Få dina meddelanden presenterade i nyheterna

PR-tjänster 
för finansiering

Underline
Om du är en startup eller ett företag som vill växa kan du söka investeringar från en mängd olika källor

What is startup funding?

Det nödvändiga kapitalet för att starta eller möjliggöra ökad tillväxt är vad som kallas startup-finansiering, och du bör känna till olika källor för finansiering för att kunna identifiera den lösning som uppfyller dina behov. Att säkra nödvändig PR-finansiering för att kunna starta ett företag eller för att lyfta det till nya nivåer kan kännas skrämmande. Det finns dock många alternativt att undersöka som kan leda till att säkra finansiering för ditt företag, vilket ofta skiljer sig beroende på marknad och industri.

Personlig finansiering

Trots att den primära källan till startup-finansiering mer än ofta kommer från personliga besparingar and krediter, kan grundare av startups rikta sin uppmärksamhet till vänner och familj för ytterligare investeringar. Om du ser till att undvika potentiella personliga komplikationer och konflikter, kan finansiellt stöd från nära relationer utgöra en utmärkt möjlighet. Detta eftersom individer sällan behöver övertygas på samma sätt som banker ofta kräver.

Riskkapital

PR-finansiering kommer också från riskkapital. Det är en typ av finansiering som tillhandahålls av privata investerare till startups som de tror har långsiktig tillväxtpotential. Detta liknar investeringar från ängelinvesterare, med skillnaden att ängelinvesterare är individer som investerar sina personliga medel, medan källan till riskkapital vanligtvis är ett annat företag eller större företag.

Andra källor

Det finns också möjligheten att säkra lån från banker eller utforska crowdfunding, varav det senare alternativet försöker utnyttja det kollektiva intresset för en idé. Statliga bidrag kan också vara ett alternativ beroende på var du befinner dig.

Hur PR kan hjälpa nystartade företag

PR är ett bra verktyg för att attrahera uppmärksamhet från riskkapitalister vid olika finansieringsrundor
Finansiering
Kännedom om varumärket
Attrahera intressenter

Finansiering

PR är ett utmärkt verktyg för att få riskkapitalisternas uppmärksamhet, och ett pressmeddelande om finansiering är mycket viktigt för att få riskkapital. Ett meddelande om finansieringsmöjligheter låter investerare veta att du söker investeringar samtidigt som du berättar för dem att du är värd att investera i. De kommer att anse att det är en låg risk att investera i ditt företag jämfört med företag som de inte är bekanta med.

Kännedom om varumärket

Målen med teknisk PR för nystartade företag är att öka varumärkeskännedomen och positionera dig som en tankeledare inom din bransch. Genom att använda dessa strategiska kommunikationstekniker för att öka din trovärdighet kommer investerare att ha större förtroende för ditt varumärke. Riskkapitalister finansierar i allmänhet inte nystartade företag från början, så om du tar dig tid att få mediabevakning med effektiv PR kommer du att bidra till att säkra investerarnas finansieringsrundor.

Attrahera intressenter

Ny finansiering kan locka uppmärksamheten från topptalanger till ditt team, såväl som nya kunder.

Typiska finansieringsrundor

Steg för steg
PR för serie-seedade rundor

PR för serie-seedade rundor

Seed-rundor är de första investeringsrundorna som ett företag kan försöka säkra upp, och de syftar till att samla in tillräckligt kapital för för att elevera en startup från att vara något konceptuellt till de initiala stegen av att utföra marknadsundersökning och produktutveckling.

+ läs mer

Det är det första steget av andelsbaserad investering och är således en investering associerat med ett högt risktagande. Ett konceptuellt startup har ännu inte demonstrerat någon lönsamhet vilket är en huvudsaklig anledning till att den initiala investeringen sällan kommer från riskkapitalister eller banker.

Seedade rundor är förmodligen det mest komplicerade stadiet för finansiering, eftersom att företag har begränsade siffror och information att redovisa för sina investerare. Detta är anledningen till att PR för seedade investeringar huvudsakligen fokuserar på berättelsen bakom varumärket, samt varför det finns en framtida efterfrågan för produkten eller tjänsten. Initiala investeringar är som nämnt associerat med ett högt risktagande, men investeringar från seedade rundor kan potentiellt leda till en enorm avkastning och värdeökning om företaget lyckas förverkliga sin potentiella tillväxt.

PR för ängelinvesteringar

En affärsängel är någon som investerar i ett nytt eller litet företag och således förser dem med nödvändig finansiering för att kunna ta en idé till forskning- och utvecklingsstadiet.

+ läs mer

Trots att finansieringar från en affärsängel ofta medför högre avkastningskrav än mer traditionella finansieringsalternativ, är en sådan investering fortfarande mindre riskfylld i jämförelse med ett banklån då en affärsängel sällan har något återbetalningskrav.

PR är nödvändigt för att presentera din verksamhet på ett spännande sätt som fångar affärsänglarnas uppmärksamhet, och därigenom drar fördel av investeringsmöjligheterna som dessa investerare kan erbjuda.

Vanligtvis kommer ängelinvesteringar från vänner och familj, men eftersom obeprövade startups är associerade med en hög sannolikhet för misslyckande, så är det väldigt viktigt att vara uppriktig med dessa risker för att undvika att förstöra betydelsefulla relationer. Investeringar från affärsänglar utgör därför ett bra alternativ då de ofta kommer från förmögna individer eller grupper av änglasyndikat som slår samman sina medel för att få tillgång till nya spännande företag.

PR för ängelinvesteringar
PR för serie A-finansiering

PR för serie A-finansiering

Serie A-finansiering för startups är det första steget av finansiering för företag som inleder sin finansiering genom riskkapital. Det är snarlikt finansiering genom seedrundor i bemärkelsen att båda utgår från försäljningen av andelar av aktier.

+ läs mer

Riskkapital är den term som används för investeringar i ett nystartat företag och kommer vanligtvis från företag som specialiserar sig på att investera i startups som redan uppvisat viss inkomst.

Målsättningen för pressmeddelanden som berör olika rundor av serie A-finansiering är att nå ut till investerare för att försäkra kontinuerlig tillväxt av företaget. Att dela med sig av olika finansieringsrundor i pressen är ett bra sätt att attrahera ytterligare investeringar, eftersom att det kan demonstrera tillit från redan befintliga investerare samtidigt som det uppvisar ambitionsnivån hos det mottagande företaget i hur de förvaltar deras tillgängliga resurser.

PR för serie B-finansiering

Serie B-finansieringsrundan är den tredje finansieringsfasen för en startup, och strategierna som är involverade i att säkra serie B startup-finansiering skiljer sig från tidigare.

+ läs mer

Detta är den andra investeringsrundan som kommer från riskkapitalister, och är lämplig för företag som genererar stabila intäkter och visar vinst.

Finansieringen från serie B-omgången används för att stödja ett företags tillväxt till nästa steg, vilket uppnås genom ökat talangförvärv, utveckling av nya produkter och tjänster samt expansion till nya marknader.

Eftersom företag har bevisat sin framgång i detta skede, kan investerare kan vara bekväma med att tillhandahålla större mängder finansiering. Dessa stora siffror kan tala för sig själva i PR-meddelandet om finansieringsmöjlighet, eftersom ett företag som investeras hårt i kommer att generera mer intresse från andra investerare. Ett pressmeddelande om finansiering av serie B bör fokusera på hur ett företag redan lyckas och uppnår sitt uppdrag och letar efter investerare för att fortsätta sin tillväxt.

PR för serie B-finansiering
PR för serie C

PR för serie C

Endast väldigt framgångsrika företag tar sig till denna finansieringsrunda. Detta inkluderar inte bara snabbt växande startups med en betydande användarbas, utan etablerade varumärken som vill expandera och växa till nästa nivå.

+ läs mer

På grund av den påvisade framgången för företag i den här omgången, kommer hedgefonder och investeringsbanker vilja involvera sig i vad som vid det här stadiet är en lågriskinvestering.

Stora investeringar av detta slag är bra PR, eftersom de påvisar att företaget är trovärdigt. Dessutom är företag i detta skede redo att börja förvärva andra varumärken, vilket också skapar PR-möjligheter och cementerar varumärkets position som ledande inom sin bransch.

Mediaträning

Det fjärde steget i ett företags finansieringscykel är serie D. I detta skede är ett företag redan mycket framgångsrikt, och finansiering eftersträvas vanligtvis för att uppnå ett specifikt mål såsom en fusion eller ett förvärv, eller expansion till en ny marknad.

+ läs mer

Det handlar ofta om en ny möjlighet som har dykt upp, och eftersom företaget redan gått igenom serie C, behöver de en extra boost för att nå sina mål.

På grund av den etablerade framgången för företag som går igenom denna finansieringsrunda, kan PR fokusera insatserna på att landa pressmeddelanden i publikationer av högsta rang. Förvärv och nya expansioner av företag i denna skala är av stort mediaintresse, och på grund av de specifika skälen för finansiering på denna nivå är det en fantastisk möjlighet att koppla in varumärkesvärderingar i berättandet.

Mediaträning

Hur kan PR hjälpa dig med din finansiering?

As a startup, securing funding is difficult. You are not alone in seeking financial support, as there is fierce competition from other entrepreneurs to grow their business. Convincing investors takes time, and you're probably under financial pressure at the same time. As such, the process can be stressful, time-consuming and often demoralising. But if successful, it's worth it, and then you can move forward with the capital needed to grow your business.

Differentiering av varumärket

Mättnaden av kommunikation i den digitala eran påverkar investerare, som ständigt bombarderas med nya innovativa startups. Public Relations kan hjälpa dig särskilja dig från dina konkurrenter och övertyga investerare att investera i just ditt företag.

Fördel för medierna

Det kan också hjälpa dig att hantera mediauppmärksamhet under ett pressmeddelande om finansiering. Att etablera sig i media bygger förtroende inte bara bland din målgrupp, utan även hos potentiella investerare. Detta beror på att “earned media” anses vara den mest autentiska formen av marknadsföring.

Bygga upp trovärdighet

Att skaffa finansiering ger stora PR-möjligheter att presentera ditt företag som trovärdigt och pålitligt. Att använda tech PR för att öka ditt varumärkes synlighet och etablera dig som en ledare i din bransch är ett säkert sätt att öka intresset för ditt varumärke och säkra framgång vid olika investeringsrundor, samt hjälpa dig att utöka räckvidden för ditt pressmeddelande.

PR-insamling

Insamling av medel är nyckeln till att säkra ditt företags plats på marknaden
Ikon
Du kan ha den mest kreativa och innovativa produkten eller tjänsten, men utan insamling av medel för att hjälpa dig att få ut den till massorna är det omöjligt för ditt varumärke att få det genomslag det förtjänar
Ikon
Det kan vara en utmaning att samla in pengar, oavsett om du fortfarande är på väg att etablera dig eller om du bara vill utveckla ditt företag. Det är här som bra PR kan göra stor skillnad
Ikon
Genom att täcka ditt varumärkes vision, identitet och unika bidrag har potentiella investerare blivit medvetna och intresserade, vilket innebär att de kan börja närma sig dig för att investera i ditt företag.

Fallstudier om PR-finansiering

Här hittar ni vår PR-byrås fallstudier på engelska

Vänta inte med PR! Kontakta oss 👋

Berätta om era behov, så tar vi fram en lösning

Relaterade tjänster

Täcker alla områden av PR-resan
Ikon för SEO-tjänster
SEO Byrå
Få fler visningar i sökmotorer och öka trafiken till hemsidan
Ikon för kriskommunikationstjänster
Kriskommunikation
Från förberedelse till riskhantering
Teknikens pr-ikon
PR för techbolag
Vi specialiserar oss på PR för techbolag och scaleups
Medieutbildning och PR-utbildning ikon
Medieträning
Vi hjälper er att hantera kontakten med media

FAQs

Några svar på de vanligaste frågorna om PR-finansiering

Vad är startup-finansiering?

Startup-finansiering  är anskaffning av kapital från investerare för att starta ett företag eller för att ta det till nästa nivå. Det finns många alternativ att utforska för att säkra finansiering för ditt företag, och det varierar ofta mellan land och bransch.

Även om den främsta källan till startup-finansiering är personligt sparande och kredit, kan många startup-grundare vända sig till vänner och familj för investeringar. Förutsatt att du undviker personliga komplikationer är det bra att be om ekonomisk hjälp från nära kontakter, eftersom människor behöver mindre övertygande än en bank.

Startup-finansiering kommer också från riskkapital. Detta är en typ av finansiering som privata investerare tillhandahåller startups som de tror har långsiktig tillväxtpotential. Detta liknar investeringar från ängelinvesterare, med skillnaden att ängelinvesterare är individer som investerar sina personliga medel, medan riskkapital tenderar att komma från ett större företag.
Det finns också möjligheten att ta lån eller utforska crowdfunding, varav den senare försöker utnyttja det kollektiva intresset för en idé. Statliga bidrag kan också vara ett alternativ; se till att utforska vad som erbjuds där du befinner dig.

Vad är en finansieringsrunda?

Om du inte arbetar med finansiering eller riskkapital kanske du inte är bekant med finansieringsrundor eller investeringsrundor. En finansieringsrunda är när ett företag vill handla med eget kapital för investeringar, för att stimulera tillväxt eller nå sin nästa milstolpe. Vanligtvis finns det en mängd rundor av finansiering-pressmeddelanden för startups, som var och en definieras av vilket stadium verksamheten befinner sig i och hur mycket de behöver för att gå vidare till nästa steg och finansieringsrunda.

Den första finansieringsomgången kallas en seed-runda, och det är när ett företag vill starta och börja utveckla sin idé. Denna investeringsrunda är huvudsakligen inriktad på att skapa meddelanden om finansieringsmöjligheter för att säkra medel för forskning och utveckling. När din produkt eller tjänst har dragkraft är det dags för en serie A-runda för att fortsätta utveckla verksamheten.

Om du kan påvisa ditt företags tillväxt och framgång kan du gå vidare till nästa omgång: B-rundan. Denna är för nystartade företag som är redo att skala upp sin verksamhet genom att utöka både antal anställda och kundbas. Om denna tillväxt uppnås är nästa steg serie C-finansiering, vilket är när ett företag vill expandera till nya marknader eller börja förvärva andra företag.

Slutligen finns det serie D: en finansieringsrunda som nås av få startups, och som tjänar till att finansiera oväntade nya tillväxtmöjligheter, eller för att hjälpa till om den förväntade tillväxtnivån under serie C inte nåddes.

Hur tillkännager man en finansieringsrunda?

Ett pressmeddelande om finansiering är en fantastisk möjlighet till medietäckning, eftersom det bevisar att investerare ser potentialen i ditt företag. Således är ett pressmeddelande om finansiering ett smart sätt att bygga upp trovärdighet. Det är viktigt att ha en bra strategi för ditt pressmeddelande. Du tillkännager en investeringsrunda genom att få publikationer att dela dina finansieringsprestationer, samt varför andra investerare borde vara intresserade av ditt företag.

Investeringsrundan ditt företag befinner sig i kommer att avgöra hur du pitchar finansieringen till media. Topp-publikationer är bara intresserade av väldigt stora investeringar, och skulle förmodligen inte publicera pressmeddelanden om om tidiga rundor av kapitalanskaffning. Men det handlar inte bara om att skicka siffror till journalister.

Det krävs fortfarande en bra berättelse för att maximera engagemanget i nyheterna. Därför behöver du samla in rätt sorts data inom ditt företag och ha korrekta siffror som kan redovisa ditt företags tillväxt och potential.

Det finns mycket hålla koll på när det gäller finansieringsmeddelanden, såsom tidpunkt, bildanvändning, att nå ut till kunder och distribuera på webbplats och sociala medier. Dessa är alla marknadsföringsstrategier som PRLab kan hjälpa dig med.

Vad betyder serie A-finansiering?

Serie A-finansiering är det första steget av finansiering för företag som inleder sin finansiering genom riskkapital. Det liknar seed round-finansiering då det är aktiebaserat. Riskkapital är termen som används för investeringar i startups, och kommer vanligtvis från företag som är specialiserade på att investera i nya företag som redan genererar intäkter.

Syftet med ett pressmeddelande om serie A-finansiering är att nå ut till investerare för att säkerställa ett företags fortsatta tillväxt. Att dra nytta av pressmeddelanden om finansiering och dela aktuella framsteg med media är ett bra sätt att säkra ytterligare investeringar, eftersom det visar hur ambitiöst ditt företag är när det kommer till att utnyttja de resurser som finns tillgängliga.

Hur kan PR hjälpa dina finansieringsinsatser?

A funding press release is a fantastic opportunity for media coverage, as it demonstrates that investors believe in the potential of your company. Thus a funding announcement press release is a sure way to build credibility. It is important to have a good strategy for your press release funding announcement. You announce an investment round for startups by getting publications to share your funding achievements as well as why other investors should be interested in your company.

When it comes to PR funding the investment funding round your company is on will determine your approach to pitching your funding to the media. Top tier publications are only interested in very large investments and probably wouldn’t pick up a story from the early rounds of startup funding. However you don’t just send journalists the numbers, you need to still have a good story to tell to maximise engagement with the news. To do this you need to gather significant data within your business, and have accurate numbers that can demonstrate the growth and potential of your company.

There are many logistics to consider with a funding announcement such as the timing, the images used, reaching out to clients and distributing on your website and social media. These are all marketing strategies PRLab can assist you with.

Bemästra PR: Insiktsblogg

Frigör din kommunikationsförmåga. Utforska vår blogg för expertinsikter när det kommer till PR, media, intern kommunikation och digital marknadsföring
Läs mer
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRlab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram