Wat is Public Relations? De definitie van PR

In dit artikel bieden we een definitie en betekenis van wat PR is en de rol ervan in de marketingaanpak. We behandelen wat PR-specialisten doen en de verschillende vormen van public relations, zowel positief als negatief. Het wordt vaak verward met andere communicatiepraktijken. Om dit te voorkomen, bekijken we de verschillen tussen public relations en andere vormen van marketing.

gepubliceerd: september 29, 2023
bijgewerkt: september 29, 2023

Wat is public relations (PR)?

Public Relations of publieke relaties is een strategisch communicatieproces voor het bouwen en onderhouden van een wederzijds voordelige relatie tussen twee of meer partijen.

Dit kan bijvoorbeeld een relatie zijn tussen een bedrijf en diens publiek (klanten, consumenten, het algemene publiek), een business-to-business (B2B) relatie, of een relatie die het bedrijf heeft met specifieke journalisten.

Onder PR vallen mediaverzoeken, zaken die betrekking hebben op aandeelhouders en sociale aangelegenheden, informatie en vragen over het bedrijf en het imago van het bedrijf.

Wat wordt er bedoeld met PR?

Public relations is het proces van het beheren en delen van informatie van een individu of bedrijf met het relevante publiek of de doelgroep om hun perceptie zo goed mogelijk te beïnvloeden.

Wat is de rol van public relations?

PR heeft ook als doel om wederzijds voordelige relaties te genereren door voor verschillende doeleinden met derden in zee te gaan. In die zin worden PR-tactieken ook algemeen toegepast om reputaties te ontwikkelen, te laten groeien, te verbeteren en te beschermen.

Het idee van public relations is dat een persoon, bedrijf of merk in het best mogelijke licht aan het publiek wordt gepresenteerd.

Dit wordt gedaan door PR-professionals, die zich onder andere bezighouden met het genereren van goede berichtgeving in de pers en het voorstellen van zakelijke beslissingen die de steun van het grote publiek krijgen. PR wordt gedefinieerd als het versterken van het imago van een merk met behulp van organische methoden. Bijvoorbeeld, het positioneren van een thought leader: een naam en een gezicht van het bedrijf te vertegenwoordigen. Dit voegt waarde toe aan het bedrijfsimago door overtuigingen aan het merk te linken. Het merkimago kan ook gaan over expertise en nieuwe ideeën binnen de branche. Deze praktijken hebben een enorme impact op bedrijven met aandeelhouders. Beursgenoteerde bedrijven worden gewaardeerd op basis van het vertrouwen van het publiek in het betreffende bedrijf.

Meer informatie over hoe je media-aandacht kunt krijgen

Soorten public relations

1

Mediarelaties

Het opbouwen van een goede relatie met de relevante media, fungeren als hun content bron en het informeren van hen over een campagne.

2

Relaties met investeerders

Toezicht houden op de relaties tussen het bedrijf en zakelijke investeerders. Hier worden beleggersevenementen, het vrijgeven van financiële rapporten en klachten en vragen van beleggers afgehandeld.

3

Productie relaties

Dit sluit aan bij de directe bedrijfsvoering van een bedrijf. Deze afdeling ondersteunt de bredere marketinginspanningen van het bedrijf en is vaak gekoppeld aan specifieke campagnes en nieuwe of verbeterde productlanceringen.

4

Relaties met de overheid

Vertegenwoordigen van het merk bij overheidsinstanties met betrekking tot het beheer en de naleving van beleid en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld eerlijke concurrentie en werknemersrechten.

5

Interne relaties

Deze tak verzorgt de relaties tussen het bedrijf en diens werknemers. Het gaat dus om zaken als de advisering van medewerkers, de tevredenheid over de arbeidsomstandigheden en de bemiddeling bij eventuele problemen tussen de partijen om publieke openbaarmaking van particuliere bedrijfsinformatie te voorkomen.

6

Gemeenschapsrelaties

Dit is branchespecifiek en wordt gebruikt bij het beheer van de sociale en gemeenschapsaspecten van het merk, op het gebied van bijvoorbeeld onderwijsprogramma’s of het milieu. Deze afdeling is de sleutel om mensen aan hun kant te krijgen.

7

Klantenrelaties

De verantwoordelijkheid van deze afdeling is het beheren van belangrijke relaties en het omgaan met zorgen van klanten. Voorafgaand aan een campagne wordt marktonderzoek uitgevoerd om de wensen en verwachtingen van klanten te begrijpen.

Waarom is PR belangrijk?

PR is de drijvende kracht is achter het opbouwen van vertrouwen.

Reputatiemanagement, een belangrijk onderdeel van het opbouwen van vertrouwen voor organisaties, is een langetermijnproces en niet iets dat kan worden bereikt met een eenmalig campagneprogramma.

Het moet voortdurend worden herzien en onderhouden om de geloofwaardigheid te versterken. Een PR-team zal zorgen voor het opbouwen van gemeenschapsrelaties in nieuwe, internationale en huidige markten.

Via PR is het mogelijk om een ​​grotere online merkzichtbaarheid te verkrijgen, aangezien digitale inhoud langer meegaat dan gedrukte media. Online artikelen kunnen continue exposure voor het merk genereren. Het is ook mogelijk om links uit online bronnen te krijgen, die de SEO-prestaties van het merk ondersteunen. Een ervaren benadering van mediarelaties is ook belangrijk voor het vergroten van de geloofwaardigheid en het beheren van relaties met journalisten. PR-managers streven naar een positieve, kwalitatieve berichtgeving voor hun klanten. Gezonde mediarelaties zijn belangrijk in PR, om te helpen bij het verspreiden van waardevol nieuws onder de doelgroepen.

Voor startende bedrijven die misschien niet over het geld beschikken om impact te maken met behulp van advertenties, kan PR met een beperkt budget het verschil maken. Een bedrijf kan door middel van PR op een kostenefficiënte manier naam maken voor diens merk. PR kan ook de opbouw van een gemeenschap rondom het merk ondersteunen en de doelgroep in staat stellen interactie te hebben via social media. Dit vergroot de betrokkenheid bij het merk. Loyaliteit kan worden opgebouwd als gevolg van de sterke methoden voor het bevorderen van betrokkenheid die PR-teams toepassen. PR kan ook helpen de communicatie van thought leadership te verbeteren. Dit maakt een bedrijf menselijk.

Lees meer over waarom PR belangrijk is

Wat is een PR-specialist?

Een PR-specialist is iemand die merken helpt een positief imago bij het publiek te creëren door PR-strategieën op te zetten en uit te voeren. Dit kunnen verschillende promotiecampagnes zijn via verschillende kanalen en formats, zoals sociale media, persberichten en offline betrokkenheid.

Learn more about PR specialist

Welk diploma heb je nodig om in PR te werken?

Er zijn veel routes naar een PR-carrière. Public relations, journalistiek, politieke wetenschappen, marketing en communicatie zijn allemaal mogelijk. Dit staat echter niet vast, er zijn veel verschillende mogelijkheden.

Welke vaardigheden zijn vereist?

PR vereist de behoefte aan zogeheten softskills, zoals sterke mondelinge communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Sterke schriftelijke vaardigheden zijn ook essentieel. Het vermogen om te onderhandelen is gewenst, aangezien je middelen en financiële zaken beheert.

Je moet ervoor zorgen dat meerdere partijen blij zijn om mensen aan een gemeenschappelijk doel te laten werken. Tijdmanagement is ook een essentiële vaardigheid. Een onrealistische planning betekent dat de campagnedoelstellingen niet binnen de afgesproken tijd worden behaald. Een accurate planning en het managen van onvoorziene gebeurtenissen zijn de sleutel tot een succesvolle carrière in PR. Anticiperen op problemen voordat ze zich voordoen, voorkomt vertraging. Tijdigheid is essentieel voor klanten en effectieve projectmanagement vaardigheden zijn een must-have.

Afhankelijk van het gebied waarin je werkt, kunnen sectorkennis en expertise van onschatbare waarde zijn en een grote bijdrage leveren aan het opbouwen van vertrouwen bij klanten.

Positieve PR

Positieve PR is het bijproduct van een proactief bedrijf. PR-specialisten werken eraan om de reputatie van het merk vorm te geven en deze in een positief daglicht te presenteren. Dit omvat alles waar het merk mee te maken heeft: de ideeën, het product, de prestaties, de mensen en de leiders.

De rol van positieve PR is het verbeteren van de manier waarop het publiek het merk waarneemt en waar het mee geassocieerd wordt.

Positieve PR bouwt voort op de waarden en overtuigingen van het merk. Op het gebied van gezondheidszorg en geneeskunde kan bijvoorbeeld een campagne worden opgezet om het bewustzijn voor een belangrijk onderwerp binnen de gezondheidszorgsector te vergroten. Op deze manier wordt het merk niet alleen gezien als een voorstander van het onderwerp, maar bouwt het ook een reputatie op door ernaar te handelen.

Voorbeelden van positieve PR-oefeningen

  • Campagnes om het bewustzijn te vergroten
  • Datagestuurd persbericht waarin de acties en prestaties van de organisatie worden belicht
  • Tweerichtingscommunicatie voor een hechtere verbinding met het publiek

Negatieve PR

Negatieve PR bouwt niet voort op iets nieuws, maar gaat eerder over de reactie op eventuele negatieve connotaties rond de reputatie van een merk. In die zin zijn praktijken op dit gebied ex post facto; acties die eventuele schade zullen beperken die zou kunnen voortvloeien uit een eerdere gebeurtenis waarbij het bedrijf betrokken was.

Voorbeelden van negatieve PR-oefeningen

PR beschermt het merk tegen negatieve publiciteit. Als het product van een organisatie bijvoorbeeld niet goed functioneert of op enigerlei wijze schade toebrengt aan de consumenten, zal het PR-team te maken krijgen met een reactie en een potentiële bedreiging voor het voortbestaan ​​van dat product en dat bedrijf. In deze gevallen moeten noodhulpmiddelen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet wordt geassocieerd met het maken van winst, maar dat het de consument of het relevante publiek op de eerste plaats zet.

Voorbeelden van negatieve PR, of schadebeheersing, zijn:

  • Reactieve crisiscommunicatie (reageren op het publiek en hen geruststellen over de prioriteiten van de organisatie in deze context
  • Het zorgen voor publicaties van berichten als reactie of verontschuldiging, waarmee de huidige crisis in kwestie wordt aangepakt
  • Strategieën om de reputatie te herstellen door te focussen op het behouden van de merkwaarden en door te handelen om de beschadigde partij te helpen

Verschillen en overeenkomsten: PR versus andere afdelingen

Public relations wordt vaak verward met marketing, reclame en communicatie. Mensen gebruiken deze termen door elkaar heen. Maar ze zijn zeer verschillend. Meer informatie over het verschil tussen PR en andere afdelingen kun je hier vinden.

1

Public Relations versus marketing

Marketing is gericht op het promoten en verkopen van een specifiek product, terwijl PR gericht is op het behouden van een sterke reputatie als geheel.

Marketing daarentegen richt zich op het vergroten van het bewustzijn om de aankoop van producten en diensten te stimuleren door gebruik te maken van consumentgerichte technieken zoals productplaatsing, reclame, prijzen en promoties. Het fundamentele verschil is dat terwijl PR zich richt op het vergroten van de aanwezigheid van een merk en het creëren van een langdurig positief imago voor dat merk, terwijl marketing zich richt op het verhogen van de omzet en het stimuleren van de promotie en verkoop van specifieke producten en diensten.

2

Public Relations versus reclame

Reclame, de functie van marketing, is een techniek om de publieke aandacht te vestigen op producten of diensten, voornamelijk door middel van betaalde aankondigingen.

Public Relations daarentegen betaalt niet voor plaatsingen. PR is een strategisch communicatieproces dat gericht is op het opbouwen van een wederzijds voordelige relatie tussen het bedrijf en het publiek.

3

Public Relations versus communicatie

Communicatie wordt vaak gebruikt als overkoepelende term voor PR. Het belangrijkste verschil tussen public relations en communicatie is dat PR strategisch is en communicatie tactisch.

Public relations richt zich op het creëren en beheren van het merk. Dit wordt gedaan door relaties op te bouwen met belangrijke stakeholders, zoals de media, klanten, investeerders en werknemers. Communicatie is het overbrengen van de boodschap.

We identificeren vier hoofdcategorieën waarin PR en andere vormen van marketing van elkaar verschillen:

  • Dagelijkse taken: een dag uit het leven van een PR-specialist kan taken omvatten zoals het schrijven van persberichten, het contacteren en bereiken van mediakanalen, het pitchen van verhalen en crisismanagement. Een marketeer daarentegen werkt aan advertentiecampagnes voor een product of dienst, het beoordelen van klantonderzoek en het implementeren van betaalde promoties voor goederen en diensten.
  • Aandachtsgebieden: de focus van een PR-expert ligt op het opbouwen van relaties die waarde toevoegen aan het merk, het creëren van partnerschappen met wederzijds voordeel en het beheren van het imago van het bedrijf. Marketeers richten zich op het voldoen aan de behoeften van de klant, het werven van nieuwe klanten en het promoten van de operationele kwaliteiten van het product of de dienst.
  • Doelgroep: PR heeft tot doel zowel klanten als werknemers, investeerders, journalisten, mediakanalen en andere belanghebbenden te bereiken. Door middel van marketing wordt vooral getracht consumenten te bereiken.
  • Prestatiestatistieken: het succes van een PR-campagne hangt af van het potentiële bereik, het stemaandeel, de sociale betrokkenheid, de kwaliteit van de berichtgeving, de domein autoriteit van de online aanwezigheid en het verkeer dat via de media wordt gegenereerd. Marketeers richten zich vooral op verkoop, verkeer, leads, kosten per klik en rendement op investering.

Conclusie

Public relations is een sector met een groter potentieel dan je zou denken. De impact ervan weerspiegelt hoe het publiek bedrijven, merken en mensen ziet. Het heeft invloed op de vraag of een merk wordt gezien als slechts een bedrijf dat geld wil verdienen, of dat er waarden, ideeën en overtuigingen aan verbonden zijn, evenals prioriteiten die anders zijn dan financieel gewin alleen.

PR-specialisten zorgen ervoor dat de reputatie van een merk behouden blijft en dat er een positief imago wordt gecreëerd waarmee het publiek zich kan identificeren.

Hun activiteiten vergroten de naamsbekendheid, initiëren campagnes, vertellen verhalen over hun prestaties en ideeën en pakken negatieve inhoud aan die het bedrijf kan bezoedelen.

september 29, 2023
Terug naar top
Logo van PRLab, een internationaal technologie-PR-bureau

We hebben meer dan 100 klanten geholpen hun zakelijke doelen te bereiken met de kracht van Strategische PR in diverse sectoren en markten. Al onze PR-strategieën worden op maat gemaakt om aan specifieke behoeften te voldoen en te ondersteunen in welke groeifase dan ook. We horen graag meer over jullie organisatie en hoe we jullie kunnen helpen.

Contact ons
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederland
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Zweden
+46 8 446 830 00
Munich
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Beieren, Duitsland
+49 800 0001393
Logo van PRLab, een internationaal technologie-PR-bureau
Ma t/m vrij: 09:00 - 17:00
Contacteer
PRLab | PR Agency - PR Firm
chevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram