys, snabbt och effektivt. Det här är ett snabbt och enkelt sätt att se hur dina poäng ligger till jämfört med dina konkurrenters domänauktoritet.

Normalt är det SEO- och digitala PR-experter som ansvarar för att utföra dessa uppgifter.

Du behöver inte göra svår matematik för att beräkna din domänauktoritet. Moz är ett onlineverktyg som du kan använda för att se din domänauktoritetspoäng och för att mäta dig mot konkurrenternas.

5

Sociala andelar

Prestanda i sociala medier bör inte förbises i dina PR-kampanjer. PR är trots allt hanteringen av dina kommunikationskanaler. Att utnyttja sociala medier är nu en stor del av PR, oavsett om det handlar om LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram eller TikTok.

Vi rekommenderar att du optimerar ditt sociala innehåll för att få ut så mycket PR som möjligt, särskilt med tanke på hur många konsumenter som nu använder mobila enheter för att komma åt internet och hålla koll på sociala interaktioner.

PR-specialister kan använda en rad olika indikatorer för att följa utvecklingen i dessa kanaler. Om möjligt bör sociala delningar kopplas till affärs- och intäktstillväxt, eftersom detta är en viktig indikator för effektiva strategier för sociala medier.

Se till att optimera ditt sociala innehåll för optimal PR-vinst. Genom att hålla koll på dina sociala delningar får du insikt i vilket innehåll som din målgrupp på sociala medier tycker är engagerande.

Hur man mäter sociala delningar

Olika webbplatser har olika mått för att mäta detta, till exempel retweets vs delningar på Twitter och Facebook, men i allmänhet har de alla liknande mått som du kan använda.

Det är viktigt att komma ihåg att varje webbplats och social plattform är unik, vilket innebär att de alla tjänar olika syften. I sin tur kommer en unik uppsättning mätkriterier att följa med varje plattform, beroende på deras mål och funktioner.

Facebook Insights, Instagram Business, Sprout Social, HubSpot och Google Analytics är några av de bästa analysverktygen att använda för att spåra dina sociala prestationer. Med dessa verktyg kan du djupdyka i dina resultat på en enda plattform eller samtidigt jämföra resultat över flera nätverk.

Facebook-sidvisningar, Twitter-länkklick, Instagram-tillväxt och räckvidd, innehållsprestanda, utgående hashtag-prestanda, reposts och delningar etc. Allt detta är exempel på vad du kan dokumentera för att hålla dig uppdaterad om din sociala delning.

Varje plattform har sitt eget mätsystem och sina egna verktyg. Men du kan fortfarande konsultera Sprout Social, HubSpot och Google Analytics för att få information om din sociala prestanda.

6

Engagemang

Engagemang är ett mått som mäter hur involverad din publik är i ditt innehåll och kan mätas genom olika interaktioner som likes, kommentarer eller delningar. En hög engagemangsgrad innebär att du har en frisk och lyhörd publik som tycker att ditt innehåll är intressant, roligt eller användbart.

Tänk på att PR kan vara en del av din holistiska marknadsföringsstrategi. Men PR söker en annan typ av engagemang än marknadsföring och/eller reklam. En avgränsad, målinriktad PR-kampanj är i princip det mest exakta sättet att beräkna engagemang.

Du kan alltid mäta likes, kommentarer och delningar. Men du kan också gå djupare in i de beskrivande uppgifterna om hur och varför människor engagerar sig i ditt innehåll. Detta beror på dina anpassade skäl för att spåra engagemang.

 • Gilla-markeringar, kommentarer, delningar etc. Dessa är individuella mätvärden som kan mätas.
 • Engagemang för inlägg. Antalet personer som interagerar med innehållet dividerat med antalet personer som såg det.
 • Organiska omnämnanden, där ditt varumärke nämns utan uppmaning, är ett bra tecken på varumärkeskännedom.

Engagemang visar hur involverad din publik är i ditt innehåll och håller koll på hur de gillar att interagera med ditt varumärke.

Hur man mäter engagemang

Engagemang kan mätas i analysverktygen för den specifika plattformen i fråga. Till exempel Instagram Insights och Facebook Insights. Det hjälper inte bara till att visa hur framgångsrik en PR-strategi är, utan också att lyfta fram vilket innehåll som människor engagerar sig i.

Genom att övervaka engagemanget kan du identifiera vilken typ av innehåll som din publik gillar och se vilka webbsidor som fungerar bra. På så sätt kan du skräddarsy ditt innehåll för att göra det mer sannolikt att lyckas i första hand.

Kom ihåg att varje social plattform och webbplats är unik och kommer att ha olika typer av interaktionsmätningar. Vilken typ av interaktion du söker beror också på vilket format ditt innehåll har.

7

Omnämnanden

Ett omnämnande är när ett varumärke refereras till i media eller "nämns" på webben. Omnämnanden är vanligtvis exklusiva för sociala medier, men de kan också hänvisa till onlinepublikationer och bloggar. Detta är en typ av informativt mått, eftersom de hjälper till att mäta varumärkets synlighet och omfattar PR-initiativ.

Genom omnämnanden kan du skapa god synlighet och även få ytterligare insikter om vad konsumenterna tycker och trender relaterade till ditt varumärke.

Inom PR har gynnsamma omnämnanden fördelen av ett ökat organiskt sökvärde för ditt varumärke. Ditt varumärkes trovärdighet påverkas också av omnämnanden, så du vill dokumentera vad som sägs om dig och vilka funktioner ditt varumärke har online.

Omnämnanden räknas varje gång du omnämns i media. Omnämnanden från sociala medier, onlinepublikationer och bloggar kan alla räknas. Du vill veta hur ofta du nämns och i vilket ton.

Hur man mäter omnämnanden

Google Alerts är en onlinekälla som kan meddela dig om nya resultat på hela webben. Den är dock begränsad på vissa sätt. För sociala strömmar kan du med Hootsuite övervaka konversationer som är relevanta för ditt företag, din bransch och dina produkter. Du kan övervaka vad folk säger baserat på nyckelord, hashtags, platser och till och med göra det mer specifikt för unika användare. Du kan kolla in vår guide med 50 verktyg för mediebevakning om du vill hitta några mycket användbara verktyg för att göra mediebevakning gratis.

Att konfigurera Google Alerts är ett bra ställe att börja på. Därefter kan du använda mer specifik programvara för att övervaka dina omnämnanden i sociala medier.

8

Mediernas räckvidd

Om ditt mål är att öka varumärkeskännedomen (låt oss vara ärliga, vi kan inte komma på någon anledning till varför det inte skulle vara så) kan mätningar av sociala medier ge några konkreta lösningar för att låsa fast och ge bevis på denna ganska hala varumärkeskvalitet.

Att mäta medvetenhet har alltid varit ganska knepigt, men med utvecklade mätmetoder är detta inte längre fallet. Nu kan vi mäta både intryck och räckvidd.

Men vad är det? Enkelt uttryckt:

 • Impressioner: Hur många gånger en person ser ett innehåll.
 • Räckvidd: Antalet potentiella tittare som ett innehåll har från dina följare och dess delningar.
 • Placeringar: Annonser, sponsrat eller redaktionellt innehåll som publiceras på tredje parts webbplatser.

Antalet impressions är särskilt användbart när du kombinerar det med dina engagemangsmått. Detta beror på att ett högt antal visningar med lågt engagemang innebär att även om många människor såg ditt innehåll, var det inte tillräckligt intressant för att interagera med.

Enbart medieintryck och placeringar kan inte avgöra PR-framgång. Tittarantal, engagemang och organiska sökresultat etc. bidrar alla till värdet av PR. Räckvidd är bra för att få en större publik att intressera sig för dig, men det betyder inte att alla 1 miljon besökare kommer att läsa din artikel eller vara en del av dina ideala kundkriterier.

Stor räckvidd är bra för att skapa medvetenhet, men PR kräver mer riktad räckvidd för att värva kunder. Impressions, reach och placements är inte alltid exakta i sina resultatberäkningar. Därför bör de åtföljas av mer specifika mätningar.

Hur man mäter räckvidd i media

Det är bäst att mäta medieräckvidd tillsammans med mer specifika kriterier, t.ex. tillväxt av följare eller ökade organiska sökresultat. Din PR-kampanj kan ha stor spridning, men se till att den ger konkreta resultat i förhållande till dina kampanjmål. Inte bara för att få placeringar.

Du kan spåra hänvisningstrafik, dvs. den trafik som kommer till din webbplats via en länk på en annan domän. Detta visar hur framgångsrika dina placeringar är och om de bidrar till att uppnå dina PR-mål. Hänvisningstrafik är mer exakt än visningar och räckviddsresultat, eftersom det är en indikator på plattformsrelevans och innehållskvalitet.

Det är bäst att mäta medieräckvidd tillsammans med mer specifika kriterier, t.ex. tillväxt av följare eller ökade organiska sökresultat. Räckvidden kan beräknas via en plattforms inbyggda mätvärden, Google Analytics och Google Ads för betald annonsering.

Checklista

I takt med att tekniken utvecklas blir mätmetoderna mer exakta och tillförlitliga. Detta är till fördel för din PR-strategi, mål och syften kan vara mycket specifika och delas upp i underavdelningar, med en mätning för varje.

Du behöver inte alltid mäta allt. Beroende på målen för din PR-kampanj kommer dina mätvärden att sammanställas baserat på de mest fördelaktiga mätområdena.

Dessa mått bör ge dig några användbara verktyg för att både planera och mäta framgången med dina PR-strategier. Ett tips är att alltid bygga upp ditt mätsystem som ett pussel, med ett specificerat mål för varje element som mäts. När alla pusselbitar passar ihop blir det en enhetlig uppsättning som fungerar.

Du behöver inte mäta allt, se bara till att det du mäter är meningsfullt i förhållande till slutmålen för din PR-kampanj.

Slutsats

Förhoppningsvis har den här artikeln hjälpt dig att få en bättre förståelse för varför PR-mått är viktiga och hur man mäter dem.

Varje steg i din PR-strategi bör ha ett mätbart mål, annars går du miste om tillväxtpotentialen från dina investeringar i PR-hantering. Kom ihåg att PR inte handlar om att öka kännedomen, utan om att bygga varumärkesauktoritet som leder till intäkter.

Att mäta resultaten från din PR-kampanj är enkelt att göra med den gratisprogramvara vi nämnde, men för omfattande data behöver du investera i någon analytisk programvara.

Ägna lite tid åt att frigöra den fulla potentialen i dessa mätningar.

Om du behöver hjälp med en PR-kampanj eller strategi med bevisade resultat kan du kontakta oss på PRLab idag.

augusti 21, 2023
Tillbaka till toppen
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram