Skillnaden mellan PR, marknadsföring och reklam

Många blandar ihop termerna PR, marknadsföring och reklam. Den här artikeln kommer att förklara de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan dessa affärsfunktioner. Vi kommer att jämföra mål, dagliga aktiviteter och hur funktionerna samverkar för att främja varumärket och satta försäljningsmål. Vi kommer också att titta på de mått som används för att mäta framgång.

publicerad: oktober 5, 2022
uppdaterad: juli 4, 2023

Definition av PR

Enkelt sett så kan PR definieras som hanteringen eller vårdandet av rykte och den bilden offentliga bilden. Det grundar sig i processen att bygga ömsesidig förståelse och förtroende mellan en kund och varumärke.

Läs mer om PR

Definition av marknadsföring

Marknadsföring definieras som processen att identifiera och tillfredsställa kundbehov på ett lönsamt sätt samtidigt som man bygger relationer med konsumenter. Detta sker främst genom att sälja produkter som möter efterfrågan

Definition av reklam

Reklam definieras som en kommunikationsteknik som används för att sälja produkter eller tjänster. Syftet är att förmå personer att svara på ett visst sätt på produkten eller tjänsten som marknadsförs.

Skillnaden mellan PR, marknadsföring och reklam: Sammanfattning

För att kort förklara skillnaden mellan PR, marknadsföring och reklam fokuserar marknadsföring på att skapa intäktsgenererande möjligheter genom att marknadsföra och sälja specifika produkter eller tjänster. PR skiljer sig från detta eftersom det handlar om att skapa och upprätthålla ett holistiskt, positivt rykte för ett företag, varumärke eller person. Reklam är den kommunikationsmetod som används för att sälja produkter.

1

Public Relations

Ur ett helhetsperspektiv av marknadskommunikation är PR ett stödverktyg för det övergripande organisatoriska målet.

En viktig punkt att komma ihåg är att PR fokuserar på redaktionellt innehåll för marknadsföringsaktiviteter.

Inom PR använder vi oss också av tredje parts rekommendationer och förtjänad media för att skapa publicitet. Detta skiljer sig från marknadsföringsaktiviteter i den meningen att marknadsföring använder betald reklam för att skapa medvetenhet. Dessutom syftar PR till att dela värdeskapande och pålitlig information, i motsats till att övertyga mottagaren att köpa produkter. Till exempel kommer reklamaktiviteter att dela produktspecifikt innehåll, såsom hållbara funktioner och möjligheter, PR däremot förbättra dessa ansträngningar genom att dela thought leadership berättelser om skaparna bakom produkten och deras vision.

Lär dig mer om tankeledarskap
2

Marknadsföring

Marknadsföring är inriktat på att marknadsföra en specifik produkt, tjänst eller idé för att öka försäljningen. Som en del av de övergripande marknadsföringsaktiviteterna inkluderar detta att genomföra marknadsundersökningar och att formulera reklamkampanjer. På grund av det starka fokuset på att generera försäljning och göra vinst skapas reklambudskap för att stimulera marknadens efterfrågan som resulterar i utförda köp.

3

Reklam

Reklam handlar främst om att övertala en målgrupp att köpa en produkt eller tjänst. Detta sker vanligtvis via via tv, internet, radio eller skyltar och affischer. Reklam är en del av marknadsföringen, som tillhandahåller information om en produkts detaljer för att få människor att välja just den produkten.

Jämförelse av aktiviteter

Uppgifterna som PR-team, marknadsföringsteam och reklamteam ansvarar för skiljer sig avsevärt åt. Detta inkluderar funktionerna för varje område, målgrupp och de mätvärde som används.

PR
Marknadsföring
Reklam
Mål

Etablera relationer med företagets intressenter inklusive kunder, aktieägare och media

Positiv image hantering

Skapa ömsesidigt fördelaktiga partnerskap med journalister

Förvärva nya kunder

Generera vinst

Anpassning med andra delar av organisationen

Uppnå organisationens strategiska mål

Kommunicera produktens funktionella fördelar

Kundförvärv och bibehålla kunder

Att uppnå avkastningsmål för kampanjer

Dagliga aktiviteter

Skriva pressmeddelande

Pitcha för media

Bygga ömsesidiga relationer med journalister

Kriskommunikation

Investeringsrelationer

Skapa innehåll som främjar varumärket, till exempel hur företagets VD är en tankeledare

Försäljningsprognoser uppdelade efter produkt och region

Överse kundundersökningar och implementera feedback

Leveransplanering med drifts- och tillverkningsteam

Köpa reklamutrymme digitalt, i radio eller tv

Budgetera för mediekampanj

Målgrupp

Kunder

Anställda

Investerare

Mediakontakter

Kunder (nya och befintliga)

Aktieägare

Leverantörer

Kunder (nya och befintliga)

Mätbarhet

Räckvidd

Share of voice

Socialt engagemang

Räckvidds kvalitet

Domänauktoritet

Trafik från förtjänad media

Antal positiva omnämnanden (online, fackpublikationer, sociala medier osv.)

Utmärkelser och priser

Bruttovinst

Aktiepris

Intäkter

Kännedom om varumärket

Leads och försäljning

Kostnader för kundförvärv

Trafik

Konverteringsgrad

Kännedom om varumärket

Kundengagemang

Marknadsföring per kund

Livstidsvärde

Marknadsundersökning

Identifiera vilka journalister som har inflytande i branschen

 Identifiera relevant media att bygga relationer med

Förstå kundens behov utifrån marknaden som de verkar inom

Förstå vilka medier kunden konsumerar exempelvis lokalmedia, TV, eller digitala medier

Varumärkesbyggande och 
artikulering av kärnvärden

Förklarar varumärkeslöftet i pressmeddelanden

Använda forskning för att bygga upp ett värdeerbjudande och omvandla det till ett varumärkeslöfte

Använda varumärkets tillgångar i annonser

Försäljningsdrivande 
mål

Kommunicera forskning och utveckling av nya produkter eller tjänster

Ta beslut om vilken produkt som ska marknadsföras beroende på kundens behov och kapacitet

Marknadsföra produkter

Inverkan på varumärket

Bygga varumärket genom positionering

Skapa varumärket baserat på forskning

Använda varumärkets tillgångar i reklamcamping

Position i organisationshierarkin

Rapporterar till det centrala marknadsteamet

Koordinera med andra marknadsföringsteam inför nyckelaktiviteter

Rapportering till styrelsen

Arbeta med verksamhets-, försäljnings- och serviceteam för att koordinera efter organisationens strategiska mål

Rapporterar till det centrala marknadsteamet

Samarbeta med andra team kring produkten

Hur framgång inom PR mäts

Beroende på PR- och/eller marknadsföringskampanjens mål kommer olika nyckeltal att vara satta för att mäta aktiviteters framgång. Du behöver något begripligt för att påvisa hur PR och marknadsföringsinsatser bidrar till kundens vinster och ROI. KPI:er gör mål mer realistiska och visar hur investeringar i PR och marknadsföring stödjer företagets övergripande mål.

Nå ut i media

Ett vanligt mätvärde som PR-teamet mäts mot är antalet pressmeddelanden och pitcher som de skickat och hur de presterar efter att de blivit publicerade. Varje publicering genererar en viss räckvidd beroende på vilken medieaktör som valt att publicera materialet. Det är eftersträvansvärt att inkludera en s.k. Backlink till kundens hemsida, vilket medieaktörer sällan är intresserade av.

Förtjänad räckvidd

Antalet besökare som drivs till kundens hemsida som ett resultat av PR-aktiviteter. Förtjänad mediatrafik skiljer sig från trafik som erhålls genom köpt utrymme, exempelvis reklam.

Domänauktoritet

Domänauktoritet mäts med hjälp av verktyg som Semrush och Moz. Genom att säkra länkplaceringar på tredje parts webbplatser kan PR bidra till hur väl en webbplats rankas i sökmotorer. Detta påverkas av domänauktoritet och SEO.

Det som gör det svårt att mäta PR är att resultaten inte alltid tydligt kan kopplas till ROI.

Hur marknadsförings framgång mäts

Hur man mäter marknadsföringsmål är mycket mer anpassat till organisatoriska strategiska mål.

Aktiepris

Om ett bolag är publikt kommer aktiekursen att vara ett av primärt fokus. Priset är väl anpassat efter aktieägarnas uppfattning och som hanteras av PR-teamet.

Intäkter och vinst

Intäkter och vinst är även viktiga mätbara mål, såväl för marknadsförings teamet och resten av företaget.

Hur en framgångsrik reklamkampanj mäts

KPI:er för annonsering kommer att variera beroende på vilken typ av reklam företaget kör.

Klickfrekvens

Klickfrekvensen används för att mäta effektiviteten av onlinekampanjer. CTR hänvisar till förhållandet mellan klick på en specifik länk i jämförelse med antalet sidvisningar. Som ett exempel är antalet personer som ser en annons kontra antalet personer som klickar på den och landar på webbsidan.

Kostnad per klick

Kostnad per klick är hur mycket du betalar varje gång en kund klickar på en annons.

Konverteringsgrad

Detta är antalet personer som besöker en produktsida jämfört med antalet personer som köper produkten.

Överlappningar och likheter

PR, marknadsföring och reklam skiljer sig till sin natur från varandra. Eftersom alla hjälper att bygga ett varumärke och kommunicera med målgruppen skapar de och förlitar sig på tydliga budskap. De etablerar varumärkets identitet och röst. Detta kräver att marknadsavdelningen och PR-teamet arbetar tillsammans för att anpassa sig till nyckelbudskap, målgrupper och kommunikationsstrategier, för att säkerställa enhetliga budskap.

1

PR

PR handlar om rykteshantering och relaterade kommunikationsaktiviteter som syftar till att etablera varumärkets marknadsposition, bygga upp förtroende och få publicitet genom förtjänad media och tredjepartserkännande.

2

Marknadsföring

Man bör se på marknadsföring som paraplyet som innefattar all produktstrategi, säljfrämjande aktiviteter och prissättning tillsammans. Marknadsföring består inte av en enda aktivitet, utan snarare flera processer som leder till det övergripande marknadsförings- och kommunikationsmålet. I denna mening representerar marknadsföring de kombinerade ansträngningarna som skapar medvetenhet, skaffar kunder och driver vinst.

3

Reklam

Vanligtvis åtföljs reklambudskap av en specifik uppmaning eller call to action, till exempel "tidsbegränsat erbjudande, köp nu".

Slutsats

Förhoppningsvis har den här artikeln hjälpt dig att förstå skillnaden mellan PR, marknadsföring och reklam. Även om de har många likheter och deras mål kan överlappa med varandra har de olika olika prioriteringar. Teamen ska komplettera varandra i leveransen av ett gemensamt budskap till kunden, däremot använder de olika taktik för att uppnå sina mål. De använder även varierande mått för att mäta framgång på.

oktober 5, 2022
Tillbaka till toppen
Matias Rodsevich
Matias Rodsevich
VD för PRLab
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
chevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram