Vad är ett pressmeddelande? Definition

Du har troligen vid något tillfälle läst ett pressmeddelande. Kanske skrivet av ett stort multinationellt företag, politiker eller någon annan som vill dela med sig av nyheter. Men vad är egentligen ett pressmeddelande? I den här artikeln förklarar vi vad det är, hur man skriver ett, när det ska användas och varför det kan vara viktigt för ditt företag.

publicerad: mars 24, 2023
uppdaterad: mars 24, 2023

Vad är ett pressmeddelande?

Pressmeddelandet uppfanns av Ivy Lee 1906 när han arbetade för Pennsylvania Railroad. Tyvärr inträffade en olycka. På den tiden skrev journalister om en sådan nyhet utifrån fakta och information som de själva samlat in. Ivy bestämde sig för att ta eget initiativ och skrev det allra första pressmeddelandet som förklarade olyckan. Detta distribuerades till journalister och publicerades utan några ändringar i texten. Sedan dess har pressmeddelandet utvecklats och blivit en viktig del av alla kommunikationsteam världen över.

Cambridge Dictionary definierar det som

“ett offentligt uttalande som pressen får publicera om de vill”.

En något mer djupgående definition av pressmeddelanden från Wikipedia lyder:

“ett skriftligt eller inspelat meddelande som riktas till nyhetsmediernas medlemmar i syfte att tillkännage något som är av skenbart nyhetsvärde”.

Vi kan se i båda definitioner att pressmeddelandets mening och syfte är att nå ut och kommunicera till specifika parter, med det bredare målet att få täckning och uppmärksamhet från en större målgrupp. För att lyckas med detta krävs skicklighet och teknik. Alla företag kan skriva ett pressmeddelande, men det är inte alla företag som får medial uppmärksamhet genom att göra det.

Det som distribueras till journalister måste stämma överens med ditt varumärke och göra det möjligt för dig att bygga upp trovärdiga relationer med journalister över tid, med målet att nå befintliga och potentiella kunder. För att skriva ett effektivt pressmeddelande behövs god förståelse av dess struktur.

Pressmeddelandets format

1

Rubrik

Den viktigaste delen av ett pressmeddelande är rubriken. Det är den som journalisten tittar på först.

Lägg lika mycket tid på att formulera rubriken som på att skriva själva pressmeddelandet.

Vikten av en slagkraftig rubrik kan inte understrykas nog. Den måste fånga journalistens uppmärksamhet och övertyga hen att publicera, men får samtidigt inte avslöja allt. Gör den det riskerar journalisten att inte läsa resten av pressmeddelandet och därmed missa väsentlig information.

2

Ingress

Detta är ofta en enstaka mening som bygger vidare på rubriken och ger mer kontext, utan att avslöja hela storyn.

3

Brödtext

Brödtexten i ett pressmeddelande ska svara på vem, vad, varför, var, när och hur. Stödjande bevis, källor och citat från experter ökar trovärdigheten. Det är viktigt att det inte låter som reklam.

4

Call to action & kontaktinformation

Som avslutning på pressmeddelandet kan du lägga till några rader med kontaktinformation ifall journalisten är intresserad av att ställa frågor eller boka in en intervju. Om nyheten är tänkt att publiceras ett specifikt datum bör detta även läggas till i denna del.

Läs gärna vår artikel om format för pressmeddelanden om du vill fördjupa dig ytterligare.

Varför är pressmeddelanden viktiga för företag?

Ett pressmeddelande ger dig möjligheten att marknadsföra eller skapa intresse för ditt varumärke.

Det är att sätt för dig att skapa kontrollerad pressbevakning. Pressmeddelanden är det ideala sättet för företag att dela viktiga företagsnyheter och göra officiella tillkännagivanden.

Några användningsområden för ett pressmeddelande för ett företag är exempelvis:

 • Skapandet av ett nytt företag
 • En viktig händelse
 • En nyanställning
 • Omprofilering av varumärke
 • Nytt partnerskap eller fusion
 • Lansering av en ny produkt
 • Meddelande till aktieägare eller kunder om att organisationsstruktur har ändrats
 • Öppnande av nytt kontor, ny butik eller fabrik
 • En utmärkelse eller annan meriterande certifiering
 • Innovationer och utveckling

Vad är syftet med ett pressmeddelande?

Huvudsyftet med ett pressmeddelande är att skapa medietäckning och öka varumärkeskännedomen. När det gäller förhållandet mellan kostnad och nytta kan ett enda pressmeddelande, om det tas upp av ett medieföretag, skapa mer varumärkeskännedom än en varumärkeskampanj med hög budget.

Några andra mål med ett pressmeddelande är följande:

 • Att bygga upp relationer med journalister
 • Att bli känd för öppen och transparent kommunikation
 • Att stötta PR-arbetet

Olika sorters pressmeddelande

Beroende på vilken typ av pressmeddelande du skriver kan formatet och tonen behöva anpassas. Här är några av de vanligaste typerna av pressmeddelanden och variationer av formatet:

1. Event-pressmeddelande

Till exempel ett välgörenhetsevent eller en konferens. Den här typen av pressmeddelande är både ett tillkännagivande av evenemanget och en inbjudan att delta i evenemanget. I brödtexten bör det nämnas huruvida eventet är öppet för allmänheten och hur en får tillträde.

2. Ny produkt

Till exempel om ett bilföretag släpper en ny modell. Den här typen av meddelande bör fokusera på hur produkten skiljer sig från konkurrenternas modeller och även på kundfördelarna med den nya modellen.

3. Nya affärer

Till exempel om ett flygbolag lanserar ett kryssningsbolag. Den här typen av pressmeddelande bör belysa varför varumärket tror att det har vad som krävs för att ta sig in på ett nytt område eller marknad; hur det kan konkurrera med andra varumärken och vad är värdet för kunden?

Är ett nyhetstips samma som ett pressmeddelande?

Det korta svaret är nej.

Den största skillnaden är att pressmeddelanden fyller en marknadsföringsfunktion för en organisation, medan ett nyhetstips kan handla om i princip vad som helst. Till exempel politik, brottslighet eller en berättelse av allmänintresse.

Som nämnt myntades begreppet pressmeddelande år 1908; en tid då de flesta nyheter var tryckta. Sen dess har saker och ting förändrats. Även om pressmeddelandet representerar ett mer traditionellt tillvägagångssätt för kommunikation, i praktiken en enkelriktad kommunikation där medierna bestämmer över berättelsen, har den nya digitala miljön med tvåvägskommunikationen på många sätt begränsat journalisternas makt. De kan har makten att publicera en nyhet, men när den väl är publicerad får den sitt eget liv.

Sammanfattning

Pressmeddelandet har sedan 1908 utvecklats till ett kraftfullt kommunikationsverktyg som kan förbättra SEO och skapa uppmärksamhet i media. Det är inte bara ett reklamverktyg utan snarare ett effektivt sätt att kommunicera vad som händer inom ett företag.

Matias Rodsevich
Matias Rodsevich
VD för PRLab
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram