Hur man driver en framgångsrik PR-kampanj: Den ultimata guide

PR-kampanjer har många långsiktiga fördelar som ökar varumärkeskännedomen och försäljningen över tid, även när kampanjen har avslutats.

I den här artikeln går vi igenom hur du skapar en framgångsrik PR-kampanj. Se till att du sitter riktigt skönt och dyk ner i denna omfattande steg-för-steg-guide om hur du säkerställer långvariga fördelar med den perfekta kampanjen för ditt företag.

publicerad: augusti 2, 2023
uppdaterad: augusti 2, 2023

PR-kampanjer: definition och mål

Om du inte är bekant med begreppet kommer vi först att sätta det i sitt sammanhang. Vad är en PR-kampanj och vad är dess mål? Det kan verka enkelt, men det finns detaljer att ta hänsyn till.

Enkelt uttryckt är en PR-kampanj en samling olika kommunikationsmetoder, var och en med ett specifikt syfte, men i grunden samma mål, som har en fast budget och en begränsad tidsram.

Kampanjernas mål varierar beroende på företagets behov, och det gör även metoderna. Det är därför alla PR-kampanjer är olika, så att det kan gynna företagen på bästa sätt. Men inom dessa metoder är målen desamma. De handlar om att analysera sitt sammanhang, vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, sätta upp tydliga kortsiktiga mål, identifiera sin målgrupp och mycket mer.

Det är därför det är viktigt att vara uppmärksam på din kampanj. Den har detaljer som du behöver hålla koll på så att kampanjen passar dina behov och se till att ditt varumärke placeras på kartan.

Steg för steg så här gör du en PR-kampanj

1

Förstå din målgrupp

Det första steget i nästan allt är förberedelserna. Det är viktigt att börja arbetet med alla typer av kampanjer med att undersöka sammanhanget. Målgruppen är särskilt viktiga för en lyckad PR-kampanj.

Att hitta din målgrupp kräver att du upprättar en viss lista över egenskaper med faktorer som ditt företag kan anse nödvändiga och relevanta.

Tänk på din målgrupp - gruppera dem efter ålder, kön och nationalitet för att få en uppfattning om vad som dominerar din målgrupp.

Ännu viktigare - brainstorma kring vad deras värderingar kan vara. Vilka intressen de har och vad de anser vara viktigt är vad som bör vara viktigt för dig och ditt företag. När era intressen och värderingar stämmer överens, vet du exakt vilken målgrupp som kommer passa just ditt företag. Då kan du bättre anpassa ditt innehåll, eller hitta sätt att publicera innehåll så att det når fler personer som är relaterade till din målgrupp.

Gillar de en viss blogg? Kontakta dem. Är de intresserade av videor i stället för artiklar? Spela in videor. Kontexten för vem du försöker nå talar om för dig hur du ska gå vidare med innehållet i ditt innehåll och din kampanj.

2

Slutmål, gränser, tidsram

För att få den mest effektiva och framgångsrika PR-kampanjen måste du vara väl förberedd. Steg 2 är att sätta upp mål för din kampanj. Vad vill du uppnå? Vilken förändring förväntar du dig efter att det är gjort?

Ett övergripande mål är viktigt av flera skäl:

För det första så skapar det en tydlig väg. Du kan hålla fokus på ditt mål och hantera dina handlingar och detaljerna i din kampanj på ett sätt som leder till att du når målet. Det kan handla om att öka försäljningen, ditt varumärkes rykte eller medvetenheten om en fråga du bryr dig om. Oavsett vilket kommer detta mål att avgöra hur du ska lyckas med din kampanj.

För det andra sätter du upp mål, men identifierar också dina begränsningar. Det är viktigt för att ha en realistisk uppfattning om vad som är möjligt att uppnå.

Med detta sagt bör du ta hänsyn till två viktiga faktorer när du fastställer dina mål - budget och tid.

Budgeten är något du måste fördela mycket noggrant. När du funderar över dina mål tar du hänsyn till dina prioriteringar, vad du ska spendera pengar på och vad din budget räcker till.

Tidsramen är den tid du anger för din kampanj (som också är beroende av budgeten). Den kan begränsa hur mycket du kan göra och i vilket sammanhang du ska göra det. Att sätta en tidsbegränsning hjälper dig att komma vidare med din kampanj och att ha ett strukturerat schema att gå efter.

3

Samla in branschinformation

Vikten av att samla in research kan inte betonas tillräckligt. Det finns flera olika aspekter av det sammanhang som din kampanj kommer att ingå i. Din målgrupp, begränsningar, tidpunkt, bransch och media är alla relevanta för kampanjens framgång, och utan ordentlig research vet du inte vad som kan påverka din strategi och på vilket sätt.

Med detta sagt är det din bransch som avgör vad du ska marknadsföra. Att undersöka din bransch hjälper dig att analysera konkurrenterna på marknaden. Hur jämför du dig med dem? På vilket sätt är du annorlunda? Vad har du att erbjuda som är exceptionellt och unikt för ditt varumärke?

Att ta reda på hur du kan sticka ut från mängden är i huvudsak samma sak som att ta reda på vad du ska fokusera på. Du kommer att veta att om det finns en aspekt som är unik för ditt varumärke och bör då fokusera på den eftersom den skiljer dig från dina konkurrenter. Är det exceptionell kundservice? Eller kanske en produkt som löser både komfort- och budgetfrågor? Det spelar ingen roll. Det viktiga är att det är unikt för ditt varumärke.

4

Skapa ditt innehåll

Nu är det dags för innehållet i din kampanj. När du skriver ditt innehåll måste du komma fram till ett tydligt budskap som når din publik. Det bästa sättet att göra det är att kunna förmedla det i en enda mening. På så sätt får dina läsare en tydlig uppfattning om vad det är du vill berätta för dem.

Meningen ska kunna svara på följande frågor: Vilket är ert budskap? Vilket problem det tar upp? Hur din produkt/tjänst hanterar problemet? Och vilken skillnad det gör?

På så sätt fastställer du det ämne som dina läsare förväntar sig. (Brainstorming är användbart för den här delen.) Sätt dig ner och skriv ner alla idéer som du kommer på och gallra sedan ut dem genom att utesluta dem dåliga idéerna och behåll de bra.

Innehållet kan vara i vilken form som helst som du tror skulle vara bäst för ditt företag och den bransch du publicerar det i. Se till att det är intressant för din målgrupp, vilket det kommer att vara eftersom du har gjort din research och vet hur du ska fånga din målgrupps uppmärksamhet.

Tänk på att ditt innehåll också måste vara lämpligt för media. Medierna är den viktigaste källan för att nå ut med ditt innehåll, vilket gör dem till en viktig medlare mellan dig och den målgrupp du vill engagera.

5

Redigera och korrekturlas

Grund idén om vad ditt innehåll ska innehålla är nu färdig. I nästa steg måste du forma det på ett sådant sätt att det inte bara ger information, utan påverkar din publik på många sätt.

Med det sagt, tänk på att berätta en historia. Istället för att säga "Vi erbjuder den här produkten" kan du göra det mer färgstarkt. Till exempel: "Vi vill bidra till att lösa ett problem, och det här är hur vi hjälper till". Det är mycket mer engagerande. Som tidigare nämnts ska din text inte bara ge information, den ska också engagera publiken.

Några frågor att tänka på när du redigerar ditt innehåll är: "Hur kommer publiken att känna sig?", "Kommer mitt innehåll att göra mina läsare engagerade?", "Hur kan jag stimulera dem att vara proaktiva?", etc.

Snart nog kommer ditt innehåll att vara genomarbetat och ha förmågan att intressera, men också engagera publiken och få dem att bry sig genom att beröra ämnen och värderingar som de anser vara viktiga.

Dessutom bör du alltid ha ett par extra ögon för att kontrollera ditt innehåll. De kanske ser misstag som du har missat och hjälper dig att se till att ditt innehåll är helt redo inna det ska publiceras.

6

Media

Du har gjort din research, du känner din målgrupp och du har ditt innehåll. Nu är det dags att publicera det och visa det för världen. Och nästa viktiga steg inkluderar research.

Ja, se till att undersöka vilka medier du vill publicera ditt innehåll i. Eftersom du har gjort din research om målgruppen vet du vilka intressen de har och vilka plattformar de använder. Så sikta på dem, men se till att de passar in i ditt sammanhang och din bransch.

Tips för att undersöka medier handlar om att fokusera på deras innehåll. Innehåller en online-tidskrift berättelser från din bransch? Är det en specifik FinTech-tidskrift och du är ett FinTech-startup? Då kan det vara rätt för dig. Se till att du bekantar dig med det innehåll de släpper, det ger dig en uppfattning om hur ditt innehåll kommer att passa in.

Kontakta olika medier, journalister, influencers på sociala medier (beroende på vad din målgrupp är intresserad av) och pitcha ditt innehåll för dem. Kom ihåg att medieplattformar inte är intresserade av informationen, utan snarare av storyn. Om du har följt steg 5 och redigerat ditt innehåll för att få mer färg kommer plattformarna att gilla det, eftersom de gillar en berättelse.

7

Medierelationer

En viktig sak att tänka på är vilka medier och journalister som du kontaktar. Var medveten om vilket värde sådana kontakter kan ha. Om du etablerar goda relationer med de medier du kontaktar kan du skapa en mer trovärdig och lojal relation, vilket säkrar en plats för ditt innehåll.

Att ha en bra relation med journalister är därför absolut nödvändigt. Enkelt uttryckt innebär det att du får en plattform där du kan uttrycka dina idéer, och de får en pålitlig källa till berättelser och artiklar med nyhetsvärde. Båda dessa fördelar gynnar tittarna på deras webbplats, liksom trafiken till din webbplats.

Det skapar också ett bra mönster för hur du ska strukturera framtida innehåll som du skapar. Eftersom du kommer att känna till det skrivsätt och tonaliteten som dessa journalister föredrar, kommer du att forma dina berättelser på sätt som medierna/utgivarna kommer att gilla och troligen publicera.

Det här steget handlar om att bygga ett nätverk och en stor del av att sprida ditt varumärkes namn och göra det känt i den bransch du vill påverka.

8

SEO: bakåtlänkar och länkbygge

I det här skedet av din färska kampanj kommer din story att ha börjat generera visningar. Människor kommer att börja lägga märke till ditt företag och engagera sig i det inom ramen för den bransch och marknad som du vill påverka.

Länkbyggande är att dra nytta av alla samtal om ditt företag. Börja lära dig och använda verktyg för mediebevakning. Här kan du se en omfattande lista över de mest lämpliga verktygen för mediebevakning och vad de erbjuder.

När ditt företag nämns på nätet kan du på så sätt hålla koll på omnämnandena och få insikter om vad din målgrupp tycker om ditt innehåll och hur du kan förbättra det.

Dessutom kan du fortsätta att kontakta onlineplattformar med korta tankar och åsikter om ämnen som berör dig, så att de kan lägga till en länk till din webbplats och nämna dig oftare.

Detta alternativa sätt att öka trafiken till din webbplats gör att din varumärkesimage sticker ut, samtidigt som du får information som du kan analysera för att ha en datadriven strategi för din strategi, framtida innehåll och engagemang med din målgrupp.

9

Mät din framgång

Din kampanj har genererat resultat. Och det är av yttersta vikt att hålla reda på dessa resultat, så att du kan agera och reagera på den skillnad den gjorde. Kommer du ihåg de mål du satte upp för din kampanj i början? Uppnåddes de, eller överträffades de till och med? Kontrollera om dessa slutmål har uppnåtts och om du känner dig nöjd med den förändring du har gjort.

Dessutom kan du komma på andra sätt att mäta oväntade effekter som din kampanj har haft. Till exempel kan du initiera nyckeltal (KPI:er) som varierar beroende på dina mål och prioriteringar. KPI:er kan vara ökad organisk trafik till din webbplats, publikens engagemang för ditt företag, omposteringar i sociala medier osv. Allt beror på vilka mål du har satt upp för dig själv.

Ett annat viktigt sätt att mäta din framgång är Return on Investment (ROI). Detta är en mer kvantitativ metod som fokuserar på ökad försäljning. Har siffrorna gått upp? Då beror det sannolikt på att din kampanj har varit framgångsrik.

Andra sätt är att ställa dig själv frågor som rör din målgrupp och din kampanj. Har det skett en förändring i hur målgruppen uppfattar ditt varumärke? Vilken respons fick ditt huvudbudskap? Fanns det någon negativ respons? Svaren på dessa frågor kommer att berätta för dig vad din målgrupp tycker om din kampanj.

10

Reflektera över din framgång

Du ska vara stolt över att du har uppnått dina mål och förbättrat ditt varumärkes rykte. Men PR-arbetet är beroende av kontinuitet - det är inte en engångsföreteelse. Du måste fortsätta att engagera och tillhandahålla intressant innehåll.

Med detta steg har din kampanj avslutats, och allt som återstår för dig att göra är att dra nytta av den framgång som den har genererat. Skriv ett blogginlägg för din egen webbplats som visar hur framgångsrik din kampanj har varit och ger en inblick i vad som kommer. Genom att ta vara på engagemanget kring ditt varumärke kommer du att öka trafiken till din webbplats, där du börjar forma en publik som kommer att förvandlas till en community.

Skriv en rapport om kampanjen, dess kostnader, mål och resultat. Den publik som utgör den redan genererade trafiken kommer att vara mer benägen att stanna kvar. Du kommer att ge dem en möjlighet att lära sig mer om ditt företag, vad det gör, vilka värderingar det stödjer och hur det hjälper samhället.

Bara för att kampanjen är avslutad betyder det inte att arbetet är slutfört - se till att ha en uppföljning, vare sig det är en sammanfattning eller analys som du kan använda för att planera framtida aktiviteter och lära dig av den avslutade kampanjen. Om du inte har märkt det vid det här laget så är research avgörande.

Dos and don'ts: extra tips för framgång

Dos att inkludera

1. Tänk utanför boxen

Kreativitet är viktigt när du skriver om innehållet i din text. Tänk på unika sätt som du kan engagera din publik via de skriftliga berättelser du publicerar. Att tänka utanför boxen hjälper dig att sticka ut från mängden och presentera innehåll som inte har setts tidigare.

Inte nödvändigtvis innehållet, utan hur du presenterar det. Att ha ett mer kreativt perspektiv kommer att ge resonans hos din publik och engagera dem på sätt som de inte har sett tidigare.

Brainstorming hjälper mycket! Förutom att brainstorma idéer för innehållet, brainstorma idéer för hur du faktiskt ska förmedla innehållet. Du kommer att få en unik produkt som utan tvekan kommer att uppmärksammas av din publik.

2. Backlinking

Backlinks är i princip poängfunktioner för ditt varumärke på olika journalisters bloggar eller artiklar. Det är starkt rekommenderat att sprida ditt varumärkes namn genom att ge ditt expertutlåtande inom den bransch du är involverad i.

Webbplatser som Help a Reporter Out och Terkel är perfekta för den uppgiften. De har tusentals journalister som har frågor om specifika ämnen. Hitta de ämnen som är relevanta för ditt företag och ge ditt expertutlåtande. Du kommer sedan att presenteras i artiklar och din webbplats kommer att få en länk som vidarebefordrar tittare till ditt varumärke.

Detta är en perfekt metod för att etablera dig som en ledande person i din inflytandesfär och ännu viktigare, öka förtroendet och trovärdigheten som publiken får för ditt företag.

3. Kontakta media

Var uppmärksam när du kontaktar journalister och medieplattformar. Den vanligaste metoden du kommer att använda är e-post, vilket är en metod som medierna är överösta med.

Se till att ditt e-postmeddelande är engagerande och intressant, och att det är rakt på sak.

Här följer några tips för att hjälpa dig med e-poststrukturen för medierelationer. Hänvisa till den du kontaktar vid namn för att skapa en mer familjär kontakt. Se till att nämna artiklar från journalistens plattform för att visa att du känner till deras arbete, och förklara vad du gillade med deras stil som en anledning till att kontakta dem.

Skriv kortfattat och rakt på sak. Som nämnts får de många e-postmeddelanden, vilket är anledningen till att du behöver fatta ditt e-postmeddelande kort, koncist, till poängen och unikt.

4. Be om feedback

När allt är sagt och gjort är konstruktiv feedback aldrig en dålig sak. Att be om feedback kommer att förbättra ditt innehåll avsevärt. Oavsett om du frågar en kollega eller allmänheten kommer du att få en bra indikation på hur och var du kan förbättra dig.

Att implementera feedback från din publik är ännu viktigare eftersom det ger dem ett mer engagerande sätt att ansluta sig till ditt varumärke. Det ger också dina kunder en känsla av att bli hörda. Det visar att ditt företag bryr sig om sin publik och vill förbättra deras helhetsupplevelse.

Så var inte rädd för feedback och leta alltid efter sätt att förbättras och utvecklas på.

Don'ts att undvika

Tyvärr finns det några nackdelar med alla typer av marknadsförings- och kommunikationstaktik som man bör vara medveten om.

1. Var inte arrogant

Detta gäller framför allt när du kontaktar journalister via e-post. Ge dem inte uppfattningen att de borde vara tacksamma för möjligheten att jobba med dig.

Fokusera istället på att visa att ni båda får ut något ifrån ert samarbete, eller snarare att du skulle vara tacksam för möjligheten att ge röst åt ditt varumärke och berätta din historia. Det kommer att göra journalisterna mer angelägna om att arbeta med dig och även ge ett bra första intryck av din förmåga att samarbeta med människor och bygga ett nätverk.

Så den första "don't" är att inte vara arrogant och kaxig. En ödmjuk ton räcker långt och skapar större vilja till samarbete.

2. Ignorera inte negativ PR

Om du råkar få publicitet med en negativ klang till varumärket ska du inte ignorera det. De flesta företag ställs inför situationer där de hamnar i dålig dager. Istället för att ignorera det måste du ta itu med det så snabbt som möjligt.

Om du inte gör något åt det negativa ryktet har det potential att fördjupa och öka allmänhetens uppfattning om att du kanske inte bryr dig, eller att de dåliga sakerna faktiskt är sanna.

Att ta itu med den negativa bilden är mycket viktigt, eftersom det ökar kommunikationen och engagemanget med allmänheten och visar att ni bryr er. Detta kallas för "kriskommunikation" och är viktigt att inte förbise eller ignorera.

Oavsett om det handlar om ett pressmeddelande, en presskonferens eller någon annan offentlig aktivitet har det potential att rädda ditt företag från att misslyckas och fläcka ner sitt rykte med något som inte går att åtgärda.

3. Skriv inte för mycket utan anledning

Din publik blir lätt uttråkad om du inte går rakt på sak. Istället för att försöka fylla ut utrymmet genom att skriva precis vad som helst, skriv ditt huvudbudskap på ett kort och koncist sätt.

Att skriva korta stycken kan vara tillräckligt för att engagera din publik och få dem att vilja veta mer. Ett överflöd av information utan något tydligt syfte är bara överväldigande och kan göra dem lättdistraherade, vilket leder till att de tappar intresset för din berättelse.

Se till att du har svarat på frågan "Vad är syftet med den här historien?" i de första meningarna.

Dessutom avskräcks mediejournalister av långa, detaljerade e-postmeddelanden, som syftar till att fylla på med så mycket information som möjligt, och där huvudsyftet med e-postmeddelandet ofta går förlorat i innehållet. Så applicera det när det gäller e-post också.

4. Jaga inte för mycket

Denna sista "don't" syftar till att säkra medierelationer och skapa ett nätverk. När du skickar e-post till journalister eller redaktörer kommer inte alla att svara, och vissa av dem kan ta längre tid på sig än andra.

Det är okej att skicka ett kontrollmejl om det har gått för lång tid, och du måste passa in i din egen tidsram. Undvik dock att spamma och plåga journalister med ett olämpligt antal uppföljningsmejl.

Vi försäkrar dig att detta inte kommer att hjälpa. Istället har de en större chans att ogilla dig och din press, och det är mycket osannolikt att de någonsin vill arbeta med dig. I ditt försök att bygga ett medienätverk för ditt varumärke kan detta tjat vara störande för ditt mål.

Undvik spam och att skriva för många uppföljande e-postmeddelanden. Ett par är bra, men efter det bör du släppa det och fokusera på mer brådskande frågor.

Slutsats

Om du har nått slutet betyder det att du är helt förberedd på att starta din egen PR-kampanj. Kom ihåg stegen och var uppmärksam på var och en av dem.

Allt börjar med att du gör en ordentlig undersökning som hjälper dig att sätta ditt varumärke i ett sammanhang. Vilka intressen har din målgrupp (vem vill du fokusera på att nå)? Vilka är dina konkurrenter? Hur sticker du ut från konkurrenterna? Vad tycker media är övertygande med er historia?

Alla dessa frågor är avgörande för att din kampanj ska bli framgångsrik. Efteråt kommer ditt innehåll att skrivas med uppmärksamhet på de detaljer som dessa frågor ger, och när det har redigerats kommer det att säljas till de plattformar som kommer att dela det.

Att nå ut till allmänheten är ännu viktigare än att veta vem allmänheten är. Det är därför medierelationer är lika viktiga. Skapa en långvarig relation med rätt journalister som kan hjälpa dig att berätta din historia och vad som är unikt med ditt varumärke.

Glöm inte att komma ihåg hur du ska mäta din framgång och använda den för att öka den organiska trafiken till din webbplats. Verktyg för SEO-prestanda och medieövervakning är perfekta guider i den riktningen.

Slutligen kommer de olika åtgärderna i processen att hjälpa dig att hålla dig på jorden och komma ihåg vilka dina viktigaste prioriteringar är. Och om du får feedback, ta emot den med öppna armar, lär dig av dina misstag och bli bättre med varje historia du berättar.

augusti 2, 2023
Tillbaka till toppen
Logotyp för PRLab, ett internationellt PR-företag för teknik

Vi har hjälpt +100 kunder att uppnå sina affärsmål med hjälp av strategisk PR på viktiga marknader. Alla våra PR-strategier är skräddarsydda för att passa era behov och möta er i det tillväxtskede ni befinner er i. Berätta om er själva och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss
Amsterdam
Herengracht 252, 1016 BV, Amsterdam, Nederländerna
+31 202 443 748
Austin
10900 Research Blvd Ste 160C, Austin, TX 78759, USA
+1 (831) 603-5485
Stockholm
Torsgatan 2, 111 75 Stockholm, Sverige
+46 8 446 830 00
München
Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München, Bayern, Tyskland
+49 800 0001393
Logotyp för PRLab, PR-byrå i Stockholm
Mån - fre: 09:00 - 17:00
Kontakta oss
PRLab | PR Agency - PR Firm
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram